Gréckokatolícka farnosť Malý Lipník - filiálka Legnava

Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa (1883, NKP)

Kaplnka Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša (1760)

Kondák zo sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa

 

"Dnes neplodná rodí Kristovho Predchodcu, ktorý je splnením všetkých proroctiev. On v Jordáne pokrstil Krista, ako to predpovedali Písma. Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova."

Informácie o chráme:

Neoklasicistický kostol z roku 1883. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktoré dosadajú pásmi na rímsy nástenných pilastrov. Na fasáde je nárožná rustika a pilastrové členenie. Na oknách sú úzke polkruhové frontóny na konzolách. Na podstrešnej rímse je zuborez. Pilastrami členená veža je nad terčíkovou rímsou zakončená trojhranným frontónom a krytá ihlancom.1

1GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 178.