Ponúkame Vám aj zde možnosť pozrieť si videoklip: Oslávený kríž - Hymna k sláveniu s pápežom Františkom v Prešove

Čo bude dominovať liturgickému priestoru v Prešove

 

Vizualizáciu liturgického priestoru je možné pozrieť na tomto odkaze: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3559

 

 

 

 

V rámci príprav návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku (12.-15. septembra 2021) zverejnila Konferencia biskupov Slovenska oficiálnu webovú stránku, prostredníctvom ktorej bude poskytovať informácie k apoštolskej ceste. www.navstevapapeza.sk.

 

 •  
 •  
 • "Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ty si poveril apoštola Petra,
 • aby posilňoval bratov a sestry vo viere.
 • Otvor naše srdcia pre slová jeho nástupcu pápeža Františka
 • a pomôž nám aj v dnešnej dobe vydať svedectvo vernosti, lásky a jednoty s tebou i so Svätým Otcom,
 • prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa."

 

 • "Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ty si poveril apoštola Petra,
 • aby posilňoval bratov a sestry vo viere.
 • Otvor naše srdcia pre slová jeho nástupcu pápeža Františka
 • a pomôž nám aj v dnešnej dobe vydať svedectvo vernosti, lásky a jednoty s tebou i so Svätým Otcom,
 • prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa."

 

Prehľad online bohoslužieb Prešovskej metropolie

V súvislosti s opatreniami druhej vlny pandémie koronavírusu vám ponúkame prehľad gréckokatolíckych bohoslužieb z najvýznamnejších miest Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktoré môžete pravidelne sledovať online.

Prehľad nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.grkatpo.sk/?akcie&id=1280

 
GKC - farnosť Malý Lipník
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
contact-informations

Akatist k svätým Kozmovi a Damiánovi

Prešovská archieparchia vydala v tomto čase pandémie koronavírusu modlitbu Akatistu k svätým divotvorcom a nezištníkom Kozmovi a Damiánovi. Akatist k týmto dvom svätcom preložil do slovenčiny z ruského jazyka s prihliadnutím na český preklad otec Matúš Čekan, správca farnosti vo Vranove nad Topľou-Juh. V júli 2016 pri príležitosti Prvej púte zdravotníkov na Skalke pri Trenčíne bolo týmto dvom svätcom zverené slovenské zdravotníctvo a slovenský lekári a zdravotnícky personál ako aj pacienti. Preto obzvlášť v tomto čase pandémie koronavírusu môžu veriaci skrze túto modlitbu vyprosovať milosti pre všetkých lekárov a zdravotníkov nielen na Slovensku, ale aj na celom svete a rovnako prosiť o ochranu zdravia, pokoj a múdrosť do tejto situácie.

Svätý Kozma a Damián žili na prelome 3. a 4. storočia, boli lekári a nezištníci; boli prenasledovaní a vyznávali vieru. Dodnes sú oslavovaní ako patróni lekárov, chirurgov a niektorých ďalších profesií. Východná tradícia pozná dva, ba dokonca sú zmienky aj o tretej dvojici bratov tohto mena, ktorí patria k nezištníkom. Preto aj v liturgickom kalendári byzantskej tradícii, je sviatok týchto lekárov a nezištníkov slávený v dvoch termínoch: 1. júla a 1. novembra.

 Na tomto odkaze si môžete stiahnuť: Akatist k svätým divotvorcom a nezištníkom Kozmovi a Damiánovi

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.