« Back

Odpoveď Ateistovi

Odpoveď Ateistovi

Už tu sa, Ateista, začínaš mýliť. Navádzaš totiž myšlienku, akoby existovalo viacero bohov na jednej úrovni. Existuje totiž len jeden Boh, to ti musí byť jasné. Ukážem ti to napríklad na tejto logickej úvahe: Atribút Boha je, že on tvorí/stvorí. Potom by jeden boh tvoril druhých bohov? A všetci majú atribúty všemocnosti? Boh1 by stvoril boha2 a ten boha3... atď? Kto by stvoril ostatných bohov? To sa vylučuje. Uvažuj. Boh je ten, čo stvorí, ale nie je stvorený. Ďalej: Boh musí byť absolútne Dobro. A boh2 by bolo lepšie dobro od Dobra? Alebo boh5 by bol horší od boha1? Pravda je táto: je jeden Boh a „tí ostatní“ to sú v Pravde modly.

 

Odpoveď Ateistovi

Pred nejakým časom sa v blogu Patrika Lencéša tu na MK objavil zaujímavý príspevok jedného človeka, Ateistu, ktorý mne, vlastne vždy veriaceho v môjho Boha Ježiša Krista, poskytol dôležitý vhľad do duše ľudí, ktorí neveria. Možno, že je to človek skutočne hľadajúci pravdu na rozdiel od iných, ktorí len „predstierajú“ hľadanie. On ešte nevie, že neexistuje pravda, alebo pravdy, ale len Pravda. Keďže sa zaoberám pomocou aj takýmto ľuďom, rozhodol som sa v tomto blogu odpovedať nielen jemu ale tým aj všetkým úprimným ateistom, ktorých od viery odpudzujú všelijaké malicherné veci (v porovnaní s hodnotou akú má VERIŤ) – ako napr. prípad Sokol-Bezák/machinácie s peniazmi. Ale ÚPRIMNE hľadajú. A ich úprimnosť v hľadaní je často cennejšia ako neúprimnosť viacerých „akože katolíkov-veriacich“, čo majú srdcia naplnené nevierou. Skopíroval som tu výroky Ateistu a dávam moje odpovede do vydeleného priestoru a P. Lencéša. Tu sú slová Ateistu:

„Zdravíčko všetci prítomní ľudia. ,,,, lebo milujem pravdu a túžim po tom, aby tú pravdu ľudia videli. Skutočnú, nie tú upravenú.“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Teraz ťa pozývam ju spoznať, priateľu. Chcem ti veriť, že ju skutočne hľadáš. Nesklam môj predpoklad.

 

„Chcel by som vám na úvod diskusie vysvetliť, čo to vlastne ateizmus je a akí ľudia ho preferujú. Aby ste vedeli, kto je vašim oponentom, čo sa týka náboženstva a viery. Prečo? Pretože ateista nemá čo skrývať, snaží sa byť vždy úprimný!“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Vážim si úprimne hľadajúcich oponentov. Lebo neexistujú dve Pravdy, je len jedna Pravda. A tú môže nájsť každý, kto úprimne hľadá.

 

„Aby sme správne popísali ateistu, treba si uvedomiť na začiatku určité fakty. Tak za prvé mi dáte isto za pravdu, že existuje množstvo ľudí, ktorí veria v množstvo vecí. Veria v rôzne hodnoty, dobré aj zlé, rôzne názory, majú rôzne myšlienky....a sú tam aj viery v rôznych bohov.

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Už tu sa, priateľu, začínaš mýliť. Navádzaš totiž myšlienku, akoby existovalo viacero bohov na jednej úrovni. Existuje totiž len jeden Boh, to ti musí byť jasné. Vysvetlím ti to takto: Atribút Boha je, že on tvorí/stvorí. Potom by jeden boh tvoril druhých bohov? A všetci majú atribúty všemocnosti? Boh1 by stvoril boha2 a ten boha3... atď? Kto by stvoril ostatných bohov? To sa vylučuje. Uvažuj. Boh je ten, čo stvorí, ale nie je stvorený. Ďalej: Boh musí byť absolútne Dobro. A boh2 by bolo lepšie dobro od Dobra? Alebo boh 5 by bol horší od boha1? Pravda je táto: je jeden Boh a „tí ostatní“ to sú v Pravde modly.

 

„Zo skúseností všetci vieme, že to, čomu niekto verí, nemusí byť nutne pravda. Nemusí, ale aj môže. Ostaňme opatrný v rozhodovaní.

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: V tomto máš pravdu, ale v to, čo ja verím, je Pravda. Univerzálna.

 

„Ak sa seriózne zamyslíte o náboženstvách a kto vám o nich dal vedieť, tak veľmi ľahko dôjdete ku krutej pravde, že o všetkých bohoch nám dal vedieť IBA ČLOVEK, naši predkovia. Nikto boha nevidel, nepočul, necítil, žiadneho! a všetky akože dôkazy podali iba ľudia. Tu by som chcel podotknúť zaujímavý fakt = človek je tvor, ktorý zvykne klamať.“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: A začínaš sa mýliť viac a viac, priateľu. O mojom pravom Bohu nám nedal vedieť iba človek, ale Bohočlovek. Bol to Ježiš Kristus, ktorý NEMOHOL KLAMAŤ, pretože to bol „do ľudského tela oblečený“ Boh – a ako vieš, Boh nemôže klamať, LEBO BY POPREL SEBA SAMÉHO ako Dobro. A on skutočne VIDEL Boha. Ale aj pred Bohočlovekom boli niektorí, ale najmä po Úlohe, ktorú vykonal, prišli mnohí, ČO UVIDELI BOHA vo svojom srdci (mystici, pustovníci, obrátení...). A aj ja som jedným z nich a ti o tom svedčím a volám ťa UVERIŤ.

 

„Takto teda uvažuje (viď vyššie) ateista. Ateista je úúúplne normálny človek ako veriaci. Má presne tie isté city, myšlienky, lásku, rodinu. Nedá sa povedať ,kto je lepší, cennejší a ani kto chce a nechce poznať pravdu. Kto to tvrdí na celú skupinu, že nechce poznať pravdu: je evidentný klamár, ktorý oným ľuďom vôbec nerozumie.

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: To si správne povedal, priateľu. To cenné, čo je u človeka, je jeho DUŠA. A o tú má eminentný záujem okrem môjho Boha aj satan.

 

„Ateista túži po pravde. A neverí v Boha presne tak isto, ako kresťan neverí v indického boha Krišnu. Čiže ak sa zamyslíte, prečo vy (veriaci) neveríte v iných bohoch, zistíte ,prečo ateista neverí v toho vášho.

Uvedomte si, že vy ste neveriaci v 1000 bohoch, ale ateista neverí v 1001. To je rozdiel medzi vami a ateistom a či vy pokladáte svoju vieru za tú pravú? To je možné obhájiť tu na Zemi, ale nie vo vesmíre.“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Nie je to, priateľu, to isté – hoci viem, čo chceš vyjadriť –, pretože sa mýliš v základnom predpoklade, že je 1000 bohov. Nie je. Je LEN JEDEN BOH. Tých 1000 bohov je 1000 modiel (dokonca, priatelia, vravím zo skúsenosti jedného exorcistu, ktorý pôsobil v Indii, keď vyháňal zlých duchov z tiel posadnutých, títo diabli sa IDENTIFIKOVALI menami hinduistických božstiev, tj modliel). Teda úprimný ateista si musí povedať: neverím v Boha, Ježiša Krista, Trojjediného a neverím v 1000 „ostatných“ bohov=modliel.

Patrik Lencéš: To k tým 1000 bohom: To, že nehľadáš pravdu, Ateista, sa prejavuje v tvojich nevzdelaneckých názoroch. Len niekto, kto nevie nič o náboženstvách môže Žido-kresťansko-moslimského Boha prirovnávať k iným bohom. Lebo tam je úplne iná podstata - úplne iné chápanie božstva. Okrem toho to aj toto som opísal v tom článku a zase si iba ukázal tvoj fanatizmus pre tvoj názor lebo nie si schopný prijmuť môj argument.

