Fotky

Niekoľko fotiek spoločenstva Dobrého pastiera:

Web Content Display

 Spoločenstvo Dobrého Pastiera

Mnohí nás poznajú len ako mládežnícky spevokol. No spev na sv. omšiach je len jedna z našich služieb, ktorými sa chceme priblížiť k Bohu. Sme spoločenstvo približne tridsiatich mladých ľudí, ktorí sa spolu modlia, zabávajú a pomáhajú si rásť vo viere. Voláme sa Spoločenstvo Dobrého Pastiera, čo vyjadruje našu hlavnú túžbu – nechať svoj život viesť našim Pastierom Ježišom Kristom.Spoločenstvo Dobrého Pastiera oficiálne vzniklo v roku 2005, počas duchovnej obnovy mladých animátorov zo Starej Ľubovne v Tvarožnej. Na tomto stretnutí bola určená vízia spoločenstva, ktorá je stále našim cieľom, a to:

 

  • budovanie vzťahu s Bohom a medzi sebou
  • viesť mladých v Starej Ľubovni k Bohu
  • ohlasovať Božie slovo a slúžiť farnosti

Svoj cieľ napĺňame každý týždeň pri spoločných akciách. Každý piatok spievame na mládežníckej sv. omši v kostole sv. Mikuláša. Každý druhý týždeň, po tejto sv. omši máme modlitbu chvál na Cirkevnej škole, otvorenú pre kohokoľvek, kto má záujem. Okrem toho sa v soboty stretávame v menších skupinkách, v tímoch. Tento rok máme v spoločenstve tri tímy – evanjelizačný, modlitbový a tím vzťahov. V týchto skupinkách sa spoločne zdieľame a preberáme rôzne témy. Približne raz za mesiac v sobotu, máme radostný večer na Cirkevnej škole, kde hráme rôzne hry a spoločne sa zabávame, rovnako často chodievame do telocvične, kde si prídu na svoje všetci pohybuchtiví. Okrem týchto pravidelných akcií, máme aj príležitostné akcie, ako napr. opekačky, približne dvakrát do roka máme tanečnú zábavu, ďalej túry, výlety, sánkovačky... Každý rok, počas letných prázdnin organizujeme týždennú akciu LAJT(leto a Ježiš tam).

Náš program je veľmi pestrý, spoločne sa stretávame, budujeme vzťahy medzi sebou a spoločne kráčame za Bohom. Zároveň sme otvorení na všetkých, ktorí by sa k nám chceli pridať a zdieľať s nami spoločenstvo.

            Všetky potrebné informácie o Spoločenstve Dobrého Pastiera, ako aj aktuálny program  nájdete na stránke www.dobrypastier.com

alebo taktiež na facebooku (Spoločenstvo Dobrého Pastiera SL).

 

 

 

V súčasanosti lídrom spoločenstva Dobrého pastiera je Miroslav Nemergut. 

 

Kontakt:   miroslav.nemergut@gmail.com