« Späť

Kňazi slúžia sväté omše na úmysly z modlitbovej steny

Kňazi slúžia sväté omše na úmysly z modlitbovej steny

Aplikácia webového portálu www.mojakomunita.sk „Modlitbová stena“ získala novú podporu vo forme pomoci zo strany kňazov registrovaných na Mojej Komunite, ktorí slúžia sväté omše na úmysly z modlitbovej steny.
K tejto prosbe o pomoc administrátorov portálu viedla najmä naliehavosť modlitbových úmyslov, kde často členovia i nečlenovia Mojej Komunity prosili o modlitbu za záchranu manželstva, oslobodenie od závislostí, záchranu života pre novorodeniatko či člena rodiny bojujúceho o život.

Administrátori oslovili kňazov formou e-mailovej komunikácie s tým, že periodicita svätých omší na tieto úmysly bude v závislosti od ich možností a poprosili, na koľko to bude možné, o skonkrétnenie termínov.

Reakcia duchovných pastierov zo všetkých diecéz bola povzbudzujúca - počnúc tými, ktorí napriek veľkej vyťaženosti a nemožnosti pridať ďalší modlitbový úmysel k slúženiu sv. omše ponúkli svoju modlitbovú pomoc až po tých, ktorí konkrétne a ochotne vytvorili priestor pre podporu týchto úmyslov najúčinnejším prostriedkom pre spásu človeka - svätou omšou.

Z 18 kňazov slúžia sv. omše raz do týždňa na úmysly z modlitbovej steny: 3 kňazi raz do týždňa, 8 kňazov raz za mesiac, 3 kňazi za dva mesiace a 2 kňazi v konkrétnych termínoch( 12.4, 26.4, 21.6, 19.7., 16.8.,4.10., 25.10., 6.12., 20.12. ) k čomu je potrebné ešte pripomenúť modlitbovú podporu 2 kňazov. Takže každý mesiac bude približne odslúžených 20-25 sv.omší na tieto úmysly.

Túžbou tvorcov portálu je, aby sa kresťania aj v tomto virtuálnom svete stretávali s konkrétnymi kresťanmi, a aby mohli zakúsiť konkrétnu duchovnú pomoc a podporu. Preto povzbudzujú tých, ktorí potrebujú modlitbu alebo vidia potrebu modliť sa za niekoho z ich blízkych či v ich okolí, aby hojne využívali službu Modlitbovej steny a rovnako pozývajú všetkých,  aby sa krátkou modlitbou podieľali na pomoci tým, ktorí to aktuálne a často veľmi urgentne potrebujú.

ČO JE MODLITBOVÁ STENA

Modlitbová stena je aplikácia kresťanského portálu www.mojakomunita.sk, ktorá umožňuje prihláseným i neprihláseným užívateľom pridávať modlitbové úmysly pod svojím menom alebo anonymne. Rôzni členovia Mojej Komunity sa denne modlia za týchto ľudí a zapojení kňazi obetujú sv.omšu. Je určená pre všetkých, ktorí potrebujú modlitbovú pomoc alebo sú ochotní modliť sa za iných. Obsahuje taktiež časť, kde sa nachádzajú svedectvá a poďakovania za vyslyšanie úmyslov a túto modlitbovú podporu.

Zapojeným kňazom srdečne ďakujeme a prajeme veľa požehnania radosti a síl do pastorácie. Duchovní pastieri, ktorí by sa chceli k tejto službe pripojiť nás môžu kontaktovať na info@mojakomunita.sk

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujem a tiež sa modlím za nich.
Odoslané 4.3.2014 14:43.
Ďakujem. Pane náš, žehnaj a posilňuj týchto kňazov...
Odoslané 4.1.2015 6:12.
Vo farnosti San Cassiano in San Damiano Piacentino sa denne, asi tak päť hodín, modlievajú za zasvätených a za posvätenie kňazov. Tá farnosť má 80 obyvateľov a je známa po celom svete.
Odoslané 18.7.2017 12:20.
Postoj kňaza k udalostiam vo farnosti San Cassiano in San Damiano Piacentino: http://www.preghiereagesuemaria.it/libri/figlioli%20vi%20amo%20tanto%20apparizio­ni%20e%20messaggi%20a%20san%20damiano.htm
Už päťdesiat rokov sa tam trikrát denne modlia svätý ruženec a aj krížovú cestu za posvätenie kňazov. Farnosť je veľmi známa v zahraničí. Hlave vo francúzsky hovoriacich krajinách ako sú ostrovy Guadalupa, Reunion, či Veľkonočné ostrovy. Spevák Sal Solo sa tam obrátil na katolícku vieru. Známa je jeho pieseň San Damiano.
Odoslané 18.7.2017 19:22.