 

„Pretože keby prišiel mimozemšťan, ktorý by bol starší od nás evolučne milióny rokov, navštívil by už 100 000 planét s rôznymi bohmi, kde sú tiež ľudia a tiež si myslia, že majú jediní pravdu vo vesmíre, bolo by divné, keby ste pred ním považovali svoj pohľad na svet (biblický) práve za ten najlepší z celého vesmíru.Ja necítim, že by sme z celého kozmu mali poznať pravdu vesmíru najlepšie práve my. Vy máte taký pocit? Potom si viac veríte ako ja ;)
-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Priateľu, lenže ŽIADNY mimozemšťan nepríde, lebo mimozemšťania NEEXISTUJÚ. Okrem milión dôvodov uvediem tento: Museli by byť dvaja (alebo x) Kristovia, ktorí by vykúpili aj ich, alebo oni by nepotrebovali Spásu a vykúpenie? To je zase v protiklade s Pravdou. Mimozemšťania NEEXISTUJÚ.

 

Najzákladnejšie dôvody, prečo ateista neverí v Boha a vystupuje proti nemu (v skutočnosti ateista vystupuje proti myšlienke Boha, keďže bohovia pre neho neexistujú). Túto poznámku v zátvorke môže niekto brať za urážku jeho inteligencie, ale už som sa stretol s veľkým počtom ľudí ktorí tomu nerozumejú a pýtajú sa: "Prečo ateista hovorí o niečom, čo neexistuje?"....odpovedal by som analogicky: "Prečo sa s niekým bavíš o iných bohoch?"

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Snažím sa ťa chápať, priateľu. A neuráža to moju inteligenciu. Pokračuj.

 

„Takže základné dôvody ateizmu:

1: Dávanie dobra a zla mimo človeka. Ak dáte dobro Bohu a zlo Satanovi (mimo človeka) ospravedlníte tým činy zlých a ponížite kvality dobrých ľudí. S týmto ateizmus nemôže súhlasiť, pretože ateizmus považuje človeka za nesmierne cenného a za tvora, ktorý zodpovedá ako za dobro, taj aj za zlo.
-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Priateľu, človek nemôže byť dobrý, iba ak má v sebe Dobro (Boha). A to teda znamená, dobre počúvajte, že aj ateista MÁ V SEBE BOHA, ktorého nepozná. Máš v sebe, priateľu, Boha, ktorého nepoznáš!!! Hovorím o Svätyni, ktorá sa volá svedomie. Ale, pozor, človek má aj SLOBODNÚ VôĽU, dar od Boha, a môže sa rozhodovať, že bude konať podľa Dobra (vnútorného hlasu, ktorý navádza na konanie dobra), alebo bude konať zlo, zle (jeho prvotný Autor, priateľu, však nie je človek, ale SATAN). A tak hodnota skutku, ktorý človek vykoná, je v jeho rozhodnutí pre Dobro alebo Zlo. A tak aj ty, priateľu, sa rozhoduješ svojimi skutkami pre Dobro t.j. Boha (tým, že konáš dobré skutky), bez toho, aby si o tom vedel. Ak ich konáš.

Patrik Lencéš: Vraj „ ateizmus považuje človeka za nesmierne cenného... „ - na základe čoho? Je to úplne nelogický názor, tvrdiť, že človek je zviera a zároveň, že je cenný. Nemá sa to o čo oprieť. Bolo pár filozofov, ktorí síce tvrdili, že na základe toho, že sme ten istý druh (človek), predsa len ani niektoré živočíchy vo svojich rodoch nebojujú proti sebe – no to je tým, že je tam pud zachovať rod. No tento názor tiež nedáva človeku žiadnu hodnotu, stále je len zviera. A nezabíjame sa len preto, aby nevyhynul náš druh?

 

2: Nedokázanosť Boha. Boh nebol nikdy dokázaný - žiadny boh! Ak bol, prečo za tisíce rokov nepresvedčili kresťania iné náboženstvá, že iba Boh existuje? Napríklad hinduistov? Nemyslíte, že keby bol dôkaz, už dávno by všetci verili iba v Boha? Práve naopak, už tisíce rokov sa náboženstvá nevedia dohodnúť ani na tom najprincipiálnejšom probléme viery - ktorý že boh to vlastne existuje?

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Je dokázaný z logického uvažovania. Boha dokazuje napr. príroda. To že vývojová teória, Darwinizmus, je BEZNÁDEJNE mŕtvy. Dnes v Darwinizmus, t.j. NÁHODNÝ vývoj k „lepšiemu“, VERIA len hlupáci. Všimni si slovo VERIA. Lebo na to potrebuješ VäČŠIU vieru, ako keď pripustíš Inteligentného Architekta vesmíru. Ale zostáva Pravda: viera je dar. Pros aj ty o tento dar, tak ako som ho dostal ja. Škoda, že ti ho nemôžem dať ja, dal by som ti z môjho daru... ale ty ho musíš dostať od Boha sám.

Priateľu, náboženstvá sa nemôžu dohodnúť, pretože je LEN jedno PRAVÉ náboženstvo – a to je kresťanstvo. Predstav si, keď to preženiem, že by sa mala dohodnúť Matka Tereza a Hitler. Ako by sa dohodli: jedna chce životy zachraňovať a druhý posielať do plynových komôr. Ako zladíš komory s nemocnicami?

 

3: Kresťania zvyknú obhajovať Boha počtami:
"Ak Boh neexistuje, to sa mýli až 2 miliardy ľudí na svete?"

Stačí použiť klasickú ateistickú analógiu a zistíme, že tá veta kresťanov nemá žiadnu hodnotu, napríklad: "Ak Boh existuje, to sa mýli až 5 miliárd ľudí na svete?" (5+2 =7 mld ľudí Zeme)

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Z tohto sa to skutočne nedá odvodiť, priateľu. Ale už o niečom to hovorí. Jehovistov je zopár tisíc. Ale AJ TAK platí Pravda: 2 miliardy kresťanov SA NEMÝLIA: veria v pravého Boha, ktorý žije, naproti modlám, ktoré sú mŕtve.

 

4: Dobro je univerzálna sila vesmíru a nezávisí od viery. Dobrý môže byť veriaci kresťan, moslim, hinduista, budhista, neveriaci, ateista, dokonca aj zviera. Ale zlý zasa môže byť aj veriaci kresťan, moslim, hinduista, budhista, neveriaci, ateista, dokonca aj zviera.
Takže dobro a zlo nemá vôbec nič s vierou. VIERA JE OTÁZKA IBA ROZUMU. Toto je nesmierne dôležité, čo musíte pochopiť !!
Veriť v Boha môže dobrý kresťan aj zlý pedofil a neveriť môže aj dobrý človek aj zlý pedofil. VIERA NEMÁ NIČ S DOBROM ČLOVEKA !!
Viera je termín pre akt človeka, ktorý sa rozhodol súhlasiť s niečim bez prítomnosti dôveryhodných dôkazov. Napríklad viera v hinduistického Krišnu.
Hinduista verí, kresťan neverí v Krišnu, ale to vôôôbec nič nehovorí o tom, kto je aký človek. Hovorí to IBA O TOM, že jeden uverí len tak a druhý neuverí len tak v Krišnu!!“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Začiatok je dobrý... ale mýliš sa u zvieraťa: zviera nemôže byť dobré alebo zlé: hodnotu skutku dáva rozhodnutie pre Dobro alebo Zlo. A to ono nerobí, nemôže urobiť.

Dobro a zlo má práveže všetko s vierou. Lebo ja robím dobro IBA kvôli Ježišovi, môjmu Bohu. Keby Boh nebol, tak by som si mohol kradúť, podvádzať a pod. aby som mal výhody, užíval, zabíjal... čo by ma hatilo? A keby bol človek v ťažkostiach, život by bol príliš ťažký, najlepšia by bola samovražda. Život by bol nezmyselný. Ozaj, napadlo ma teraz, aký ty, Ateista, máš zmysel života? Načo vlastne žiješ, keď tvojou smrťou všetko končí?

