Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

 

Farské oznamy na druhú nedeľu "C" 

 

Sviatosti bude možné vysluhovať individuálne, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. Ak by niekto potreboval prijať sviatosť zmierenia, nech sa telefonicky dohodne s kňazom na vyslúžení tejto sviatosti.

 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania)

pondelok – piatok: 9.00 – 11.00  13.30 – 15.00

Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  Ďakujeme za pochopenie.

 

VSTUP DO KOSTOLA

-    rešpektujte všetky tieto pokyny a pokyny celebrujúceho kňaza

-    vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

-    povinná dezinfekcia rúk

-    minimálne rozostupy odporúčané

-    kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme posvätný ruženec (pomodlíme sa v rodinách).

-    nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence.

* V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy.

* Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy

* Dezinfekciu použije kňaz pred rozdávaním svätého prijímania a tiež, ak by došlo ku kontaktu s veriacim.

* Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred svätou omšou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

 

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

 
Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

 

Recent Bloggers

Mária Stanislavová
Posts: 29
Stars: 66
Date: 10/29/20
Jozef Greš
Posts: 4
Stars: 14
Date: 1/8/20
Adam Takáč
Posts: 24
Stars: 68
Date: 3/10/18
Anna Högerová
Posts: 142
Stars: 226
Date: 10/13/16
Jakub Senko
Posts: 1
Stars: 0
Date: 4/18/16

Blogs

Aktuálne zmeny v optreniach

od 12. januára 2022
Read More About Aktuálne zmeny v optreniach »

výstup na Baranec

pozvánka
Read More About výstup na Baranec »

Spišský Jeruzalem - pozvánka

  Plagáty sa po kliknutí zväčšia  
Read More About Spišský Jeruzalem - pozvánka »

Usmernenia k Veľkej Noci 2021

Hlavný hygienik SR vydal  usmernenie  o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri "individuálnej duchovnej starostlivosti". Tú dnes 31. marca  schválila  vláda. Vys luhovanie svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci je možné iba online formou, v našej farnosti počas týchto dní bude otvorená predsieň Farského kostola a v nedeľu bude...
Read More About Usmernenia k Veľkej Noci 2021 »

Pozastavené verejné bohoslužby

Na základe   Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020 , ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe   Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky , nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia...
Read More About Pozastavené verejné bohoslužby »

Sväté omše v priamych prenosoch

Sobota 2.I. o 7.00: Za zdravie a BP pre Ingridu a Petra (D) Za zdravie a BP pre Janku a Lauru (M) + Božena, Július a Mária (L) + Emil Vilk (20. výr.) (P) Nedeľa 3.I. o 9.00: + Štefan (D) + Jozef Kún (1. výr.) (M) + Viktor, Roman, Barbora a Tomáš (L) Za farníkov (P) V nasledujúcom...
Read More About Sväté omše v priamych prenosoch »

Dar a rodina

Pastiersky list Diecézneho administrátora Spišskej diecézy
Read More About Dar a rodina »

Preventívne opatrenia - Vianoce 2020

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov.
Read More About Preventívne opatrenia - Vianoce 2020 »

V relácií ORIENTÁCIE o našej farnosti

Ponúkame vám VIDEO z archívu RTVS. O našej farnosti sa hovorí v začiatku relácie.
Read More About V relácií ORIENTÁCIE o našej farnosti »

Krypty pod kostolom - VIDEO

Krátky video dokument s informáciami o kryptách pod kostolom svätého Mikuláša.
Read More About Krypty pod kostolom - VIDEO »

Zomrel náš diecézny otec biskup Štefan Sečka

V nemocnici v Levoči 28.októbra 2020 zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
Read More About Zomrel náš diecézny otec biskup Štefan Sečka »

Odpustky pre zosnulých

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.
Read More About Odpustky pre zosnulých »

Zákaz verejných bohoslužieb

Aktuálne informácie sú HORE.
Read More About Zákaz verejných bohoslužieb »

Sväté omše za účastí detí a za účasti mládeže a birmovancov nebudú

Bližšie informácie a materiály budeme priebežne zverejňovať na našej stránke.  Posunutie dátumu odovzdania prihlášok: Vyplnené prihlášky, podpísané rodičmi birmovanca, birmovným rodičom, birmovancom a potvrdené farským úradom v mieste krstu birmovanca a birmovného rodiča, je potrebné odovzdať na Farskom úrade do 26. októbra.    (Ak bol...
Read More About Sväté omše za účastí detí a za účasti mládeže a birmovancov nebudú »

Mimoriadne bohoslužby na RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zaradila do vysielania mimoriadne bohoslužby. Zareagovala tak na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, informoval PR manažér RTVS Filip Púchovský.
Read More About Mimoriadne bohoslužby na RTVS »

br. Eliáš Mária Baláž zložil sľuby

Komunita Františkánov sa rozrástla, sľuby zložil br. Eliáš Mária Baláž
Read More About br. Eliáš Mária Baláž zložil sľuby »

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby

Pozrite si všeobecné opatrenia pri slávení bohoslužieb počas 2. vlny šírenia COVID-19.
Read More About Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby »

Pátranie po nezvestnom

Stratil sa kostolník z Gánoviec, František Tkáč.
Read More About Pátranie po nezvestnom »

ZMM jednodňovky - "Po stopách praotcov"

ZMM jednodňovky sú prázdninové jednodňové akcie s tematikou: „Po stopách praotcov“   Prvá akcia sa začína 15. 07. 2020 o 8:30 a predpokladaný čas ukončenia je 15:30. Miesto stretnutia bude vyhlásené v oznamoch v nedeľu pred konaním akcie, keďže sa môže meniť podľa počasia.     Zber citlivých údajov Informovaný súhlas a...
Read More About ZMM jednodňovky - "Po stopách praotcov" »

Zmeny kňazov vo farnosti

Dekrétom spišského diecézneho biskupa sa k 1. júlu mení pôsobenie pána kaplána   Jozefa Marhefku   a nastupuje ako kaplán do farnosti Liptovský Mikuláš.   S našou farnosťou sa pán kaplán Jozef rozlúči a my mu poďakujeme pri slávení svätých omší v nedeľu 28. júna v Kostole sv. Petra a Pavla o 10.30 a 16.00 a v Podsadku...
Read More About Zmeny kňazov vo farnosti »

Diecézna škola viery II. – 7. stretnutie

Milí bratia a sestry, aj posledné stretnutie našej Diecéznej školy viery v tomto školskom roku je sprístupnené formou videodokumentu.
Read More About Diecézna škola viery II. – 7. stretnutie »

Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach

Slovenskí biskupi sa v dňoch 16. a 17. júna 2020 zúčastnili na 96. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na Donovaloch. Na zasadnutí sa zúčastnil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a novovymenovaný pomocný spišský biskup Mons. Ján Kuboš.
Read More About Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach »

Nové usmernenia v našej farnosti

Od stredy 6. mája budú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však budú podliehať viacerým obmedzeniam a za dodržiavania protiepidemických opatrení. Počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško, povinná bude dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
Read More About Nové usmernenia v našej farnosti »

Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb

Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, keď budú vydané (pravdepodobne v utorok alebo v stredu) - a zodpovedne sa snažili uviesť ich do praxe. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár
Read More About Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb »
Showing 1 - 25 of 293 results.
Items per Page 25
of 12