Spomínajme v modlitbách

V sobotu 28. februára 2015 okolo 13.00 hod. odišiel k Spasiteľovi, v 76. roku života a 52. roku kňazstva, dp. Juraj Blaško, náš bývalý pán dekan-farár.

Pán dekan Blaško žil na odpočinku vo Farnosti Prievidza-Zapotôčky, kde aj do posledných chvíľ života pastoračne vypomáhal. Na večnosť odišiel náhle, vo svojom byte, z dôvodu kardiorespiračného zlyhania.

pán dekan Juraj Blaško   

Rozlúčka s ním bude v stredu 4. marca 2015 o 10.00 hodine vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Zádušnú sv. omšu bude celebrovať a následné obrady na miestnom cintoríne vykoná banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Odplať mu, Pane, všetky dobrodenia i úsilie, ktoré s láskou vynaložil počas pôsobenia v našej farnosti, a daj mu účasť na večnej sláve!

na návšteve u p. dekana Blaška - október 2013 

- u p. dekana v októbri 2013 - spoločné spomínanie na časy jeho pôsobenia v hriňovskej farnosti

foto: Dominik Jáger

dp. Števko Žilka

Na prahu Nového roka, 1. januára 2015 napoludnie vybavila Matka Božia víza k nebeskému Otcovi dp. Števkovi Žilkovi, hriňovskému rodákovi. Životný kríž raz navždy odovzdal Božiemu milosrdenstvu.

Myslime na neho s láskou v modlitbách...!

PS: Števko, dúfame, že hore sa s Tebou nenudia. ;) 

Starký Martin Mojžiš

V piatok nadránom, 11. januára 2013, si Pán vo veku 89 rokov k sebe povolal pána Martina Mojžiša, otca nášho bývalého pána farára Martina Mojžiša. Nezabúdajme na neho vo svojich modlitbách.

Bol človekom, ktorý veľa spravil pre hriňovskú farnosť, zvlášť v čase, keď sa opravoval farský kostol...

Pane, otvor mu svoju milosrdnú náruč!

starký Martin Mojžiš

Rodom Chrášťanec, srdcom Hriňovčan

Nezabúdajme na svedectvo života uja Jána Vaňa, otca dp. Pavla Vaňa, ktorý nás predišiel do večnosti v podvečer Slávnosti Zjavenia Pána.

Ujko Vaňo, vďaka za všetko, čo ste počas pôsobenia Vášho syna v Hriňovej, spravili pre našu farnosť. Vďaka za krásne jednoduché svedectvo viery! Prosíme, orodujte u Pána aj za nás Hriňovčanov!

ujko Ján Vaňo

Naša Martička (Mária Krnáčová)

Vo Fatimskú sobotu, v predvečer 5. VN nedele, prišla Mama Mária na príkaz Vinohradníka preštepiť ratolesť z hriňovského vinohradu do toho nebeského.

Bola živou ratolesťou, preto ju Vinohradníkovo čistenie tak veľmi bolelo. Už nebude.

Pane, nech v Tebe zakorenená má účasť na Tvojej sláve. Martička, oroduj za nás!

Santiago de Compostela, 24. 9. 2011

Foto:E.K.

Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Martička v lietadle

Na ceste do Fatimy, 22. 9. 2011

Foto: E.K.

P. Mária vo Fatime

Foto: E.K.