Dám ti aj iné otázky: Od koho pochádza to d/Dobro, čo tvrdíš, že je univerzálna sila vesmíru? Podľa čoho usudzuješ, že je niečo dobré a zlé? Podľa, prepáč, nechcem sa ti vysmievať, Európskej únie? Podľa OSN? Podľa ústavy? Podľa človeka? Alebo... priznaj, Bibie, Božieho Slova. Podľa toho, čo povedal TEN kresťanský Boh, ktorého máš aj ty, len ho ešte nepoznáš?

Patrik Lencéš: „ Dobro je univerzálna sila vesmíru." Dokáž to, Ateista!! Takýto názor je náboženský! Keby si chcel poznať pravdu a študoval niečo o náboženstvách, vedel by si to! Bol to mazdaizmus – staré perské náboženstvo, ktoré verilo v dualizmus dobra a zla ako dvoch síl. Ak ateista verí tomuto, tak je veriaci a nie ateista. Lebo takéto dobro je metafyzické – je to vlastne Boh, len to nevoláte Boh, lebo nemá vôľu. 

LOGICKY sú iba dve možnosti. Bud existuje dobro samo o sebe a ľudia sa podľa neho správajú – čo je teistický názor. Alebo dobro a zlo vôbec neexistujú o sebe ale človek si ich určuje. Žiadna iná cesta nie je.

 

5: Zvláštnosť biblie, príklady:
- Boh je všemohúci, stvoril vesmír z ničoho, ale na stvorenie Evy potrebuje rebro Adama
- Boh vie spraviť hocičo z ničoho, ale Noe musí zobrať na loď zvieratá po páre z každého druhu
- Ježiš zomrel na kríži a tým sa obetoval, ale žil ďalej. Obetoval sa, ale žije ďalej. Umrel, ale žije. Zabili ho, ale prežil... atď
- Všemohúci Boh (VŠEMOHÚCI !!!!!) môže vyliečiť všetky choroby, ale nedokáže amputované končatiny.

Toto sú nezmysly, ktorým inteligentný a sčítaný človek nemôže uveriť !!!!!
-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč:

- mýliš sa, priateľu, on NEPOTREBOVAL rebro z Adam. Ale chcel ti niečo povedať ako mužovi a žene ako žene. Čo? Pozri vo vyučovaní:

http://mojakomunita.sk/web/spkovac/blog/-/blogs/muza-a-zenu-ich-stvoril

- zase sa mýliš, priateľu, Noe NEMUSÍ zobrať po páre z každého druhu preto, žeby jeho Boh bol TAKÝ SLABÝ, ale preto, že chcel tým niečo povedať človeku: napr. že zvieratá „nezhrešili“ a môžu „pokračovať“ na rozdiel od v hnuse hriechu sa topiacich ľudí

- zase sa mýliš, lebo ako Ateista NEVIEŠ kto bol Ježiš Kristus. Ja ako veriaci to viem: Ježiš je BOHOČLOVEK a SKUTOČNE umrel ako človek, ale žije ako BOH, ktorý dostal nové telo: oslávené telo. Ježiš Človek BOL SKUTOČNE mŕtvy a obetoval svoje telo. NEPREŽIL. Syn Boží NEZOMREL a predsa Obetu dovŕšil. Ježiš má jednu podstatu – božskú, ale dve prirodzenosti – božškú a ľudskú. Nebol však „schyzofrenik“ a má len jednu OSOBU – Božskú. Toto je pre teba ťažké, ale keď dostaneš nezaslúžený dar viery, pochopíš, ako som ja pochopil.

- aj vo štvrtom bode sa mýliš. Dokáže „dorásť“ aj amputované končatiny. Bohu nič nie je nemožné: iba jedno: spasiť dušu, ktorá hreší proti Duchu Božiemu, t.j. nenávidí Boha a nechce prijať jeho lásku. Jednoducho tá duša je v absolútnej Nenávisti. Boh „neznásilňuje človeka“ k dobru. (Dorastenie nohy sa stalo napr. na jednom evanjelizač. stretnutí istého evanjelistu).

Patrik Lencéš: Vraj sú to nezmysly, ktorým nikto vzdelaný neverí. To je hlúposť. Mnoho, dokonca väčšina, vzdelaných ľudí sú náboženskí. Ide len o to, že ty, a ani ateisti ako ty, nedokážete len pochopiť o čom to je. Máte svoje predsudky voči náboženstvám a vymýšľate si nelogické „argumenty“, ktorými tie predsudky živíte.

 

6. Ateista nechce byť v otázkach dobra biznismanom. Byť dobrým len pre odmenu....pre odmenu večnosti. Ateista cíti, že dobro by malo byť nezávislé, bez pocitu osobného zisku z dobra. To znamená pomáhať, aby pomohnuté bolo, nie pre svoje osobné blaho !
-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Ani praví kresťania nie sú biznismani s dobrom. To prisľúbil Boh. Odmietneš výplatu za to, že vykopeš kanál? Ale prečo Mu to chceš vyčítať, keď Dobrý chce odmeniť dobrom každého, čo robí dobro? Otázka pre teba: akú máš ty motiváciu robiť dobro druhým? Teda žiadnu? Načo to potom robíš? Boh chcel dať dušiam CIEĽ. A tým je Nebo. Spoločenstvo s Ním. Vďaka, Pane.

 

7. Obrazne podanú bibliu nemôže dať človeku ako posolstvo dokonalá bytosť, pretože ak máte obrazné posolstvo, môže si tam každý vyrozumieť niečo iné. (Dôkaz? Stovky cirkví, desiatky náboženstiev, tisíce rozličných pohľadov na bibliu, rôzne vydania biblie !!!! Čože?! , Dielo všemohúceho má rôzne vydania? nehovorí to nič o posolstve, hovorí to o tom, že biblia je neurčitá, nedôrazná, môžete to čítať 5 krát a 5 krát inak vysvetliť, napríklad s odstupom svojho veku).

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Pravda je iná, priateľu. Boh použil tento obrazný jazyk, lebo to je UNIVERZÁLNY jazyk pre tie dlhé stáročia. Keby použil slová a vyjadrenia TOTO ČASU, čo by si ty dnes rozumel? ÚPLNE nič – alebo by si musel 10 rokov študovať na škole, kde by ťa učili, čo sa VTEDY tým myslelo. Rozumieš?

Ďalej: Boh dal JEDNEJ Cirkvi NEOMYLNOSŤ vo veciach viery (nazývame to Učiteľský úrad). V Cirkvi, kde som ja, máš PLNÝ poklad viery. Môže Boh za to, že sa už mnohí a mnohí od nej oddelili – kvôli zraneniam, egoizmu (ja si chcem založiť SVOJ biznis), NEPOSLUŠNOSTI voči jej hlavnej autorite... a kvôli milión dôvodov? A čo má Boh robiť? Znásilňovať ľudskú vôľu? Nie: on LEN POZÝVA, nenanucuje sa!

Patrik Lencéš: Biblia nie je celé Božie zjavenie. Keď Luther vyhlásil sola fidei, sola scriptura, sola gratia – tak vytvoril svoju vlastnú teológiu, ktorá nevychádza zo Zjavenia ale z filozofie (Ockham). Písmo použil len ako doklad k tomu pričom z neho vyhodil minimálne 7 aby mu to sedelo. Takže je jasné, že je mnoho cirkví, lebo vždy príde nejaký „Luther“ a vytvorí si svoju vlastnú podľa seba. To nie je teda tým, že Boh nám to nemohol zjaviť. To je tým, že ľudia si to Zjavenie prispôsobujú sebe a tak vznikajú rôzne cirkvi.

--------------------------------------------

„Týchto základných bodov je asi 50, takže sa mi nechce moc všetky vypisovať.
Na záver by som chcel povedať, že ateista je človek, ktorý nikdy nechcel a nikdy nebude chcieť vás presvedčiť ,aby ste niečomu neverili.
Všetci sme slobodní ľudia a máme právo veriť, v čo chceme. Pokojne verte v Boha, to vám radím ja, ateista . Navyše, aj ateistický pohľad na vesmír môže byť nesprávny. Nikto nevie aká je skutočná pravda.“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Si na dobrej ceste, priateľu, AK SKUTOČNE hľadáš Pravdu. Pravda sa ti dá spoznať. Ak však svoje hľadanie iba predstieraš, si beznádejne stratený. V poslednej vete sa však určite mýliš. JA VIEM, AKÁ JE PRAVDA!!! A to je táto: Ježiš Kristu je Boh, jediný Boh. V tejto vete je VŠETKO: aj tvoja spása, aj tvoje šťastie, aj tvoja radosť. VŠETKO.

