Web Content Display

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Terezka, n.o.  v Poprade

zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z.


Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej
Cirkvi.

Patrónkou ambulancie je sv. Terézia s Lisieux.

Činnosť tejto „prolife" ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete.S úctouMUDr Alena PolomskáKontaktné údaje:

Terezka, n.o.,

Alžbetina ul. 372/5,

Poprad, 05801,

 

tel.č. 0919 033 497, 

 

e-mail: terezkanopp@gmail.com