Dianie vo farnosti

« Back

Knižná ponuka

Po približne 10 rokoch sa robí 3. dotlač knihy „Na plné ústa“.

Kniha je zostavená z článkov, prednášok a príhovorov zosnulého kňaza Jozefa Krišandu. 

 

 

Jozef často pužíval pseudonym "AMOS TATRANSKÝ"

Autormi (zostavovateľmi) sú dvaja kňazi Spišskej diecézy: Ján Piatak a Pavol Hucík.  Cena ešte nie je určená, ale odhadujem 6 až 8 EUR.

 

Na objednanie knihy použite prosím TENTO FORMULÁR

 

 

Objednávka sa ukončí v nedeľu, 12.2.2023 večer, aby si knihu mohli objednať aj tí, ktorí sa o tom dozvedia po prečítaní FARNÍKA. 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 17

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.