MODLITBA

Za odvrátenie koronavírusu sa môžeme v spojení s ostatnými kresťanmi sveta modliť slávnostný ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva, modlitbu Zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako aj modlitbu čínskych biskupov:


Zhliadni, Bože, milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme ešte mohli zakúsiť tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem ako verní strážcovia.Bože, ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k tebe, aby sme vzývali tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my sme našou pýchou zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto ťa prosíme o odpustenie.

Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a duchu, sprav ich účastnými na veľkonočnom tajomstve tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že ty si ten, ktorý hýbe chodom dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme ťa mohli oslavovať a ďakovať ti s obnoveným srdcom. Pretože ty si Stvoriteľom života a s tvojím Synom, naším Pánom, v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

Profile

RC, Farnosť sv. Petra a Pavla Hriňová
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
ICLic. Štefan Gallik, farár
Kapláni:
Mgr. Juraj Kiss (od 1.7.2019)
contact-informations

Aktuálne farské oznamy nájdete aj na webovej stránke http://www.hrinova.fara.sk/farske-oznamy

Hriňová virtuálne očami Lukáša Šlajferčíka:

http://gudmall.sk/pano/index.html

Virtuálna mapa Hriňovej:

http://gudmall.sk/pano/mapa.html

Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
No comments yet. Be the first.

FARSKÉ OZNAMY

RC, Farnosť sv. Petra a Pavla v Hriňovej

 

                   Oznamy a úmysly sv. omší od 27. 9. - 3. 10. 2021

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Pondelok

Spom. sv. Vincenta de Paul, kňaza

8.00

 + Jozef Nosáľ, Ján Čipčala, rodičia a starí rodičia

Utorok

 

8.00

17.00

 + Vilma Babicová

 Za zdravie a B. pomoc pre rod. Paluchovú a Banovčinovú

Streda

Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

8.00

17.00

 + Ján a Júlia Uhrínová

                                                      KRIVEC

Štvrtok

Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

8.00

17.00

 Za zdravie a B. pomoc pre Emíliu

 + Anna Malčeková a Matúš

Piatok Spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi

8.00

17.00

 + Ladislav a Gabriel

 sobáš so sv. omšou (Melich - Vetráková) 

Sobota

Spomienka Sv. anjelov strážcov

17.00

 + Emília Drugdová (základ)

Nedeľa

27. nedeľa v Cezročnom období

8.00

9.00

10.00

17.00

 Za farnosť (očkovaní)

                                                             KRIVEC

 Poďak. a za B. pomoc pri výročí sobáša (testovaní a prekonaní)

  + Emília a Peter Čipčalovci a zať Martin (základ)

♣ O upratovanie kostola prosíme ružu Emílie Stierankovej - Hriňová-Stred.

♣ Prosíme Vás, aby ste na budúcu nedeľu na sv. omšu o 10.00 hod. a o 17.00 hod. priniesli so sebou na lístku napísané svoje meno a priezvisko a vhodili ho do košíka na sväteničkách pri vstupe do kostola. Rozdelenie účasti na sv. omši na očkovaných, testovaných a prekonaných a na základ platí až od budúcej nedele.
 
♣ Spovedanie pred 1. piatkom – v kostole ako obvykle, v piatok od 15.00 h. Spovedanie chorých: okolie mesta - v piatok, mesto – podľa dohody s p. kaplánom.
 
♣ Záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania si môžu vziať prihlášku pod chórom na stolíku. Prihlásiť sa je potrebné do konca septembra. Kto sa nevie elektronicky prihlásiť, môže priniesť vyplnenú prihlášku do sakristie.
 
♣ Ruženec v mesiaci október sa budeme modlievať pred sv. omšami.
 
Štefan Gallik, farár

Kde nás nájdete


Zväčšiť mapu

Average (1 Vote)
The average rating is 5.0 stars out of 5.