Detský zbor - Deti svetla

 

Detský spevokol Deti svetla pôsobí odjakživa (rozumej veľmi veľmi dávno) vo farnosti Stará Ľubovňa. Spevokol vznikol z iniciatívy sestry Hermany, ktorá cítila, že detské sväté omše bez spevokolu nie sú až také efektívne.

Spočiatku ho viedol Pavol Koneval, ktorý súčasne hral na gitare. No nemôžeme povedať, že to bol hneď na začiatku spevokol detský, pretože priemerný vek jeho vtedajších členov bol pätnásť rokov.

   Po nejakom čase padla úloha vedenia a dirigovania spevokolu na členku spevokolu Dominiku Ondičovú. Keď úlohu vedúcej prijala, do spevokolu sa pridali aj mladší členovia a vtedy sa spevokol mohol začať nazývať detským. Názov Deti svetla si vymysleli sami členovia na prvom sústredení, ktoré spoločne absolvovali v Kolačkove. Tam si zvolili aj hymnu.

   Dnes má spevokol približne  30 detí, rôzneho veku a ich počet sa neustále zvyšuje. Každý rok absolvujú spoločné sústredenie - tábor a vo farnosti sa stali obľúbenými, i keď začiatky boli veľmi ťažké. Dominika Ondičová po štyroch rokoch predala vedenie gitaristke Kristíne Orlovskej. Deti Svetla spievajú na detských sv. omšiach v kostole svätého Petra a Pavla každý štvrtok o 17:00hod. A samozrejme aj pri príležistostných akciách. Momentálne zloženie hudobníckej zložky je: gitara -Miloš Dlugoš, husle - Štefan Grivalský.

 

Zodpovední za spevokol

DETI SVETLA

v súčasnosti sú:

Vierka Stanislavová

 

 

Štefan Grivalský

husle

 Štefan Grivalský

stefan.grivalsky@gmail.com

 

 

a Miloš Dlugoš.

gitara, spev

 

 

fotka z detskej sv. omse, október 2012

foto: Štefan Hrbček

Mladežnícky zbor

Mládežnícky spevácky zbor doprevádza liturgiu každý piatok o 18:30 vo farskom kostole sv. Mikuláša. Hodinu pred sv. omšou sa členovia tohto zboru stretávajú na fare, kde majú nácviky piesní a prípravu liturgie. 

 

Mládežnicky spevácky zbor vedie: Miroslava Senková

Akustická gitara: Filip Murcko

Akustická gitara: Pavol Koneval

basgitara: Lukáš Vojtek

na husle hrá: Mária Limáneková

rytmické nástroje: Jakub Senko

Mládežnícky spevácky zbor je otvorený prijať aj nových členov, ktorý chcú svoje talenty, ktoré majú od Boha vložiť do piesní chvál a oslavy Boha.