Foto nového kaplánika

Jozef Benčat

Náš nový pán kaplánik - Mgr. Jozef Benčat

(od 1. 7. 2016)

Zdroj foto: xaver.sk

Pán farár alias "Šéf"

Dp. ThLic. Štefan Gallik

Odchádzajúci kaplánik

Janko Jáger

K 30. 6. 2016 bol náš p. kaplán Janko Jáger preložený do inej vinice - do Farnosti Prievidza-mesto. Nech ho Pán v nej zahŕňa dobrodeniami! Vďaka, pán kaplánik, za obetavosť a lásku, ktorú ste nám denne prejavovali. Pán s Vami na každom kroku!