Farské oznamy

2024_Púť do Ríma.jpg

2024_Púť do Ríma.jpg

20240303_3PNB.pdf

20240303_3PNB.pdf

20240225_2PNB.pdf

20240225_2PNB.pdf

20240218_1PNB.pdf

20240218_1PNB.pdf

2024_HPR_2.jpeg

2024_HPR_2.jpeg

20240210_6NCRB.pdf

20240210_6NCRB.pdf

20240204_5NCRB.pdf

20240204_5NCRB.pdf

20240128_4NCRB.pdf

20240128_4NCRB.pdf

2024_diecézny výstup_DCVC.jpg

2024_diecézny výstup_DCVC.jpg

20240114_2NCRB.pdf

20240114_2NCRB.pdf

202401_HPR.jpeg

202401_HPR.jpeg

20240107_1NCRB.pdf

20240107_1NCRB.pdf

20231231_N_SV_rodiny_B.pdf

20231231_N_SV_rodiny_B.pdf

20231224_4ADVB.pdf

20231224_4ADVB.pdf

20231217_3ADVB.pdf

20231217_3ADVB.pdf

20231210_2ADVB.pdf

20231210_2ADVB.pdf

2023_BANGO_vianoce_SL.jpg

2023_BANGO_vianoce_SL.jpg

2024_náuky_SL.pdf

2024_náuky_SL.pdf

20231203_Liturgia-domacej-cirkvi.pdf

20231203_Liturgia-domacej-cirkvi.pdf

20231203_1ADVB.pdf

20231203_1ADVB.pdf