Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

Liturgický program 13.09.-19.09.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK Pondelok 13.september Svätý hieromučeník Kornélius Stototník rod. Čandová: + Anna Huťková /panychída/ 18:00 Utorok 14. september Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom rod....
Read More About Liturgický program 13.09.-19.09.2021 »

Liturgický program 06.09.-12.09.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK Pondelok 6. september Spomienka na zázrak, ktorý vykonal archanjel Michal v Kolosách + Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca Moleben k sv. Kozmovi a Damiánovi 18:00 Utorok 7. september ...
Read More About Liturgický program 06.09.-12.09.2021 »

Liturgický program 30.08.-05.09.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK Pondelok 30. august Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia rod. Sedlačková:   +  Helena Brunovská -ročná 18:00 Utorok 31. august   Uloženie...
Read More About Liturgický program 30.08.-05.09.2021 »

Liturgický program 23.08.-29.08.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK Pondelok 23. august Zakončenie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky 1.rod. Ilčišáková:   + Michal /panychída/ 2.rod. Živčáková: + Milan Lajčák 18:00 Utorok 24. august   Svätý hieromučeník...
Read More About Liturgický program 23.08.-29.08.2021 »

Liturgický program 16.08.-22.08.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK Pondelok 16. august Prenesenie rukou neutvoreného obrazu Ježiša Krista rod. Čandová: + Anna /panychída/ 18:00 Utorok 17. august Svätý mučeník Myrón rod. Bratičáková: + Ján /panychída/ ...
Read More About Liturgický program 16.08.-22.08.2021 »
Showing 1 - 5 of 151 results.
Items per Page 5
of 31