Dianie vo farnosti

« Back

Reforma ružencového bratstva

-------------------------------------------- Ďalší postup ---------------------------------- Páter Antonín Husovský navštívil našu farnosť v dňoch 19. a 20. apríla 2024, aby urobil prvý krok v reforme ružencového bratstva.

(6.5.2024)

5. mája bolo ukončené odovzdávanie prihlášok do ružencového bratstva Živého ruženca, alebo Svätého či Večného ruženca.  Dnes (6. mája) sme všetky prihlášky zoradili, prepísali do tabuľky a skontrolovali úplnosť ruží.

Ďakujem birmovancom za pomoc pri prepisovaní. 

 

V pondelok 13. mája 2024 sa chcem po večernej sv. omši stretnúť s horliteľmi všetkých ruží. Ak nemôže prísť horliteľ, nech poverí niektorého zodpovedného člena. 

 

Program  stretnutia:

Krátka modlitba

Príhovor otca farnosti

Pripomenutie si dôležitých vecí pre správne fungovanie ruží

Kontrola údajov

Diskusia

Záverečná modlitba

 

(20.4.2024)

Reforma ružencového bratstva (RB) sa konala naposledy pred približne 20 rokmi. Pastoračná rada farnosti otvorila túto tému na  riadnom stretnutí 23. januára 2024. Oslovili sme pátrov dominikánov a dohodli sme reformu. 

 

PRIHLÁŠKA na stiahnutie

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Martin Durčák, Štefan Hrbček

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Niektorí zaregistrovaní farníci nemajú overený email. Pozrite sa prosím do spamu, označte "toto nie je spam" a kliknite na overovací link. 

 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 21

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.