 

„Čo teda ateista chce? Ateista chce, aby ľudia navždy zmazali nesprávny výraz "Kde je rozum, tam nie je láska a kde je láska, tam nie je rozum", pretože áno, tam kde je láska, MôŽE byť aj rozum !!!! Tieto dve veci môžu existovať vedľa seba.
Ateista si želá, aby pri láske ľudí, bol aj ten rozum. Aby ľudia premýšľali a neverili slepo ako roboty. Prečo?“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: To Boh od teba ani nechce, priateľu. Viera robotov JE INÁ AKO VIERA DETÍ. Premedituj si to.

 

„Ukážte mi jedného jediného Dobrého tvora vo vesmíre, ktorý by od svojho priateľa, ktorého miluje, požadoval, aby pre neho každú nedeľu opakoval stále dookola tie isté verše, do konca života!!!!!!
To je nonsens. Omše a modlitby najviac ukazujú na pravdu ateizmu !!!“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Zase sa mýliš, lebo nevieš ČO JE EUCHARISTICKÁ HOSTINA. Je to výkrik lásky voči tebe: ZOMREL SOM ZA TEBA NA KRÍŽI! Nemusíš už skončiť v pekle! Ale pozývam ťa do svojho náručia: Maj spoločenstvo SO MNOU, KTORÝ SOM! Zachráň sa z tohto neveriaceho a cudzoložného pokolenia!

Lebo ak nechceš spoločenstvo SO MNOU, KTORÝ SOM, potom už môžeš mať len jedno spoločenstvo – so satanom. Priateľu, NIET TRETEJ CESTY. Zachráň sa.

Patrik Lencéš: Boh ťa nenúti. Hovorí ti, že to je cesta k nemu. To ako ja keď napíšem frajerke, že stretneme sa tam a tam. Ja ju tam nenútim ísť ale ak chce byť so mnou, tak tam musí ísť. Tak isto je to s Bohom a človekom. Boh nám cez desatoro a Cirkev ukázal cestu k nemu, tá cesta je spôsob života a ten spôsob zahŕňa aj bohoslužbu, o ktorej máš tiež mylné predstavy. Ak chceme byť s Bohom, tak ideme po tej ceste ktorú nám ukázal.

Viera a rozum sa dopĺňajú. Toto je názor starý ako kresťanstvo samo, ak nie ešte starší.

 

„Stále ale tvrdím, verte čomu chcete, je to váš život, ale prosím vás, AJ UVAŽUJTE! Uvažujte, aby váš život bol hodnotný, aby ste ho prežili ako ľudské tvory, bytosti, ktoré túžia po poznaní nášho sveta a nechcú byť iba robotmi, ktoré na slovo poslúchajú. Nebojte sa rozmýšľania. Je to to jediné, čo nás odlišuje od zvierat !“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Teraz na konci ti ďakujem, že si mi dal túto príležitosť sa s tebou porozprávať. Modlím sa za teba. A za dar viery. Uvažuj nad myšlienkami, ktoré som ti tu S LÁSKOU dal. Vážim si ťa a volám ťa do PLNÉHO života, ktorý môžeš mať iba v Tom, ktorý ti ho stvoril. Ty si Ateista obdarený inteligenciou, ktorú používaš - ako tvrdíš - na konanie dobra, hoci nevieš, že ju máš od Inteligentného (Boha). Len aby to o tebe bola pravda. To už si musíš dať odpoveď ty. Môžeš nájsť Boha, keď SKUTOČNE BUDEŠ CHCIEŤ SPOZNAŤ Pravdu.

Ale pre tých, ktorí svoju inteligenciu používajú na konanie zla, BOHUŽIAĽ, priateľu, musím ešte – na druhú stranu – pridať túto výstrahu, lebo život bez Boha OBYČAJNE vedie do skazy ducha a tela:

Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. 21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.

                24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá 25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.

                26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 25 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, 29 plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, 30 utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, 31 sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. (Rim 1:18-32)

Štefan Patrik Kováč, ThLic

vedúci Spločenstva Živá voda

PS Ak vás tento dialóg oslovil, prosím Z D I E L A J T E (facebook), aby to mohlo motivovať k hlbšej viere aj druhých.

Comments
sign-in-to-add-comment
1 PRVÝ ROOOZSIAHLY PRÍSPEVOK od Mareka Bôžika VYMAZANÝ. PREKROČIL MIERU. PROPAGÁCIA ATEIZMU.
2 VYMAZANÉ AJ PRÍSPEVKY OD ATEISTU, KTORÉ OBSAHOVALI BOHORÚHANIE.

Pokoj tebe, Marek. Na začiatku otázka: Marek Bôžik je tvoje skutočné meno? Alebo... nazvyme to "pseudonym"?
Priateľu, nazývam ťa tak, lebo si môj brat v jednej veľkej rodine STVORENÝCH ľudí, rozpísal si sa riadne, ja na také niečo nemám čas, ale neodpovedal si na zopár otázok. Dôležitých otázok pre teba a tvoj rast.
1 Odkiaľ vieš, že dobro je dobro? Nemôžeme si premenovať zlo na dobro a podľa toho sa správať? Nebolo by to "výhodnejšie"?
2 Aká je u teba motivácia robiť dobro? Žiadna? Aká? Keď robíš dobro, prečo ho robíš?
Modlitby!
Posted on 3/3/13 6:19 AM.
Marek Bôžik
Je to pochopiteľne moje skutočné meno, nájdeš ma aj na facebooku.

"Dobro je dobro" vychádza už ztoho, že aj iní veriaci v iných bohov, či ateisti, dokonca zvieratá konajú dobro. Konajú to tí, ktorí neveria v Boha.
To jasne poukazuje na fakt, že Boh je iba viera a nemá s dobrom nič spoločné. Dobro je vlastnosť živých tvorov, nezávislá na ich viere!!!! To je nesmierne dôležitá skutočnosť.

"Motivácia robiť dobro"
Pre mňa je motiváciou robiť dobro to, aby na svete DOBRO BOLO. Milujem totiž ľudí, zvieratá, vôbec život a nesmierne túžim po tom, aby žijúce bytosti prežili v šťastí, prosperite, priateľstve láske. Mojou motiváciou je teda pocit, že dobro na svet je správna vec a zaslúžia si ho všetci ľudia, obzvlááááášť deti, ktoré by sme mali chrániť za všetkých okolností pred zlom.

Keď som bol kresťanom, konal som dobro aby som bol spasený, aby som žil večne. Páčil sa bohu a mal výhody života na veky. Bol to biznis.
To bol jeden z najvážnejších dôvodov prečo som prestal veriť v Boha. Najdôležitejší bol ten, že Boh neexistuje, druhý, že som veril a robil dobro, aby som bol spasený. Čiže to bol iba biznis. Budem dobrý = budem spasený.

Toto mi prekážalo. Okamžite som prestal túžiť po nejako spasení. Dnes mi na spasení vôbec nezáleží. Príroda mi umožnila niečo čo má ohromnú cenu, dala mi život. A ja ho musím prírode splatiť.
A najviac čo chcem, je robiť dobro bez odmeny - bez večnosti !!!
Posted on 3/1/13 4:47 PM.
Ďakujem, Marek, a chcem sa ti ospravedlniť, lebo som si myslel, že Bôžik máš ako "pseudonym", vraviaci druhým napr. aby si nerobili bôžikov. Ale je to tvoje priezvisko. Vďaka.
V tej dlhej odpovedi si bol trošku podráždený, ale nemusíš byť. Ty hľadáš pravdu. Nemajú všetci zatiaľ to šťastie, že ju (Pravdu) už našli, ako ja. Ideme sa pozhovárať. Ja mám v sebe Boha, Ducha Božieho, tak budem s ním čo najlepšie spolupracovať, aby si dostal odpovede na svoje otázky.

