Zoznam farností

Staroľubovniansky dekanát patrí do Spišskej diecézy. Tu je MAPA DIECÉZY

Zoznam farností dekanátu Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

Námestie sv. Mikuláša 14
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 25 00
e-mail: rkfu@slnet.sk, stara_lubovna@kapitula.sk                   Počet obyvateľov: 17262                                                             Rím. kat.: 12200, Gr. kat.: 3600

Farský kostol sv. Mikuláša
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 10.30, 18.30
Kostol sv. Petra a Pavla
Sv. omše v nedeľu: 6:30, 8.30, 10:30
Filiálka: Podsadok
Počet obyvateľov: 1330
Rím. kat.: 1300
Kostol sv. Jozefa
Sv. omše v nedeľu: 9.00, 14.00
Filiálka: Jarabina
Filiálka: Litmanová
Rehole:
Congregatio Jesu
Okružná 52
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 17 30

hore

Hniezdne

Hniezdne č.6
065 01 Hniezdne
Tel: 052/432 33 93
Farský kostol sv. Bartolomeja
Sv. omše v nedeľu: 9.00 (Forbasy), 10.30 (Hniezdne)
Farár: prof. Peter Olekšák
 
V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov,
z toho je 1322 rímskokatolíkov,
86 gréckokatolíkov
7 ECAV,
3 pravoslávni,
1 reformovaný,
1 jehovista,
18 bez vyznania a
25 nezistené náboženstvo.

Vo filiálke FORBASY žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.
Kostol sv. Doroty
Vo filiálke  KAMIENKA žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.
 

hore

Holumnica

Holumnica č.87
059 94 Holumnica
Tel: 052/458 81 25
Správca farnosti: Igor Dlugosch
Počet obyvateľov: 739
Rím. kat.: 680, Ev. A.v.: 50, Iní: 9
Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Sv. omše v nedeľu: 10.15                                                                     Filiálka: Jurské
Počet obyvateľov: 698
Rím. kat.: 690, Ev. A.v.: 8
Kostol sv. Juraja
Sv. omše v nedeľu: 9.00


hore

Chmeľnica

Chmeľnica č.56
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 69 14
e-mail: chmelnica@kapitula.sk
Správca farnosti: Mgr. Tomáš Gontkovský
Počet obyvateľov: 890
Rím. kat.: 876, Gr. kat.: 13, Ev. A.v.: 1
Farský kostol sv. Ondreja
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 10.30
Filiálka: Novoľubovnianske kúpele
Filiálka: Matysová

hore

Ihľany

Ihľany č.165
059 94 Holumnica
Tel: 052/458 97 95
Správca farnosti: Mgr. Jozef Vaľko
Počet obyvateľov: 1109
Rím. kat.: 541, Gr. kat.: 568
Farský kostol sv. Martina
Sv. omše v nedeľu: 8.00
Filiálka: Ihľany - Majerka

hore

Kolačkov

Kolačkov č.40
065 11 Nová Ľubovňa
Tel: 052/436 31 61
Správca farnosti: Mgr. Róbert Gurčík
Počet obyvateľov: 1016
Rím. kat.: 997, Gr. kat.: 19
Farský kostol sv. Michala, archanjela
Sv. omše v nedeľu: 8.00, 10.30


hore

Lomnička

Lomnička 17
065 03 Podolínec

Správca farnosti: Mgr. Martin Pasiar

Tel: 0904575829  e-mail: stefan.hrbcek@gmail.com

kaplán : Mgr. František Janečko
Počet obyvateľov: 2974
Rím. kat.: 2974
Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

WEB: http://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lomnicka
Sv. omše v nedeľu: 9:00, 11.00 

Rehole: Kongregácia školských sestier sv. Františka
065 03, Podolínec

WEB: http://www.mojakomunita.sk/web/kongregacia-skolskych-sestier-lomnicka

hore

Mníšek nad Popradom

Mníšek nad Popradom č.116
065 22 Mníšek nad Popradom
Tel: 052/439 51 28
Správca farnosti: Mgr. Dušan Kubica
Počet obyvateľov: 611
Rím. kat.: 520, Gr. kat.: 90, Ev. A.v.: 1
Farský kostol Povýšenia sv. Kríža
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 10.30
Filiálka: Hraničné
Počet obyvateľov: 230
Rím. kat.: 200, Gr. kat.: 30
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Sv. omše v nedeľu: 9.00
Filiálka: Kremná
Filiálka: Medzibrodie
Filiálka: Závodie
Filiálka: Sulín

hore

Nižné Ružbachy

Nižné Ružbachy č.26
065 02 Vyšné Ružbachy
Tel: 052/439 14 09
Správca farnosti: Mgr. Ľubomír Hajdučík
Počet obyvateľov: 665
Rím. kat.: 655, Gr. kat.: 10
Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Sv. omše v nedeľu: 8.00; 11.00
Filiálka: Lacková
Počet obyvateľov: 162
Rím. kat.: 153, Gr. kat.: 9
Kostol Božského Srdca Ježišovho
Sv. omše v nedeľu: 9.30

hore

Nová Ľubovňa

Nová Ľubovňa č.87
065 11 Nová Ľubovňa
Tel: 052/432 29 57
e-mail: fu.novalubovna@stonline.sk  ; nova_lubovna@kapitula.sk
Správca farnosti: Mgr. Marián Katrenčík
Kaplán:  Mgr. Pavol Krokus
Počet obyvateľov: 2572
Rím. kat.: 2517, Gr. kat.: 55
Farský kostol sv. Jána Evanjelistu
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 9.00, 10.30
Filiálka: Jakubany

hore

Podolínec

Mariánske námestie 20
065 03 Podolínec
Tel: 052/439 12 04
e-mail: fara.podolinec@stonline.sk ; podolinec@kapitula.sk
Správca farnosti: Mgr. Štefan Hudaček
Počet obyvateľov: 3174
Rím. kat.: 3057, Gr. kat.: 47, Ev. A.v.: 70
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 9.30
Rehole: Redemptoristi
Kláštorná 2
065 03 Podolínec
Kňazi:
Kostol sv. Stanislava
Sv. omše v nedeľu: 6.30, 18.30

hore

Toporec

Toporec č.183
059 95 Toporec
Tel: 052/458 40 84
Správca farnosti: Branislav Hanisko

Počet obyvateľov: 1573
Rím. kat.: 1573
Farský kostol sv. Michala, archanjela
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 11.00
 

hore

Vyšné Ružbachy

Vyšné Ružbachy
065 02 Vyšné Ružbachy
Tel: 052/428 17 51
Správca farnosti: Th.Lic. Ján Stašák
Počet obyvateľov: 1289
Rím. kat.: 1221, Gr. kat.: 46, Ev. A.v.: 1, Iní: 16, Bez vyznania: 5
Farský kostol Obetovania Pána
Sv. omše v nedeľu: 8.00, 9.30

hore