Entries with tag boh .

Mobing a bossing - poznáte ich?

Do súčasného zamestnania som nastúpila v roku 2014. Od začiatku ma ľudia tam neprijali, rovnako ako neprijali, keď som vstúpila do misijnej školy a získala certifikát. Neustále musím počúvať reči o tom, ako som nemala žiť, že moja mamička oklamala môjho otca a tým pádom som sa nemala narodiť a že neexistujem a že treba so mnou tak zaobchádzať, ako s človekom, ktorý neexistuje. Taktiež musím každý deň počúvať reči, ktoré sa nezakladajú na pravde a ľudia ich šíria ako pravdu. Sú to samé klamstvá, osočovanie a doslova do neba volajúce hriechy volajúce o pomstu. Keď si človek prečíta slovo "pomsta", určite na to v súčasnosti existuje samozvaný zákon, ktorý je proti mne potrebné použiť. Zavďačte sa v živote niekomu, ak máte takýto profil u druhých...
Read More About Mobing a bossing - poznáte ich? »

MANŽELSTVO PO KATOLÍCKY

Najskôr manžel, potom dieťa. Manžel by mal byť človek spravodlivý, dobrý a milujúci. Mal by milovať a ctiť si svoju manželku, milovať deti a starať sa o ne. Manželka by mala milovať a ctiť si svojho manžela, starať sa o domácnosť a deti. Obaja manželia by mali milovať Pána Boha, viesť a učiť svoje deti k láske k Pánu Bohu a k blížnemu. Katolícke manželstvo je požehnané katolíckym kňazom v katolíckom kostole a v katolíckej viere.
Read More About MANŽELSTVO PO KATOLÍCKY »

Schizofrénia je obyčajné démonské pôsobenie

Schizofrénia je choroba, ktorú ako som sa dozvedela, má čoraz väčší počet obyvateľov Slovenska. Dokonca som sa dozvedela, že nejaká osoba zo zahraničia chce ukončiť svoj život eutanáziou práve pre túto chorobu. Už pracuje so psychológmi, ktorí jej túto eutanáziu uskutočnia. Čo ju čaká po smrti? Zachráni ju Boh? Prečo sa ju nepokúsiť zachrániť pred večnou smrťou, ktorá ju pravdepodobne po takomto skutku čaká?
Read More About Schizofrénia je obyčajné démonské pôsobenie »

Oslavovať Ťa, chcem, Pane Bože môj!

Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. (Ž 9, 2)
Read More About Oslavovať Ťa, chcem, Pane Bože môj! »
Showing 4 results.
June 28
Zuzana Dašková updated a blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:04 PM
Zuzana Dašková updated a blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:03 PM
Zuzana Dašková updated a blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:02 PM
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Katolícka hudba - ako sa prihovoriť Pánu Bohu.
11:01 PM
June 16
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Mobing a bossing - poznáte ich?.
12:34 PM
May 16
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, MANŽELSTVO PO KATOLÍCKY.
12:33 PM
April 10
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Nepoužívajme násilie na podporu LGBTI.
8:24 PM
April 7
Zuzana Dašková updated a blog entry, Ako ľudia neprijali, že ma Ježiš Kristus zavolal....
10:28 AM
12:05 AM
April 5
Zuzana Dašková wrote a new blog entry, Ako ľudia neprijali, že ma Ježiš Kristus zavolal....
5:35 PM
Subscribe to Zuzana Dašková's activities. (Opens New Window)