Dianie vo farnosti

« Back

Pozvánka na PUMIN

Pozvánka na PUMIN - púť miništrantov * Šaštín * 11. 5. 2024

PUMIN - púť miništrantov je podujatie, na ktoré sú pozvaní miništranti, ich rodinní príslušníci
a kamaráti z celého Slovenska. Prebieha v Národnej svätyni v Šaštíne na druhú májovú sobotu, po sviatku sv. Dominika Savia,  patróna miništrantov.
 
Tento rok sa PUMIN uskutoční 11. mája. Témou stretnutia je: Miništrantský COMEBACK k radosti. Inšpirácie sa hľadajú v storočnici príchodu SDB na Slovensko.
 
Doobedňajší duchovný program obsahuje workshopy so zaujímavými osobnosťami, sv. omšu
a možnosť  pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po chutnom obede nasledujú športovo-zábavné aktivity. V  ponuke sú turnaje vo futbale, florbale a rôzne súťaže na stanovištiach, za ktoré sa môžu získať
zaujímavé ceny. Púť končí krátkou adoráciou. Viac informácií a registráciu na PUMIN nájdete na
stránke www.ministranti.sk
 
Za organizátorov vás pozýva don Luscoň.
 
 
 
 
 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Niektorí zaregistrovaní farníci nemajú overený email. Pozrite sa prosím do spamu, označte "toto nie je spam" a kliknite na overovací link. 

 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 21

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.