Nuž... neodpovedal si na otázku, vyhýbaš sa jej. KTO ZADEFINOVAL DOBRO??? ČO JE DOBRO? AKO KONAŤ je dobré??? Neodpovedal si.
Ale ja ti pomôžem: BOL SI KRESŤANOM!!! A tam si ZISTIL, ČO JE DOBRO!!! Možno ťa pohoršili nejaké veci u kresťanov, ale ČO je to DOBRO si zistil u Boha, ktorý ZADEFINOVAL: Nezabiješ (deti napr.)! Nezosmilníš! Nebudeš kradnúť!
(RADA: Poďme postupne, nezahlcuj sa veľa myšlienkami NARAZ.)
Modlitby zatiaľ!
Posted on 3/3/13 6:56 PM in reply to Marek Bôžik.
Pokoj tebe, Marek. Mýliš sa, brat. Boh stvoril všetko, Boh stvoril VŠETKO DOBRÉ (pôvodne to bolo dobré). Áno, stvoril aj satana, ALE KEĎ BOL EŠTE anjelom. On si v svojej slobodnej vôli vybral byť satanom.
Vieš čo vlastne vyčítaš Bohu v prvej časti? Že stvoril človeka SO SLOBODNOU VôĽOU. A na slobodu musíš MAŤ VÝBER. Ale sloboda je podstatná vec, priateľu. Keby stvoril človek len s možnosťou konať dobro, bol by akýmsi OTROKOM DOBRA. Musel mať na výber AJ KONANIE ZLA.
ALE TO ZLO NEPOZNAL. A varuje prvých ľudí: v ten okamih, keď budete jesť z toho stromu/ked prestúpite môj zákon URČITE UMRIETE (duchovne).

Mýliš sa, že "stvoril možnosť byť zlým". Veď akú hodnotu by malo tvoje konanie dobra, keď zlo by si ani konať nemohol?

ŽIADNU hodnotu. Bol by si "znásilnený" konať dobro. Bol by si "otrok dobra". A ani by sa ti to nepáčilo, byť otrokom, však? Keď je Boh slobodný... Ale okrem toho, tvoje konanie dobra by nemalo ŽIADNU hodnotu. Rozumieš?

Ani peklo nestvoril Boh (on netvorí NIČ zlé), ale si ho utvorili diabli a duše, čo nenávidia Boha.

Priateľu, máš veľa slov, krútiš sa okolo Krišnu a všelikade, ale nechceš si dať odpoveď na otázku (lebo mne ju nemusíš dávať, ale svojej duši):

KTO ZADEFINOVAL/URČIL, čo je dobro a čo zlo.
Lebo v tomto svete, čo žiješ, VIEŠ, že je tu zadefinované, čo je dobro: pomáhať ľuďom, milovať deti a pod. a čo je zlo: zavraždiť, okradnúť bezdomovca a pod.

Ty, ako ateista, neveríš v Boha "ani v bohov", anjelov, duchov. Tak už ti zostáva len človek. Alebo príroda? Zrejme máš toľko zdravého úsudku, že kamene a stromy vylúčiš, nie?
Tak ti, priateľu, zostáva LEN ČLOVEK!!! Úbohý ateista, vydávaš sa do rúk človeka? Jeden ti povie, že homosexuáli sa môžu uzatvárať "manželstvo", druhí, že s tým nesúhlasia a je to hriech. Alebo Lenin ti povie, že v záujme revolúcie môžeš zabíjať aj deti...

Nevykrúcaj sa, nepíš tu litánie na 10 strán, ale napíš jasne KTO ZADEFINOVAL DOBRO. KTO ZADEFINOVAL, že tvoj skutok je DOBRÝ alebo zlý. Podľa tvojich pocitov??? Spamätaj sa. Hitler mal dobrý pocit pri vraždení židov, lebo potreboval peniaze na zbrane.
KTO ZADEFINOVAL, čo je dobré a čo zlé?
Posted on 3/1/13 7:57 PM in reply to Stefan Patrik Kovac.
Marek Bôžik
Mimochodom neverím, že by Satan alebo ktokoľvek odmietol možnosť žiť večne v Nebi. Alebo existujú dobrí ľudia, alebo ľudia s poškodeným mozgom. Pretože iba naprostý cvok, môže túžiť po živote v pekle. Ak potom Satan túži, musí to byť cvok, blázon ktorý ignoruje super život vo večnom nebíčku. Otázkou je, kto utvára poškodené mozgy a tým nemyslím len zlých ľudí, ale aj mentálne postihnuté deti.

Retardovaných ľudí robí Boh? Rozumieme si? Narodí sa dieťa a má poškodený mozog. Toto spravila akože najdobrejšia bytosť vesmíru? Alebo že má nejaký iný plán? Aký? Taký že toto dieťa nemôže preáiť svoj život ako každý iný? Toooooooooooooooo je nonsens. Tomuto nemôžeš veriť ani ty.

Všetko ukazuje na to, že vesmír neovláda vedomie! A že život vznikol z neživej hmoty!!!
Posted on 3/1/13 8:44 PM in reply to Stefan Patrik Kovac.
Ak si- keď si bol kresťanom konal dobro, aby si bol spasený, tak je to smutné. Mal si ho konať z lásky k iným. A veľmi dôležitá skutočnosť, čo sa týka dobra, a ktorú si nespomenul je, že ak si ako ateista konáš dobro lebo chceš, aby sa ľudia (najmä deti) ako hovoríš mali dobre tak potom je to veľmi subjektívna vec. Jeden deň sa zle vyspíš, niekto na teba bude nepríjemný, možno ti odpovie podráždene alebo ťa nepochopí, ako chceš a už nebudeš dobrý. Nebudeš dobrý k tým, čo sú ti nepríjemnými, nesympatickými...
Ježiš učí- Milujte aj svojich nepriateľov. Keby to lepšie poznáš, vieš, že Ježiš neučil nič zlé, len lásku. Preto nemáš prečo hovoriť o viere ako o poblúznení alebo bláznovstve, pretože ak by si naozaj nasledoval Ježiša, nedostaneš sa na zlé chodníčky. Ak si myslíš, že to zvládneš sám tak sa drž, ale my ako kresťania si priznávame, že bez Boha nič nezmôžeme ale naopak s ním môžeme zázračné veci ;)
Posted on 3/1/13 10:15 PM in reply to Marek Bôžik.
Svoju vôľu môžeš ovplyvňovať. Pretože môžeš ovplyvňovať ako sa k tomu postavíš. Veľa násilníckych ľudí, ktorí spôsobili vo svete veľa zla v minulosti prežili nejaké ťažkosti, sklamania v detstve atď..ale mali možnosť sa rozhodnúť. Lebo aj smutnú a utrápenú dušu Boh vylieči a jedine on. Môžeš to skúšať aj inde, ale vždy sa vrátiš k nemu, ak hľadáš naozajstnú pravdu.

A druhá veľmi dôležitá vec a otázka- ty máš postihnuté dieťa alebo niečo podobné ťa postihlo? Ak áno v prvom rade, je mi to ľúto. Ale aj ja to poznám. Kedysi som čítala krásny príbeh o tom, Ako si Boh vyberá matky pre postihnuté deti. Možno to teraz nepochopíš, ale možno by si pochopil, keby si sa spýtal nejakej matky, ktorá si toto vytrpela- ten strach a smútok. Ľudia často hovoria, chudera, čím si to zaslúžila? A ja nechcem hovoriť, že si to zaslúžila. Ale minule som videla dokument kde takáto matka povedala:" Moje dieťa je mojim najväčším šťastím, až ono ma naučilo ako žiť. Ako sa radovať zo života."
Často títo ľudia, aj keď nemajú možnosť prežiť život ako my, prežijú krajší život ako ktokoľvek z nás- lebo sa dokážu obetovať a veľmi ľúbiť. A nakoniec sú požehnaním aj pre ľudí okolo a žijú vo svojom vlastnom svete.
Ako môžeš vedieť, čo je pre nich najlepšie? Ako môžeš vedieť čo je v skutočnosti najlepšie? Je lepšie prežiť lásku a sklamať sa- poučiť sa alebo žiadnu neprežiť? Je lepšie prekonať rakovinu a vážiť si viac života alebo nebyť chorý a nevážiť si toho čo mám? To už je od postoja človeka. Ale kresťan by mal všetko takéto prijať- ak je skutočným kresťanom. Aj keď to je občas veľmi ťažké.
Posted on 3/1/13 10:30 PM in reply to Stefan Patrik Kovac.
Marek Bôžik
Každý veriaci človek verí iba pre večný život. Buďme k sebe úprimný - načo by si verila v Boha, keby si nemala sľúbenú v biblii odmenu večnosti? Nedúfaš zo všetkého najviac práve vo večný život?

