« Späť

Dôveruj v Boha!


Poznám kresťanov, ktorí veria v Boha, ale Bohu nedôverujú. Svoju nedôveru potvrdzujú svojím myslením, konaním a celkovým životným štýlom. Kresťania, ktorí nedôverujú Bohu, upadajú do extrémov. Jedni žijú v extréme kresťanského workoholizmu a druhí v extréme vlažnosti. Spoločné vlastnosti takýchto kresťanských extrémistov sú:

1.       Nepokoj a strach z nedostatku – tento strach je zdrojom vlastnej snahy za materiálnymi vecami a prehnaných starostí o napĺňanie životných potrieb. svojích aj cirkevných. Kresťanskí workoholici sú veľmi aktívni v rôznych cirkevných službách. Z dôvodu nedôvery v Boha všetko organizujú a riešia vo vlastnej sile, vrátane napr. modlitebných stretnutí. Modlia sa ústami, ale v srdci majú nedôveru a snažia sa Bohu pomôcť napr. dlhými modlitbami, kvetnatými slovami. Nedokážu byť trpezlivý a sú zdrojom napätia v cirkvi. Nakoniec potrebujú službu vyslobodenia z hnevu a frustrácie. Nedôvera v Boha produkuje v ďalšej skupine kresťanov svetské úsilie starať sa o naplnenie svojich vlastných potrieb. Toto úsilie prináša vlažnosť v modlitbách, v čítaní Biblie a v účasti na spoločných bohoslužbách, modlitebných stretnutí alebo biblických seminároch.

2.       Neistota v láske – táto neistota mnohých oddeľuje od Božej milosti a produkuje snahu lásku si zaslúžiť dodržiavaním zákona. Morálne zákony nie je možné dokonale naplniť a preto snaha zaslúžiť si lásku prináša neistotu spasenia.

Nepokoj, strach a neistota zo splnenia zákona prináša do života kresťanov mnohé problémy. Kresťania zákona nedokážu prekonať svoju ľudskú prirodzenosť, ktorú v terminológii Božieho slova nazývame starý človek. Starý človek má viac svetské ako kresťanské myslenie. Toto myslenie prináša obviňovanie, ohováranie, hnev, pýchu, tvrdosť, neodpustenie, neochotu meniť sa a prijímať zmeny, nelásku a pod. Toto myslenie starého človeka je zjavné najmä pod tlakom prichádzajúcich zmien a ťažších životných situácií.

Milý čitateľ skúmaj svoje srdce, či naozaj dôveruje Bohu. Pre dôveru v Boha sa musíš rozhodnúť na základe viery v Božie slovo. Ak nedôveruješ Božiemu slovu, tak sa stávaš nepriateľom Boha, aj keď v neho veríš.

Boh Ti dal právo a moc byť Božím synom alebo dcérou. Toto právo je rovnaké, aké má Pán Ježiš Kristus. Nebeský Otec Ťa miluje rovnakou láskou akou miluje svojho Syna. Veď túto lásku dokazuje tým, že Ti nezištne bez nároku na akékoľvek Tvoje skutky, odpúšťa a dáva Ti večný život. Ak uveríš tomu, že Ťa Boh nezištne miluje, urobíš prvý krok k dôvere k Nemu. Dôveru prejavuješ vďačnosťou a uctievaním v osobnej modlitbe. Dôveru prejavuješ, keď iným ľuďom hovoríš o Božej láske. Od vďačnosti a uctievania, je len kúsok k smelej dôvere, prosiť vo viere Boha o riešenie životných situácií, v ktorých sa práve nachádzaš. Následne spozoruješ, že Boh bez Tvojho pričinenia vyriešil to, o čo si ho prosil/prosila. Tvoja dôvera začne rásť na základe osobnej skúsenosti a vzťahu s Bohom.. Túto dôveru posilňuješ ďalšími prejavmi vďačnosti, úcty a vydávaním svedectva priateľom, známym a dokonca aj nepriateľom. Dôvera v Boha posilňuje túžbu ísť do hlbšieho vzťahu s Bohom. Začneš viac túžiť po Jeho prítomnosti v Tvojom živote. Na základe tejto túžby nebude viac pre Teba bremeno čítať Bibliu, lebo Jeho prítomnosť Ti začne prinášať pochopenie Božej pravdy Jeho slova. Čítaním Biblie s postojom dôvery začneš objavovať nezmerateľnú veľkosť lásky Boha a to ťa bude motivovať prisvojovať si Jeho zasľúbenia. Začneš intenzívnejšie prežívať modlitby, spoločné bohoslužby, začneš viac milovať Jeho cirkev a všetko čo s ním súvisí. Zrazu budeš cítiť potrebu rozprávať sa o Bohu viac ako o peniazoch a svojich starostiach. Tvoja neistota, nepokoj a strach sa rozplynie ako ranná hmla. Keď sa dostaneš na miesto smelej dôvery v Boha, budeš pripravený nezištne slúžiť druhým ľuďom slovom modlitby a skutkom milodaru. Dostaneš sa do bodu, keď Ti Jeho bremeno bude ľahké a nebude Ťa tlačiť. Potom s ľahkosťou budeš hlásať evanjelium a Boh bude toto evanjelium potvrdzovať tým, že budeš privádzať hriešnikov k istote spasenia. Amen.

http://www.biblickeinspiracie.sk/news/doveruj-v-boha/

Roman Jurika

 

Pre MK Rastislav Mečiar