Blogs

« Back

Predstavy o vzdelávaní podľa Islamského kalifátu

Predstavy o vzdelávaní podľa Islamského kalifátu

Podľa chaldejského biskupa v Mosule Msgr. Shimoun Emil Nona nastáva riziko, že generácia ľudí  stredného Východu sa nebude ďalej vzdelávať. Pre deti utečencov žijúce v kresťanskej oblasti zatiaľ nedokážu otvoriť školský rok. Školy v oblasti Ankawa, Erbil, Zakkho sú plné utečencov.  V oblastiach okupovaných Islamským kalifátom sa presadzujú v školách len informácie o islame a Koráne.

Pod vedením radikálnych moslimov sa zmenil učebný obsah. Zakázali výuku histórie, zemepisu a literatúry. Študenti sa musia učiť arabsky a len o islame, zakázané je hovoriť o Republike Irak, či Sýria, len o Kalifáte. Podľa jedného mosulského učiteľa matematiky a arabského jazyka sa vracajú o 14 storočí dozadu. 2450 škôl nemôže mať zmiešané triedy, zakázala sa výučba práva. Násilne aplikované prísne pravidlá zvyšujú nespokojnosť miestnej populácie. Najprv radikálov brali ako osloboditeľov od centrálnej vlády /šiitskej vlády premiéra al-Malikiho/, teraz si podľa jedného akademika v Mosule 98 % ľudí praje ich odchod čo najskôr.

Biskup Mosulu, ktorý je tiež utečenec v Ankawe nevie potvrdiť túto radikálnu zmenu postoja ľudí, ale pokladá to za možné. „V histórii spoločenstva bolo vzdelanie vždy dôležitou „kotvou pre nás“. Teraz sa snažíme prenajať čo najviac domov, aby mohli začať s vyučovaním. Jedným z prvých znakov našej nádeje je prenajatá budova s 56 miestnosťami.“ Tam môžeme premiestniť rodiny, ktoré sú ubytované v školských budovách Ankawy.“

Foto: wikipedia

Asia news