Dianie vo farnosti

« Back

Hrudka 2023

Hlavnými organizátormi HRUDKY je Obec Novoť a poľnohospodárske družstvo Agrovex Novoť. Tento článok zverejňujem hlavne preto, aby sme si pripomenuli duchovnú časť programu.

 

Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom na HRUDKE 2023 bol Ján Záhradník, katolícky kňaz a farár v Spišskej Novej Vsi. 

Môžete si vypočuť úvod k sv. omši, evanjelium a homíliu. 

 

 

Po sv. omši bolo požehnanie poľnohospodárskych strojov, oviec  a dobytka. 

 

 

Poobede nasledoval bohatý hudobný a zábavný program. 

 

 

 

FOTO: Ing Dušan Jendrašík, Štefan Hrbček

AUDIO: Štefan Hrbček

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 09

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.