Pozvánka pre manželov - duchovná obnova na Donovaloch

Chuťovka pre manželov - duchovná obnova na Donovaloch...
Read More About Pozvánka pre manželov - duchovná obnova na Donovaloch »

Posolstvo Panny Márie z 25. januára 2012

„Drahé deti! Aj dnes vás s radosťou pozývam – otvorte svoje srdcia a počúvajte moje pozvanie. Znovu vás chcem priblížiť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, kde nájdete útočisko a pokoj. Otvorte sa modlitbe, až kým sa vám nestane radosťou. Skrze modlitbu vám Najvyšší dá hojnosť milostí a stanete sa mojimi vystretými rukami v tomto nepokojnom svete, ktorý túži po pokoji. Milé deti, svojimi...
Read More About Posolstvo Panny Márie z 25. januára 2012 »

Posolstvo Kráľovnej pokoja z 25. decembra 2011

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. december 2011 „Drahé deti! Aj dnes vám prinášam v náručí svojho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Modlite sa, milé deti, a vydávajte svedectvo, aby v každom srdci zavládol nie ľudský, ale Boží pokoj, ktorý nemôže nikto zničiť. To je ten pokoj v srdci, ktorý Boh dáva tým, ktorých miluje. Vy všetci ste skrze krst osobitným...
Read More About Posolstvo Kráľovnej pokoja z 25. decembra 2011 »

Posolstvo z 25. novembra 2011

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. november 2011        Drahé deti!       Dnes vám chcem dať nádej a radosť. Všetko, čo je okolo vás, milé deti, vás vedie k pozemským veciam.       No ja vás chcem viesť k času milosti, aby ste cez tento čas boli čím bližšie k môjmu Synovi,aby vás On...
Read More About Posolstvo z 25. novembra 2011 »

Posolstvo z 25. októbra 2011

Medžugorie, 25. október 2011 „Drahé deti! Hľadím na vás a nevidím vo vašich srdciach radosť. Dnes vám túžim dať radosť Vzkrieseného, aby vás On viedol a objal svojou láskou a nežnosťou. Milujem vás a neustále sa modlím za vaše obrátenie pred svojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Read More About Posolstvo z 25. októbra 2011 »

Posolstvo Kráľovnej pokoja - Medžugorje 2.október 2011

„Drahé deti! Aj dnes vás moje materinské srdce pozýva k modlitbe, k vášmu osobnému vzťahu s Bohom Otcom, k radosti modlitby v Ňom. Boh Otec nie je od vás ďaleko a nie je vám neznámy. Zjavil sa vám v mojom Synovi a daroval vám život, ktorý je môj Syn. Preto, deti moje, nepoddávajte sa pokušeniam, ktoré vás chcú odlúčiť od Boha Otca. Modlite sa! Nesnažte...
Read More About Posolstvo Kráľovnej pokoja - Medžugorje 2.október 2011 »
Showing 6 results.
Items per Page 25
of 1