Dokážeš povedať "Nechcem večný život"? Asi nie. Ak nie, potom si upätá iba na večný život, veríš a možno robíš dobro len pre odmenu večnosti. Ak nie: POVEDZ, že nechceš večný život. Ale úprimne, nie to tu iba napísať.

Vieru osobne pokladám za jeden z najnižších vlastností človeka a to z nesmierne jednoduchého dôvodu, veriť sa môže aj v lož.
Viera je absencia potreby mať dôkaz. Veriť znamená, netúžiť po dôkaze, netúžiť PO PRAVDE.

Veríš iba preto, lebo sa ti to páči, lebo ťa to hreje pri srdiečku, lebo máš z toho subjektívne výhody, ALE NEZÁLEŽÍ TI NA PRAVDE. Ako by mohlo, keď nemáš dôkazy, ktorými by si mohla neveriaceho presvedčiť?
Veríš pretože proste chceš aby to v čo veríš bola pravda a hotovo.

Toto pokladám za veľké zlo, ktoré už aj v minulosti spravilo hodne zlého - od upalovania, násilného nanucovania po náboženské vojny, aká je napríklad teraz v Sýrii.

Dovolím si s veľkou odvahou tvrdiť, že človek, ktorý sa drží "Miluj nepriateľa" nepozná život a priamo ho usvedčuje, že ani nevie akým hodnotám by mal vlastne veriť.
Neviem či sleduješ reálny svet, vojnu v Sýrii v súčasnosti, ale tam zabíjajú rebeli malé deti, podrezávajú hrdlá obyčajným ľuďom - Alavitom, Šítom, odrezávajú zajatcom uši zaživa a podobné veci, ktoré sú naprosto zverské a neodpustiteľné.

Ak chceš milovať takýchto ľudí, ktorí vešajú malé deti, ako pred týždňom 5 ročného chlapca v meste Homs, potom si vôbec nevážiš dobro, netúžiš po miery a po spoločnosti ľudí, ktorí milujú lásku.
Pretože AK Nenenávidíš zlo, ostáva ti ho už len milovať !!!! To je zákon prírody!

Ja nechcem ísť touto cestou, milovať ľudí ktorí vešajú deti, ako ich chceš milovať ty.

Chcem aby deti boli v bezpečí a aby ľudia ktorí vraždia iných ľudí boli zatknutí a neohrozovali iných ľudí, trebárs tvoje deti.

Nesmierne ma bolí, že celý druhý príspevok si písala iba o matkách a o Bohu, proste o niekom inom a ani slovom nespomenula tých čo najviac trpia - postihnutých ľudí!!!
Posted on 3/1/13 10:46 PM in reply to Veronika Terézia Valúchová.
Marek Bôžik
//Často títo ľudia, aj keď nemajú možnosť prežiť život ako my, prežijú krajší život ako ktokoľvek z nás- lebo sa dokážu obetovať a veľmi ľúbiť. A nakoniec sú požehnaním aj pre ľudí okolo a žijú vo svojom vlastnom svete.//

Vôbec ťa nezaujíma utrpenie ľudí. Myslím si, že si krutý človek. Alebo tomu nerozumieš, nechceš rozumieť, alebo si chladný človek ako ľadovec.
Posted on 3/1/13 10:49 PM in reply to Veronika Terézia Valúchová.
Marek Bôžik
//Ľudia ktorí trpia, majú krajší život ako my.//

Niekedy sa hanbím za to, že som človek. Že patrím medzi takéto tvory - bezcitné a kruté, sebecké a samoľúbe.
Posted on 3/1/13 10:53 PM in reply to Marek Bôžik.
Fúúha..je mi to ľúto, ale musím uznať, že ty nemáš chuť diskutovať, ale presviedčať nás tu. To je smutné, lebo neviem čo potom robíš na mojejkomunite- ak nechceš počúvať o Bohu emoticon
Tie deti som v tom príspevku spomínala a áno chcem prísť do nebeského kráľovstva, napriek tomu, si nemyslím, že to je len sebecké a hnusné zmýšľanie. A áno myslím, si, že by takýchto ľudí (ktorí vraždia ostatných) mali zatvoriť- si napriek tomu si myslím, že by sme ich mali milovať (každý človek je vnútri zraniteľný a krehký)- neznamená to, že ich nechám zabíjať ostatných (takí ľudia nie sú v poriadku) .
Všetko obraciaš proti mne a prepáč ale pri takejto konverzácií- keď nejde o diskutovanie ale hádku. A vidím, že tu už nemám čím prispieť, čo by mohlo byť prínosné tak odchádzam. Ale želám ti pokoj :-)
Posted on 3/1/13 11:03 PM in reply to Marek Bôžik.
Marek Bôžik
Môžeš robiť čo chceš. Ja mám na svoj názor právo a ty by si to mala tolerovať. A nie čo sa ti nepáči hneď označovať za nejaký útok. Nie je to moc zdvorilé v diskusii. Prajem pekný večer emoticon
Posted on 3/1/13 11:08 PM in reply to Veronika Terézia Valúchová.
Marek Bôžik
//A veľmi dôležitá skutočnosť, čo sa týka dobra, a ktorú si nespomenul je, že ak si ako ateista konáš dobro lebo chceš, aby sa ľudia (najmä deti) ako hovoríš mali dobre tak potom je to veľmi subjektívna vec. Jeden deň sa zle vyspíš, niekto na teba bude nepríjemný, možno ti odpovie podráždene alebo ťa nepochopí, ako chceš a už nebudeš dobrý. Nebudeš dobrý k tým, čo sú ti nepríjemnými, nesympatickými...//


Neuveriteľné. Povie, že moje srdce je raz také raz onaké, len preto že neverím v to čo ona, IBA PRETO, že mám iný názor.
Prvá ma urazí, ako ma ešte nikto nikdy neurazil a ešte ja urážam ju. To je neskutočné.......
Posted on 3/1/13 11:10 PM in reply to Marek Bôžik.
Pokoj tebe, priateľu. Ty, čo sa tak trápiš - a NEMUSEL BY SI SA.
Dával som ti radu, aby si tu nepísal 10 strán, aby si sa zameral na JEDNU vec.
Neposlúchol si túto radu.
Priateľu, Duch Svätý mi hovorí, že si pod vplyvom Ducha ateizmu. Je to agresívny duch, ktorý točí tvoju myseľ v milión otázkach a problémoch a zabraňuje ti sústrediť sa na jednu vec, aby si sa vo svojej beznádeji mal potom od niečoho "odpichnúť", aby ti mohol Ježiš zasvietiť do TVOJHO ZÚFALSTVA lúč nádeje.

ZRIEKNI SA DUCHA ATEIZMU.

Lebo to, že si uzavretý vo svojom zúfalstve, kam vháňa satan, svedčí aj tá skutočnosť, že si sa prihlásil SEM, na Moju komunitu, teda medzi kresťanov. Prečo si sa neprihlásil kamsi medzi ateistov? Tu máš, čo mi hovorí Duch: lebo tvoja duša HĽADÁ ZÁCHRANU z tvojho zúfalstva. ZRIEKNI SA DUCHA ATEIZMU.

Krútiš sa, krútiš sa, krútiš sa. Si slabý diskutér so mnou a Duchom Sv, ktorý ti chce pomôcť. Neodpovedáš, neodpovedáš, neodpovedáš.
DNES TI POSLEDNÝ RAZ položím otázku, ktorá MôŽE pre teba znamenať záchranu: KTO ZADEFINOVAL, čo je dobré a čo zlé?

Lebo tvoja odpoveď: "Dobro a zlo zadefinoval človek podľa životných skúseností a všetkého čo vidíme a vnímame, hlavne z historických udalostí." je beznádejne úbohá. Lebo ti z toho vyplýva, ŽE ČLOVEK definuje dobro a zlo.
A keď európska únia v Bruseli zadefinuje eutanáziu chorých detí??? Aby sme ich viac netrápili? A potom zabíjanie iných? A iných? Ty, čo sa tak odvolávaš na Rozum, prišiel si o Rozum? Uvažuj už konečne, že ČLOVEK nemôže rozhodovať, čo je dobré a čo zlé, lebo v chamtivosti a prospechárstve si robí VLASTNÝ BIZNIS!!! Pozri na RoFi alebo na Sokola.
Keď o tom NEMôŽE rozhodovať človek, tak kto? Uveríš v Krišnu, že to on zozhoduje? Uveríš v Budhu, že to on rozhoduje? Spamätaj sa, priateľu.

Boh vložil do človeka a BOH ROZHODUJE, čo je dobré a čo zlé. A aj ty máš tento zákon v srdci, ale keďže sa proti nemu búriš, upadáš do zúfalstva a tvoja duša habká, kde by len našla záchranu. Ale NIKDE INDE AKO V BOHU, Ježišovi Kristovi, JU NENÁJDE!!! Zriekni sa ducha ateizmu a uvidíš, ako sa ti uľaví a ZAČNEŠ ROZMÝŠĽAŤ AJ SRDCOM. Rozmýšľaj srdcom!!! Inak skončíš v zúfalstve.

PS Ďakujem Veronike Terezke Valúchovej, že môjmu Ateistovi chcela pomôcť. Boh ťa za to požehnaj. Nech ťa Boh odmení ešte silnejšou vierou. Ďakujem, Veronika.
Posted on 3/2/13 6:32 AM in reply to Marek Bôžik.
Marek Bôžik
To je pekné, že máš v každom odseku nadávku, ale na mňa to vplyv nemá, pretože už vyššie vidím s kým mám do činenia. Na otázku kto zadefinoval dobro som už odpovedal a bol to rozhodne človek. To že toto dobro človek dal na vrub bohom je tak isto pochopiteľné. Práve preto si ľudia nevážia napríklad živočíchy, mačky, psíky, pretože im to akože nariadil ich Boh. Napriek tomu poznám veľa neveriacich a ešte viac veriacich, ktorých city ignorujú tieto pošetilé učenia a majú radi aj iné tvory ako sú ľudia.

Čo sa týka tejto stránky a môj príchod na ňu, prišiel som na ňu iba kvôli istému článku známeho Petre Lenčéša, s ktorým sme toho prediskutovali hodne na inej stránke a dozvedel som sa o nej zrovna na ateistickej.
Rád diskutujem s rôznymi ľuďmi a HLAVNE s tými, ktorí nezdieľajú môj názor - môžeme sa vzájomne obohatiť. To ja považujem iba za prínos.

//ZRIEKNI SA DUCHA ATEIZMU.//

Ateizmus znamená milovať pravdu s dôkazmi a VIERA milovať NIEČO bez dôkazov, nech je to hocičo.
Preto sa ateizmu nikdy nevzdám. Je to naprostá sloboda mysle, kde človek môže byť dobrým bez odmeny na večnosť, bez biznisu s niekym imaginárnym a kde človek nemusí vyznávať dogmy zo staroveku, možno praveku, ktoré ho iba obmedzujú, ako citovo, tak myšlienkovo.

Tejto slobody sa nikdy nevzdám a som nesmierne rád, že som čítal bibliu, pretože práve biblia zo mňa urobila ateistu.
Ako veriaci som čítal pasáže biblie, kde Hospodin kázal zabíjať kanáncov, kde sa radilo popásať sa mečom ísť od domu k domu a zabíjať všetkých okrem pannien v deuteronómium

V tej samej biblii kde sám Ježiš nevie kým je: najprv hovorí „Nie som sám, ale so mnou je Otec, ktorý ma poslal.“ (Jn, 8:16, 17) ...a potom zasa „Ja a Otec sme jedno.“ (Jn, 10:30).

Alebo kde sama biblia dokazuje, že boh nieje vševidiaci:
„I riekol Pán: Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robili, aká je obžaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť.“ (Gn, 18:20, 21)

Prípadne:
: „Vtedy (keď sa objaví dúha) si spomeniem na svoju zmluvu … a nikdy viac už nebude vodná potopa, ktorá by zahubila všetky žijúce tvory na zemi.“ (Gn, 9:15) Keby sa dúha nanešťastie neobjavila, mohol by zabudnúť.

Ešte horšie je to pri zabíjaní ľudí:
Obyvateľstvo Sodomy a Gomory odsúdi na smrť v ohni a horiacej síre. Na egyptský národ zosiela strašné tresty (egyptské rany) za tvrdohlavosť faraóna, ktorý nechcel prepustiť izraelitov, hoci mu túto tvrdohlavosť vnukol sám Boh: „Avšak Pán zatvrdil faraónovo srdce…“ (Ex, 9:12, 10:27, 11:10) To však nie je všetko.

Keď sa istý Kore vzbúril proti Mojžišovi, boh za to potrestal smrťou takmer 15 tisíc ľudí (Nm, 16:35, 49) Za to, že obyvatelia kanánskeho mesta Betsames „hľadeli na archu Pánovu“, potrestal smrťou vyše 50 000 mužov ( I Sm, 6:19) Za to, že kráľ Dávid uskutočnil vo svojom štáte sčítanie ľudu, „dopustil Pán mor na Izraela… Od Danu po Bersabu zomrelo z ľudu 70 tisíc mužov“ (II Sm, 24:15) Ak aj Dávid skutočne zhrešil, je záhadou prečo bola potom potrebná smrť 70 tisíc mužov.

Nesmierne ďakujem ateizmu, že existujú ľudia, ktorí majú väčšie city a viac premýšľajú ako tí ktorí iba veria v akési dogmy.

