Dianie vo farnosti

« Back

Keď sa spoja rôzne formy dobra

Keď sa spoja rôzne formy dobra

BENEficere znamená DOBRÉkonanie. Benefičný koncert podporil 3 rodiny po cca 5000 EUR.

Na vianočnom benefičnom koncerte sa spojili dobré nápady, hudobné talenty a všetci ľudia dobrej vôle, ochotní niečo pre tieto rodiny urobiť.
 
Veľká vďaka patrí celej rodine Chudobovcov, ktorí zastrešili túto myšlienku. V ich podaní odzneli krásne ľudové koledy a vinše. Hudobný program obohatil vianočnými piesňami aj náš miestny chrámový zbor CUM ANGELIS.

 

Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu, aby sa koncert mohol uskutočniť a zároveň všetkým Vám, ktorí ste na koncert prišli a prispeli finančnými darmi.

 

Vďaka získaným darom od rôznych sponzorov, ako aj úžasnej štedrosti účastníkov koncertu, sa spolu vyzbieralo neuveriteľných 15.581 EUR. Pán Boh zaplať za všetko!

Veríme, že tento finančný dar, ktorý sa podarilo vyzbierať, prinesie do rodín požehnanie a aspoň na nejaký čas pomôže preklenúť výdavky spojené s liečbou ich detí. Na záver posolstvo z jednej piesne, ktorá odznela na koncerte:
 
„On prišiel k nám a láskou vzkriesil nádej, už nie si sám, tak zostaň chvíľu s ním.
Práve s ním je šťastie, tak kam pôjdeš, už nie si sám, On bdie a kým ty spíš.“

 

 

 

Výnos z benefičného koncertu predstavuje 15.581 EUR

 

 

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

DEŇ RODINY JE PRELOŽENÝ

Organizačný tím dňa rodiny oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého počasia prekladáme plánovanú akciu "DEŇ RODINY" na náhradný termín, ktorý vám včas oznámime.

 

info k birmovke

 

FARNIK 26

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.