Blog

« Back

Ak Boh prehovorí, chcem porozumieť

Ak Boh prehovorí, chcem porozumieť

(viem, že to bude vyzerať vianočne, no nechcem s tým, čo ma oslovilo, čakať niekoľko mesiacov)

Boh prehovára rôznymi spôsobmi:

 

Zachariáš - keď bol v Pánovom chráme. Zjavil sa mu Pánov anjel a prehovoril súvislými vetami, ktoré však nedávali zmysel. Kým sa pred Zachariášovými očami nestávali skutočnosťou.

Mária - tiež prišiel anjel a tiež "niečo" povedal...  (tradícia ju niekedy zobrazuje ako práve vtedy pracuje. Skvelé vedieť, že Boh k nám hovorí aj keď pracujeme.)

Jozef - snívali sa mu sny (ktoré si zjavne ráno pamätal) a cez tie sny ho Boh viedol vo chvíľach, keď šlo o život. Minimálne Márii a Ježišovi. 

Alžbeta - Boh k nej prehovoril cez Máriin pozdrav, keď sa dieťa v jej lone zachvelo.

Simeon a Anna - cez trpezlivosť, že Boh splní, čo sľúbil (Božie slovo). Boh k nim navyše prehovoril cez pohľad na malé bábätko.

Mudrci - cez hviezdu, stvorenie a cez ich zdĺhavé putovanie.

Herodes - keď počúval ľudí, ktorí Boha hľadali. Že človek vie, kde je Boh, ešte neznamená, že mu chce podriadiť svoj život. Škoda.

Pastieri - znova anjel, ktorý rozpráva:), svetlo Pánovej slávy, anjelské zvelebovanie Boha (môžem to nazvať "hudba/umenie"?)

 

... a to som spomenula len niekoľko postavičiek z prvých dvoch kapitol Lukášovho evanjelia.

 

Boh k nám vždy hovorí rečou, ktorej rozumieme najlepšie. Nie vždy ho pochopíme hneď dokonale, ale on vždy hovorí tak, aby sme mu porozumeli čo najlepšie.

Pane, prosím hovor ku mne tak, aby som ti ešte lepšie rozumela.

 

ilustračný obrázok: favim.com