« Späť

Ježiš uzdravuje - modlitbové stretnutie 14. októbra 2017

Ježiš uzdravuje - modlitbové stretnutie 14. októbra 2017

Spoločenstvo Dobrého Pastiera (BA) pozýva na výnimočné stretnutie zamerané na modlitby za fyzické uzdravenia 14.10.2017 o 15:00 v UPaC Bratislava.

Slovom a modlitbou budú slúžiť skúsení Boží služobníci Geoff a Gina Poulteroví. Vyznačujú sa mimoriadnou láskavosťou a taktným prístupom k ľuďom, ktorým slúžia modlitbou za uzdravenie a prorockým obdarovaním. Ich ohlasovanie a službu sprevádzajú uzdravenia, znamenia a divy. Geoff a Gina Poulteroví aktívne slúžia 25 rokov v uzdravovacej službe vo Veľkej Británii a v zahraničí a veria, že Boh príde s mocou, keď ho vzývame Jeho menom a vykročíme vo viere.

 

Pri modlitbe za moju mamu sa jej Geoff pýtal, že odkedy má problémy so srdcom. Mama potvrdila, že chodí už istý čas s problémami so srdcom k doktorovi. Zatajila mi, že má srdcový problém a dozvedel som sa o tom tak, že Pán pri modlitbe ukázal Geoffovi oblasť tela, ktorú chce uzdraviť a pýtal sa na to mamy v mojej prítomnosti.Marek Nikolov

Pozvaní sú všetci, osobitne však chceme pozvať ľudí, ktorí majú zlomené srdce zo vzťahov (sklamaných, neschopných opäť dôverovať, rozvedených a inak vo vzťahoch trpiacich). (Iz 61,1) Spoločne budeme pozývať a čakať na vstup a víťazstvo Božej dobroty v našich životoch.

 

Ako vieme, že Boh uzdravuje aj dnes?

Pretože sme to zažili na vlastných telách, videli sme to vlastnými očami a pretože uzdravenie je nám prisľúbené v Božom Slove. V evanjeliu Mk 16, 17-18 nám Ježiš prisľubuje, že „uzdravenia, znamenia a zázraky budú sprevádzať tých, čo uveria.“

Vrcholom modlitebného zhromaždenia je slávenie Eucharistie. Apoštol Pavol ako aj historická skúsenosť cirkvi naznačujú súvislosť medzi riadnym prijímaním Eucharistie a uzdravením človeka. (1 Kor 11, 24-30)

Pred prijatím Eucharistie sa modlíme slovami stotníka „Pane nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz slovo a môj sluha ozdravie!“ (Lk 7,6-7), respektíve hovoríme a moja duša ozdravie. Po vyslovení týchto slov chceme (každý sám za seba a aj všetci spoločne) žiadať Pána Ježiša, aby uzdravoval naše duševné a telesné zranenia a choroby.

Svedectvá zo zhromaždenia 17.októbra 2015:

Kňaz Jožko P. hovoril počas homílie, ako na predchádzajúcom podujatí (JU) stretol svojho racionálne založeného spolužiaka, ktorý neveril v uzdravenia. Ten mu neskôr povedal, že mal v tom čase silné migrény a Boh ho uzdravil.

Keď som na webe natrafila na túto akciu, čítala program a pozerala profil hostí, natrafila som na svedectvo pani Angely o jej uzdravení. Spojilo sa mi to s problémami 6 ročného vnuka Mateja, ktorý bol v tom čase po dvoch bolestivých a neprirodzených vyšetreniach konečníka. Pamätám si výraz jeho tváričky po vyšetrení – šok, bolesť, poníženie. Na hrubom čreve sa mu vytvoril 5 mm polip – výrastok, z ktorého niekoľko týždňov každú noc krvácal. Napriek denným kúpeľom a diéte, opakovaná kontrola potvrdzovala nutnosť operácie.
Pozvanie ísť s ním na túto akciu som pocítila v úplnom pokoji. Navrhla som to rodičom a súhlasili. S istotou sme sa vybrali na výlet z Nitry do BA. Keď v programe prišiel čas modlitieb, prví sme išli k pani Angele. Poprosila som ju o modlitbu za Matejkove črevá a konečník. Poprosila Pána o uzdravenie jeho čriev a prikázala chorobe odísť. Povedala nám, že bude žiť ako normálny chlapec. Ja som bola z toho rozrušená, dojatá ale Matejko bol v úplnej pohode. Bolo to preňho nové ale prijateľné, lebo žije a vyrastá v modlitebnej atmosfére.
Krvácanie slablo a asi po 4-5 dňoch úplne skončilo. Pomaly sme si s rodičmi uvedomili, že Pán ho uzdravil. Keď sa ho dnes na to opýtame, viac si pamätá na cestu Regiojetom, stolný futbal v miestnosti akcie a hranolky z bufetu, ale my na to nikdy nezabudneme. Sme hlboko vďační Pánovi, pani Angele a organizátorom. Bohu vďaka!
Eva

Pozrite si svedectvá zo zhromaždenia 14. 05. 2016.

Modlitebné zhromaždenie chceme opäť organizovať v spolupráci so  Spoločenstvom pri Dóme sv. Martina, spoločenstvom Calvary, spoločenstvom Eben Ezer, Tomášom Pružincom s jeho bratmi a sestrami z Nitry, spoločenstvom Modlitby za kňazov , spoločenstvom Živá voda z Piešťan, bratmi františkánmi, redemptoristami a kapucínmi, ktorí budú účastníkom po svätej omši k dispozícii na službu osobnou modlitbou a požehnaním.

Zasvätená sestra Mary Paul Friemel spolu so Silviou Pažourekovou vedú už tretí rok systematickú prípravu ľudí na službu modlitbou príhovoru v zmysle smernice modlitieb za uzdravenie vydaných ICCRS, Kongregáciou pre náuku viery a Pápežskou radou pre laikov. Títo bratia a sestry sa modlia a postia za priebeh podujatia, za premenu života účastníkov zhromaždenia.

Predpokladaný program zhromaždenia:

15:00h Chvály
15:30h Vyučovanie na tému – Geoff a Gina Poulteroví
16:00h Svedectvá – Denis Blaho
16:30h Príhovorné modlitby za účastníkov, príležitosť svätej spovede, krst v Duchu Svätom
19:30h Sv. omša
20:30h Ukončenie stretnutia

Služba pozvaných kňazov: sviatosť zmierenia, osobné rozhovory

Podujatie moderujú: Eduard Heger a Marek Nikolov

Hodnoty a cieľ modlitebnej služby sú bližšie popísané tu.

V prípade Vášho záujmu o účasť na modlitebnom zhromaždení sa prihláste  prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Za prihlásených účastníkov sa budeme osobitne vopred modliť.

Moju Komunitu informoval
Marek Nikolov, zakladateľ a vedúci redaktor www.mojpribeh.sk