« Back

Posolstvo Panny Márie z 25. januára 2012

Posolstvo Panny Márie z 25. januára 2012

„Drahé deti!
Aj dnes vás s radosťou pozývam – otvorte svoje srdcia a počúvajte moje pozvanie.
Znovu vás chcem priblížiť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, kde nájdete útočisko a pokoj.
Otvorte sa modlitbe, až kým sa vám nestane radosťou. Skrze modlitbu vám Najvyšší dá hojnosť milostí a stanete sa mojimi vystretými rukami v tomto nepokojnom svete, ktorý túži po pokoji.
Milé deti, svojimi životmi dosvedčujte vieru a modlite sa, aby viera zo dňa na deň rástla vo vašich srdciach. Ja som s vami.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“