Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

Liturgický program 22.04.-28.04.2024

Liturgický program malý lipník Pondelok 22. apríl Prepodobný otec Teodor Sykeónsky rod. Milana Šestáka: * Andrea s rod., Ivana s rod. Moleben k Bohorodičke 18:00 Utorok 23. apríl Svätý a slávny veľkomučník...
Read More About Liturgický program 22.04.-28.04.2024 »

Liturgický program 15.04.-21.04.2024

Liturgický program malý lipník Pondelok 15. apríl Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim + Jozef Tyrpák - týždňová 18:00 Utorok 16. apríl Sväté mučnice a panny Agapa, Irena, Chionia rod. Semberová: + Jozef, Karolína...
Read More About Liturgický program 15.04.-21.04.2024 »

Liturgický program 08.04.-14.04.2024

Liturgický program malý lipník Pondelok 8. apríl Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont, Hermés + Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca 18:00 Utorok 9. apríl Svätý mučeník Eupsychios Pohreb: +...
Read More About Liturgický program 08.04.-14.04.2024 »

Liturgický program 01.04.-07.04.2024

Liturgický program malý lipník Pondelok 1. apríl Svetlý pondelok PRIKÁZANÝ SVIATOK! Za veriacich farnosti Myrovanie Obchod okolo chrámu 11:00 Utorok 2. apríl Svetlý utorok rod....
Read More About Liturgický program 01.04.-07.04.2024 »

Liturgický prrogram 25.03.-31.03.2024

Liturgický program malý lipník Pondelok 25. marec Zvestovanie Presvätej Bohorodičke PRIKÁZANÝ SVIATOK! Za veriacich farnosti Myrovanie 17:30 Utorok 26. marec Svätý a veľký utorok Liturgia...
Read More About Liturgický prrogram 25.03.-31.03.2024 »
Showing 1 - 5 of 290 results.
Items per Page 5
of 58