Blogs

« Back

Len jedna iskra: ako viera Suraidy doviedla ďalších k Ježišovi počas ramadánu

Len jedna iskra: ako viera Suraidy doviedla ďalších k Ježišovi počas ramadánu

Potom, ako Suraida uverila v Ježiša v svojich 60-tich rokoch, rozprávala o Božej láske svojej rodine a videla, ako Boh zázračne koná - najmä počas mesiaca ramadán. Aj keď ona a jej manžel čelia prenasledovaniu pre svoju vieru, naďalej ohlasujú Evanjelium. Modlite sa za nich tento ramadán, keď hovoria iným o Ježišovi. Všetky mená v tomto článku boli zmenené.

Suraida prišla k viere asi pred siedmimi rokmi, keď ju vtedy sedemročná vnučka pozvala na modlitebné stretnutie. „Keď som to počula, bola som proti, pretože som vedela, že táto viera sa líši od môjho náboženstva,“ hovorí. 

Na stretnutí jej niekto dal Bibliu. Aj keď s prekvapením zistila, že je napísaná v jej miestnom jazyku,  nenamáhala sa ju prečítať a uschovala ju v skrinke. 

Jedného dňa však vážne ochorela. Vnučka jej poradila, aby išla do neďalekého zdravotníckeho zariadenia, ktoré tiež náhodou viedli kresťania. 

Išla a dostala lieky - a niekto sa za ňu modlil. "Niekto sa za mňa modlil, ale nie tak, ako sa modlíme my moslimovia," spomína Suraida. "Modlili sa, aby ma Isa Almasih (Ježiš) uzdravil." Po príchode domov otvorila Bibliu a počas jej čítania bola uzdravená! 

 „V ten deň som sa stala kresťankou,“ hovorí. "Boh bol ku mne dobrý odvtedy, čo vstúpil do môjho života." Dal mi všetko, čo som potrebovala. “ 

Od toho dňa jej láska k Božiemu slovu vzrástla. A vďaka vašim modlitbám a podpore jej miestni partneri Open Doors pomohli absolvovať biblické školenie, kde sa tiež naučila viesť biblické štúdie pre ostatných. Teraz učí Bibliu vo svojom vlastnom dome. 

Suraidina švagriná jej povedala „chcem nasledovať Ježiša“ 

Kresťanom sa stal aj Suraidin synovec. Spoločne sa modlili, klaňali sa a študovali Božie slovo - čo hnevalo jeho matku, švagrinú Suraidy. 

Minulý rok sa však tejto švagrinej počas ramadánu zdravie pohoršilo. Suraida využila príležitosť navštíviť ju a priblížiť jej Evanjelium. Dokonca spievala hymnu „Ak si veľký“ v miestnom jazyku. „Nepoznala som veľmi dobre melódiu a dokonca ani text, ale dokázala som jej ju zaspievať,“ hovorí. 

Keď to švagriná počula, rozplakala sa a do svojho srdca prijala Ježiša. V ten istý deň pokojne zomrela . "Som vďačná Pánovi za to, že mi povedala, že chce nasledovať Ježiša Krista," hovorí Suraida. 

Suraidin manžel mal počas ramadánu sen 

Minulý rok, počas ramadánu, Boh sa prejavil aj u Suraidinho manžela Jimmyho, ktorý jej povedal, že sa bude postiť počas ramadánu. Suraida odpovedala, že sa nebude postiť tak, ako predtým, pretože je teraz nasledovníčkou Krista. 

O tri dni neskôr však Jimmymu prišlo nevoľno. Nebol schopný sa postiť a namiesto toho spal. Mal sen, v ktorom mu nejaký muž povedal, aby sa neriadil tým, čo doteraz, ale aby „nasledoval ženu“, pretože by ho to mohlo zachrániť. "Potom mi povedal, že žena, o ktorej ten muž hovoril, som bola ja," hovorí Suraida. 

Jimmy išiel so Suraidou na bohoslužbu. V tú nedeľu, keď išla so svojou rodinou do kostola, ďakovala Bohu, že odpovedal na jej modlitby. "Po skončení bohoslužby mi môj manžel povedal, že sa prestane postiť, pretože sa rozhodol nasledovať Ježiša a pridať sa ku mne v mojej viere." Teraz stále rastie vo svojom vzťahu s Pánom, “hovorí ona. 

Suraida bude ohlasovať Evanjelium aj počas prenasledovania

Je smutné, že ich nová viera spôsobila ich prenasledovanie. Keď šli do kostola, niektorí ľudia na nich kričali a vysmievali sa im. Ostatní v ich obci sa hnevajú na Suraidu a Jimmyho, že opustili svoju tradičnú vieru. Pri jednom nedávnom incidente, počas hádky so susedom, sa sused oháňal nožom. Muž sa chystal bodnúť Suraidu, Jimmy mu v tom zabránil.  

Jimmy si pritom zranil ruku, ale hovorí: „Aj keď sa mi v živote prihodia také problémy, nedám si zobrať pokoj. Vo svojom srdci viem, že Ježiš je môj Spasiteľ a že je môj Pán. “ 

Tento rok sa počas ramadánu bude Suraida a jej rodina modliť, aby ostatní spoznali Krista. Ich domov sa stal miestom, kde sa kresťania zhromažďujú na bohoslužbách a spoločenstvách. Vďaka školeniu, ktoré ste podporili, má Suraida odvahu viesť iných pri štúdiu Biblie.  

Pripojte sa k nim pri modlitbe, aby tento rok počas ramadánu mnoho ďalších ľudí uverilo v Ježiša na južných Filipínach.

Preklad z Open Doors

Foto: pixabay

Foto: