« Back

Je čas postaviť sa za pápeža!

Je čas postaviť sa za pápeža!

„Pri príležitosti siedmeho výročia môjho zvolenia na Petrov stolec vás prosím o modlitbu za mňa, aby mi Pán dal silu vyplniť poslanie, ktoré mi zveril.“ ( Svätý Otec Benedikt XVI.)

Je ľahké stáť za Hlavou Katolíckej Cirkvi, ak ide všetko relatívne dobre...relatívne podľa nás, našich predstáv...


Prečo by som sa mala hanbiť prejaviť svoj postoj, že verím v neomylnosť priameho nástupcu sv. Petra?


Že on svoje rozhodnutia nepošle "do sveta" len tak, podľa svojej ľubovôle, ale že každé rozhodnutie najskôr premodlí, aby nikomu neublížil?


Že ak vydá stanovisko, tak je to rozhodnutie riadené Duchom Svätým, teda čistá a neomylná pravda?


Že jeho rozhodnutie je dôsledkom hodín a hodín strávených na kolenách v rozhovore s Otcom?


Že práve takouto posilou od Pána, je pripravený čeliť davu, ktorý je nespokojný?


Že nie jeho vôľa, ale vôľa Otcova, nech sa stane?


Že jeho život je nesením kríža za celý svet. Jeho plecia nesú najväčšie bremená ťarchy a zodpovednosti, bolesti a trápenia za svojich bratov v službe v Pánovi, ale i nás, svoje ovečky.


Ctí ho:


Poslušnosť


Pokora


Viera


Láska


Vieme, čo to znamená aj v našich životoch?


Niet prečo rozdúchavať vášne v dave.
Našou úlohou je prijať rozhodnutie Svätého Otca ako svätú vec...
Nerobiť sa múdrejšími ako je on...
Nechcieť vedieť všetko za každú cenu...
Nechcieť vedieť, čo má byť utajené...
Skloniť sa v pokore pred Pánom a z plných pľúc zaspievať:
Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!


Bože, zjednoť našu svätú Cirkev, aby sme všetci jedno boli, lebo ty žiješ a kraľuješ až na veky vekov. Amen.
Kráľovná Pokoja, oroduj za nás!

 

foto: TASR

Comments
sign-in-to-add-comment
Posted on 7/5/12 9:05 AM.
Posted on 7/5/12 9:18 AM in reply to tomáš kuník.
Posted on 7/5/12 11:05 AM in reply to tomáš kuník.
Dnes po slávnostnej omši svätých Solúnskych bratov Cyrila a Metoda som nečakala, že ma niečo ešte môže viac potešiť. Ďakujem za radosť svojho srdca, Evička!
Posted on 7/5/12 11:10 AM.
amen, akurát že pápežská neomylnosť sa vzťahuje na veľmi špecifické prípady, nie na hocijaké stanoviská. Na druhej strane, poslušnosť nás zaväzuje aj v omyloch.
Posted on 7/5/12 2:46 PM.
Ďakujem Evka. Sv. Otec to v dnešných časoch nemá ľahké a potrebuje naše modlitby. .
Neni nám jasné , čo sa deje, ale musíme zachovať kľud a rozvahu, všetko je v božích rukách. Modlím sa aj za p. biskupa Bezáka aby mu dal Pán silu vydržať tento nápor.
Pekne si písala .. že nie je správne rozdúchavať vášne v dave. ale radšej sa modliť a Pán sa už postará.
Posted on 7/5/12 6:06 PM.
Anička, ja viem, v akej úcte a láske máš kňazov a osobitne zvlášť Svätého Otca...)))
Posted on 7/6/12 5:58 PM in reply to Anna Václavová.
Každý z nás môže vyjadriť svoj postoj, že stojí za pápežom tak, že sa podpíše pod Výzvu:

Vyhlasujeme, že pevne stojíme za Svätým Otcom, našimi biskupmi a predrahými kňazmi a nenecháme ich ani seba špiniť a urážať...

http://www.zapapeza.sk/
Posted on 7/11/12 4:54 PM.
Ďakujem, Evička.
Posted on 7/11/12 5:23 PM in reply to Eva Vráblová.
Ďakujem Evka, za info - pridal som sa.
Posted on 7/12/12 10:01 AM.
Evka, tú výzvu som už dosť dávno podpísal, že stojím za pápežom. Ako ináč a nezávidím mu veru to čo v dnešných časoch musí on zažívať, lebo cirkev trpí viac ako inokedy. Podľa mňa je prenasledovanie cirkvi teraz už obrovské a bude ešte horšie sa stupňovať. Sú totižto iniciatívy urobiť jedno celosvetové náboženstvo, ktoré prijmú všetci. Má to byť New Age. A tak ma napadá, ako je v knihe Deuteronómium spomínané Počúvaj Izrael a potom že tieto slová majú mať priviazané na ruku a na čele ako znamenie a pripomienku toho čo majú mať v srdci. Keď si pomyslím na Apokalypsu, kde je písané, že číslo šelmy dostanú ľudia na čelo a na ruku, tak v tom vidím absolútne odmietnutie Božieho zákona a prijatie Satanovho. Prijatie iného náboženstva. Ale to bude možné len ak cirkev bude potlačená. Číslo človeka, ktorý sa povýši na Boha. A New Age hovorí, každý je Boh, každý je Kristus a každý môže dosiahnúť Kristovho vedomia. Nikto ťa nespasí, len ty sám sa môžeš spasiť. Vychádza to z človeka. Stále sa mi to točí v hlave. Trpím vnútorne za cirkev v akom stave sa nachádza.
Posted on 7/21/12 7:53 PM in reply to Eva Vráblová.
A modlime sa za celú cirkev, obzvlášť za pápeža, ale aj biskupov, kňazov, naše spoločenstvá - communio, rodiny. Za ľudí, ktorí mnoho trpia a sú prenasledovaní i zabíjaní za svoju vieru a tak doplňujú Kristovo utrpenie na jeho mystickom tele.
Posted on 7/21/12 8:25 PM.
Kristus trpí s Cirkvou a v Cirkvi. Pápež tiež. A my s nimi. Tak to bolo už od nepamäti, v Starom Zákone a ďalej, keď Ježiš prišiel na svet...až po dnes. Niekde som čítala takú myšlienku, že môžeme spojiť naše utrpenia s tými v Cirkvi, a spojiť sa ešte užšie s Kristom. Veď Ježiš nás nevolal na pláž, ake na cestu boja dobra a zla. A ten, ako vidíme, práve vrcholí.
Posted on 8/12/12 10:29 AM in reply to Miroslav Čonka.
Dnes páter dominikán Peter Fotta na kázni povedal, žijeme v 21. storočí temna, kde hodnoty sú prekrútené. Naozaj, on dáva také doslova kázne, že mám pocit, že som na prednáške skôr na univerzite, lebo je profesor, ale vraví trefne a presne. Toto povedal na dnešné druhé čítanie z 19.nedele, aby sme nepodliehali ničomu okolo.
Posted on 8/12/12 10:43 AM.
Samozrejme, veď mne ľudia stále vraveli, ako som sa stal veriacim, ak niečo je zlé, tak to obetuj za niečo, každé utrpenie obetuj za niečo a každú svoju činnosť konaj na väčšiu slávu Pána Boha a Pána Ježiša. Myslím si, že v dnešnej dobe by mladí mali mať stretká, ktoré možno až tak nie sú venované zábave, ale serióznemu prehlbovaniu vedomostí o katechizme, štúdiu Písma a modlitbe. Druhov a spôsobov modlitby je mnoho. Ale aj v modlitbe sa treba cvičiť a prehlbovať. Zisťujem jednoducho u ľudí často veľkú neznalosť katechizmu, Písma a spôsobu modlitby. Je to však gro, čo človeka živí, okrem eucharistie a sviatostí, aby sa nenechal zblbnúť a oklamať. Pápež Benedikt XVI. aj vyzýval na štúdium katechizmu. Bol vydaný Youcat, čo je pekné, dá aspoň základné znalosti o viere, ale neraz treba zachádzať viac do hĺbky. Vraví sa o novej evanjelizácii, bohužiaľ, nejde stavať dom navyše, ak sa inde rozpadá. Jední musia robiť to a druhí tamto. Kým misionári robia svoju prácu a získavajú nových veriacich, druhí musia robiť zas to, že ľudí utvrdzujú vo viere a prehlbujú ju. Ďalší sa venujú charite a skutkom milosrdenstva a takto pracuje celé mystické Kristovo telo, zjednotené v eucharistii.
Posted on 8/12/12 10:56 AM in reply to Mária Künzl.
Myslím, že dnes ľudia hľadajú všetko možné, len nie prehlbovanie vo viere. Našťastie viem, že mnohí to skutočne robia, vďaka Bohu. No mnohí sú alergickí na všetko, čo sa týka akýmkoľvek spôsobom Boha alebo Cirkvi alebo modlitieb a prehlbovania sa vo viere. Myslí, že musíme zapnúť fantáziu a predstaviť skutočne krista a Evanielium, nie naše predstavy o nich :0)
Posted on 8/12/12 11:33 AM in reply to Miroslav Čonka.
Skutočne Krista a evanjelium ako to spravil niekedy sv. František z Asissi? Alebo ako? Žiť evanjelium je veľmi ťažké. Vybrať si v dnešnom svete chudobu, čistotu a poslušnosť, je o dosť ťažšie. Zlo tu bolo vždy, ale nikdy sa nerozmohlo do takej miery, ako mu to umožnila dnešná doba.
Posted on 8/12/12 12:24 PM in reply to Mária Künzl.
Milá Majka a Mirko, ďakujem Vám za úvahy...Myslím, že najlepším a najväčším evanjeliom pre dnešnú mládež, pre naše deti, je príklad vlastného života...že sa stále oplatí aj v dnešnej dobe obetovať jeden pre druhého, pomáhať niesť si kríž, nasledovať Krista v pokore, milosrdenstve a láske, že bez svätej Eucharistie sa nedá žiť, že bez modlitby nezačneme, ani neskončíme deň...že naša túžba po svätosti musí napĺňať celý náš život...pretože rodina je živá bunka Svätej Cirkvi a aká je naša rodina, taká je aj "dedina", taký je štát, i celý svet...
Posted on 8/12/12 7:34 PM in reply to Miroslav Čonka.