A ako tak čítam tvoj predošlý príspevok, kde druhého človeka, ktorý NEMÁ TVOJ NÁZOR, nazývaš preto nejakým pochybným, nešťastným, zlým, bezcenným a neviem čím ešte, tým si mi dokázal, že ateizmus je správna cesta, cesta pravdy!!!!
Posted on 3/2/13 8:55 AM in reply to Stefan Patrik Kovac.
Marek, momento!
PROSÍM, nemiešaj "cvokov" s mentálne postihnutými deťmi, a vôbec nehovor hlúposť, že každému extra z týchto ľudí dal BOH poškodený mozog.....
Bo dal prírodné zákony, ale ak ich niekto porušuje, následkom genetiky vzniknú aj poškodené ľudské tvory. A tie sú tu nielen na to, aby sme s hnusom od nich odvracali tváre, ale aj na to, aby nás naučili väčšej láske....
Starala som sa o 13 ročného postihnutého chlapčeka. Nevedel rozprávať, nevedel sa najesť, bolo treba mu robiť hygienu. Ale vedel vycítiť lásku. Vedel sa k rodičom, sestričke i mne tak tuho pritisnúť, niečo mrmlal, ale tie očká boli úplne iné ako keď mu niekto ubližoval. Po čase sme objavili niečo zvláštne. Pustili sme z CD-čka pesničku. Dieťa nevedelo artikulovať, ale- na prvý raz s absolútnym sluchom zreprodukovalo melódiu!
Ak ti vadia retardovaní ľudia, prepáč....takých likvidovali nacisti na pokyn Fúhrera, lebo boli ekonomicky stratoví pre štát!
Pritom môžu byť následkom drogovania, alkoholizmu, užívania antikoncepcie bez ladu a skladu.....TO UROBIL BOH?
Veď premýšľaJ!
Vôbec ma nebaví strkať sa tu do žabomyších vojen, už toho tu bolo na zvracanie. ale toto mi ako zdravotníčke a pedagógovi v jednej osobe nedalo.
Nakoniec: mala som žiačku. Krásna tvárička, až na štvrtý deń som si všimla, že nemá pravú rúčku. Vôbec. Krásne písala, neulievala sa ani z telocviku a robila všetko, čo mohla.A keď som rozpisovala služby na upratovanie školskej jedálne, povedala mi: "Pani učiteľka, nech vás ani nenapadne nedať ma do rozpisu!" Nedvíhala stoličky na stoly....ale poutierala tie stoly svojou ľavačkou a mopom vyutierala dlážku". Matka mi vysvetlila: netušila som o svojom tehotenstve, bolievala ma hlava, užívala som lieky....blížila som sa k 40- ke, myslela som že idem do menopauzy...Vychovali sme ju ako rovnocennú a dovolili sme jej všetko robiť....
Dievča sa vydalo za zdravého chlapca, má zdravé deti a v povolaní učiteľky sa venuje tým postihnutým.....
Tak, Marek. Nejdem Ti vytĺkať z hlavy Tvoj ateizmus, hoci je zrejmé, že si prišiel na kresťanskú stránku na to, aby si sa nám vysmieval. To, že Ty si pekný mladý chalan, nie je Tvoja zásluha. Je to dar. Modlím sa za Teba, aby si mal rovnako pekné, zdravé deti.
Posted on 3/2/13 12:26 PM in reply to Marek Bôžik.
Marek, uveril by si v Boha, ak by vykonal viditeľný zázrak? Tvoj brat by zomieral po ťažkej nehode, a všetky, všetky prognózy by boli veľmi zlé?
Ale naozaj zomieral? ...masívne krvácanie do mozgu, ktorému museli lekári urobiť miesto tak, že z hlavy vyoperovali kus lebečnej kosti, aby mal ten mozog kam zapúchať?...kóma, prístroje, sklené oko, ktoré je predzvesťou smrti?...mozog, v ktorom je centrum reči, sluchu, pohybu, celej kooordinácie človeka...zomiera...
A Boh by Ti ho uzdravil...A VEDEL by si Ty sám, že sa stal naozajstný zázrak?
Posted on 3/2/13 1:18 PM in reply to Stefan Patrik Kovac.
Marek Bôžik
Neuveril, pretože keď sa seriózne zamyslíš vo všeobecnom merítku podobných prípadov, tak dobre, priznávam, že sa takýto prípad môže stať a je to skutočná záhada, alebo "zázrak" ako si povedala.
Ale ten zázrak píšem preto v úvodzovkách, pretože tým myslím iba niečo, čo je pre nás fakt že PUF, neuveriteľné, ozaj zvláštne apod.
Zoberme si koľko iných ľudí zomrelo v podobných prípadoch. Alebo ešte lepšie, poďme sa na to pozrieť z hľadiska celej planéty.

Na Zemi žijú 7 miliárd ľudí. Dajme tomu, že každý sa dožije 100 rokov. Týchto 7 000 000 000 ľudí, sa teda dožije 100 rokov, viac nie (a to preháňam ešte). Po krátkych jednoduchých matematických deleniach nám vyjde číslo 130 mŕtvych za MINÚTU, na celej planéte.
Povedzme, že jedno percento z týchto ľudí umrie násilnou smrťou. To máme 1,3 človeka za minútu, čo asi dosť divné číslo, dajme tomu 1/minútu.

Takže na Zemi zomrie každú minútu 1 človek násilnou smrťou, nehodou, zastrelený, má ťažkú chorobu, proste nie prirodzenou smrťou na starobou (a nezveličovaním by to číslo bolo omnoho väčšie, možno aj 5 ľudí za minútu).
Ešte raz podotýkam, že každúúúúúúúúúúúúúúúúúú MINÚTU. Zatiaľ čo som to tu písal, umrelo 5 ľudí.
A ty sa ma opýtaš, čo by som povedal na to, keby Boh akože zachránil jedného človeka defacto na smrteľnom lôžku?
Pseeeeeeeeeh, to je NAPROSTO smiešna otázka. Tomu neuverím, aj keby ten pacient bol zachránený skákaním po hlave.

Ako ja chápem, že pre niekoho je neobyčajné uzdravenie zvláštna vec a pripisuje to Bohu apod. Ale keď sa zamyslíme vo všeobecnosti, koľko ľudí zomiera, a to aj ľudia naprosto nezmyselnými smrťami = vypadne náhodou z balkóna, tak musíš uznať, že tá záchrana chorého je malá kompenzácia tých všetkých stá tisícov ostatných mŕtvych. Pretože po tom delení vyššie, nám vyjde totiž 190 000 mŕtvych ľudí za deň. A to je číslo, ktoré totáááááááálne maže zázraky uzdravenia, alebo nejakej záchrany človeka pri autonehode.

Je to smiešne, keď je zázračne zachránený jeden človek a za ten čas umrie iných 5 ľudí. Tomuto ja proste nemôžem uveriť.
Posted on 3/2/13 1:36 PM in reply to Eva Vráblová.
Priateľu, to, čo tu popisuješ je všetko dôsledok HRIECHU, ktorý vnikol do sveta ľudí. Myslíš, že to Boh chcel TAKTO? Človek si to vybral. Ako si napr. teraz vyberáš svoje zúfalstvo a trápenie a pritom by si sa - napriek tomu, že svet je ZRANENÝ HRIECHOM - mohol z neho tešiť ako ja: ale musel by si prijať Ježiša Krista ako svojho Vykupiteľa a Záchrancu.
Priateľu, premedituj si toto: Tá OBETA, ktorá musela byť prinesená na uzmierenie Božieho hnevu, bol BOH sám!!! Nie ty, alebo iný človek zomrel na kríži, ale BOH sám zomrel. On poslal svojho Syna, aby si zobral TELO a ON skutočne zomrel so všetkým tým pľuvaním, ponižovaním a mučením. Nemáš ani potuchy, priateľu, čo to bolo vyniesť ten KRÍŽ (aj tvojich hriechov, len ty v nich zostávaš) na Golgotu.

NIKTO UŽ NIKDY NEBUDE trpieť VIAC AKO JEŽIŠ, na ktorého ty pľuješ.
Spamätaj sa, pokiaľ máš čas.

Priateľu, prišiel si k úbohému poznaniu. Ale ešte sa ťa spýtam: Ak človek určil, čo je dobro a zlo, aký skutok je dobrý a aký zlý, tak mi povedz:

KTORÝ je to človek, čo určuje, čo je dobré a čo zlé? Ty si to? Nietze ist das? Hitler je to? Gašparovič je to? Sokol je to? Kuffa je to? Fico je to?

PS Prestávam máť pocit, priateľu, že ty si Hľadajúci. Začínam mať pocit, že ty už si si vybral svojho boha. Začínam mať pocit, že uctievaš Ducha Ateizmu. Pozor, varujem ťa, posmeľujem ťa, aby SI EŠTE HĽADAL, lebo tento boh si vyberá KRUTÚ DAŇ. Si veľmi slabý diskutujúci, lebo MÁŠ veľa slov, ktoré ti idú z rozumu, ale ja chcem počuť aj TVOJU DUŠU. Nechaj hovoriť teraz ju.
PS2 Ďakujem, Irmuš i Evička, že môjmu Ateistovi ste chceli pomôcť, nech vás Boh odmení silnejšou vierou.
Posted on 3/2/13 2:23 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Marek Bôžik
//aký skutok je dobrý a aký zlý,//

Je veľmi smutné, že toto nevieš, odpoviem ti teda:

Dobrý skutok je ten, ktorý robí šťastnými iné tvory v množine spravodlivosti, prosperity, dobra ako takého. Zlý skutok je ten, ktorý druhému ubližuje. Pokladám za neuveriteľné, že by toto niekto nevedel. Máš sa ešte čo učiť.
Posted on 3/2/13 2:48 PM in reply to Stefan Patrik Kovac.
Showing 1 - 20 of 57 results.
of 3