Blog

« Back

Mojžiš - prostredník medzi Bohom a ľuďmi (video-katechéza)

Mojžiš - prostredník medzi Bohom a ľuďmi (video-katechéza)

V Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich...

Prezentácia ku katechéze.

Viac podobných prednášok nádjete na stránkach Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy www.dkuspis.sk