Kontakt

 

Rímskokatolícky farský úrad
Námestie sv. Mikuláša 14
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 25 00
Fax: 052/428 15 91

e-mail: stara_lubovna@kapitula.sk

SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 3036

VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258

ČSOB: SK22 7500 0000 0040 3007 2812

 

Pohotovosť na zaopatrovanie chorých: 0902 399 502

 

PONDELOK - PIATOK: 8.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
SOBOTA: nestránkový deň (krstné a sobášne náuky)
NEDEĽA A PRIKÁZANÉ SVIATKY: nestránkový deň

O duchovnú správu farnosti sa starajú:

Mgr. Pavol Lacko
dekan-farár
Tel: 052/432 25 00
e-mail: pauluslacko@gmail.com 

 

 

Ján Grivalský
 
 
Vladimír Malec

 

 

Alternatívny web rímsko-katolíckej farnosti Stará Ľubovňa

Grekokatolícka farnosť má svoje kontakty a stránku tu.

Fotky kňazov

pán dekan Pavol Lacko

 

 

Mgr. Ján Grivalský,kaplán


Mgr. Vladimír Malec,kaplán