Dianie vo farnosti

« Back

NTM 2024 - program a pozvánka

Spolu s pastoračnou radou a ochotnými farníkmi Vám, milí manželia (a snúbenci), aj tento rok ponúkame národný týždeň manželstva, ktorého cieľom je priniesť nové inšpirácie pre manželskú lásku.

Národný týždeň manželstva 2024

Téma:  Vitamíny pre vzťah
Termín: 12. 2. 2024 - 18. 2. 2024
 
Témy  na jednotlivé dni: 
- Vitamín Z   / Zmysel pre humor
- Vitamín P  / Pozornosti a lichôtky
- Vitamín U  / Umenie, kultúra a šport
- Vitamín S   / sex (intímny život manželov)
 
Program 
 
Pondelok
sv. omša 18:00 s pozvaným hosťom:   o. Andrej Branický   (Námestovo)
Téma Vitamín Z / Svedectvo
 
Utorok
sv. omša 18:00 S pozvaným hosťom: o. Garbiar (Hruštín)
Téma  Vitamín P 
19:00 – 6:15 hod Celonočná adorácia 
od 20:30 do cca 21:15  moderovaná adorácia 
 
Streda
Popolcová stredaDeň prísneho pôstu! - deň pokánia a modlitieb za manželstvá farnosti 
Sv. omše: o 6:30, o 14:00 detská a o 18:00
 
 
Štvrtok
18:00 sv. omša  Téma Vitamín U /
Po sv. omši: svedectvo Renáta Ocilková 
 
Piatok
16:00 modlitba krížová cesta  (manželia)
16:45 sv. omša. Téma: Vitamín S / p. farár
 
Sobota
Praktické užívanie vitamínov v manželstve, predávkovania nie je možné laugh
 
Nedeľa
sv. omša 10:30 za boží ľud a manželstvá  našej farnosti / p. farár 
 
 
 
 
 
 
 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 18

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.