« Back

Srdcia si roztrhnite, nie šaty

Srdcia si roztrhnite, nie šaty

Toto zvolanie proroka Joela je aktuálne nielen na začiatku pôstu, ale počas celého pôstneho obdobia. Pôst je časom prípravy na prijatie najväčšej udalosti v dejinách a to Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Pôst je časom na zmenu zmýšľania v mnohých veciach môjho života. Otec, matka, syn či dcéra, každý máme niečo napraviť, urovnať, aby to bolo prístupné Bohu. Máme napraviť, aby život v mojej rodine bol lepší. Zistiť, kde ma "tlačí topánka"! Len osobným angažovaním, môžem niečo zmeniť v osobnom a rodinnom živote. Boh pozerá na úmysel každého skutku, ktorý konám. Duchu Svätý, pomôž mi odkryť to, čo mi prekáža v živote s Bohom a blížnym. Duchu Svätý pomôž mi odovzdať Bohu to, čo nevládzem urobiť sám. Amen

otec Pavol Sendrej

Comments
sign-in-to-add-comment
Dať Bohu jeho miesto v mojom srdci... nie konať. ON koná, ak je moje srdce plné Jeho - Slovo, Duch - príde zmena... mojich myšlienok, rečí, srdca... už nie ja, ale On hovorí, mlčí, aby nevznikali spory, On odpúšťa, On koná, On miluje...
Posted on 3/10/14 9:29 AM.
Vskutku - bez Boha nemôžem urobiť nič - som ničím.
Posted on 3/10/14 11:42 AM.