Blog

« Назад

Bez záväzkov proti svojej vôli

Bez záväzkov proti svojej vôli

Drahí priatelia dlhšie a ešte stále čakajúci na svoju vyvolenú a svojho vyvoleného! Mnoho z vás poznám osobne celé roky a zaslúžite si zvláštnu úctu za vytrvalosť v postojoch a krásnu čistú túžbu srdca, vďaka ktorej vás isto nejeden naopak vysmial či ohovoril.

Mnohí sa pýtate, kde je problém- a poznajúc vás, pýtam sa to tiež- a odpoveď vôbec nie je jednoduchá.V tomto blogu vás však chcem povzbudiť, aby ste sa nevzdávali, pretože túžba a povolanie, ktoré máte, sa tam nevyskytli iba tak- a tak nestrácajte nádej, ani sa nedajte oklamať a dôverujte Božiemu Slovu, ktoré hovorí , že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí” Flp 1,6 a že verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.“ 1 Sol 5,24

OPLATÍ SA ČAKAŤ

 „Dobrá žena je dobrý podiel dedičný, muž ju dostane ako odmenu za dobré skutky.“ Sir 26, 3 Takže milé Božie žienky a Boží muži, za svoje žité svedectvo a skutky vás čaká dobrý manžel a manželka. Možno práve ešte musí popracovať na svojom charaktere, aby vás bol/a hoden/á :)


KÝM ČAKÁME A HĽADÁME

S tým trocha súvisí ešte jedno moje povzbudenie, ktoré sa týka veľmi dôležitej oblasti  vašej identity. Človek s rozvinutými osobnostnými kresťanskými i tými bežnými stránkami omnoho jednoduchšie tvorí tím s iným človekom, dopĺňa ho a umocňuje to dobré, čo s ním má spoločné.

V prípade, že sa sám trápim so svojou individualitou, môže sa veľmi pravdepodobne stať, že sa vo vzťahu budem cítiť „ pod papučou“ alebo istým spôsobom „potlačený“ a pod neustálym tlakom prispôsobovania sa. Keď totiž nemám spôsob, ako riešiť istý typ problémov, vyriešime ho automaticky spôsobom toho druhého a nie vždy s týmto spôsobom musíme úplne súhlasiť, ale keďže iný návrh nemáme, ostáva to takto a napätie narastá. Mnohí zasa nemali v živote čas na žiaden koníček- a tak sa im nové pestovanie koníčkov spolu so svojím partnerom môže zdať ako dokonalé trápenie, pretože v ničom nie je ani trocha zdatný a zažíva pri tom sklamanie, že nevedia spolu aktívne tráviť voľný čas.  Preto je potrebné, aby sme pracovali na prijatí svojej identity ako ženy/ muža a tiež identite ako Ježišovho učeníka/ učeníčky, našli svoju službu pre iných a začali ju bez toho, aby sme boli zadaní.


TVOJA PRIRODZENÁ IDENTITA

Áno, ak nájdeme toho, kto k nám patrí, náš potenciál ženy a muža sa rozvinie ešte viac, ale žiaľ je veľmi mylné domnievať sa, že to ten náš milý nás bude svojím vedením a prítomnosťou „nútiť“ pravidelne sa modliť, udržiavať poriadok, starať sa o svoju vnútornú i vonkajšiu krásu, budem menej panovačná...a že to vďaka tej krásnej žienke sa konečne budem cítiť ako muž, po svadbe prestanem mať problém s nečistotou, budem vedieť spravovať peniaze...Tieto veci sú rozhodnutím budovania nášho charakteru a oplatí sa do nich investovať bez ohľadu na to, či už niekoho mám alebo nie.


TVOJA SLUŽBA

Marc Driscoll veľmi trefne poznamenáva, že milujeme a chválime Ježiša, ktorý bol slobodný a nie ženatý a povzbudzuje slobodných, aby tak ako Ježiš- viedli svätý život a napodobňovali Ho. Možno máš rozvíjať svoj potenciál v modlitbe za iných, možno v príprave prednášok, možno v detskej službe, v službe chorým / starým/ či opusteným, možno máš túžbu robiť charitu a pomáhať núdznym,...jednoducho priestor a spôsob, ktorým TY pomáhaš vo svojom voľnom čase iným.  Nie zriedkavo sa stáva- že práve tam sa skrýva pre nás ten pravý :)


OPLATÍ SA TO

Drahí priatelia, prajem vám množstvo požehnania a radosti z toho, že sa vám všetka námaha- ženám  pri čakaní a mužom pri hľadaní,  mnohonásobne vráti v úžasnom životnom partnerovi.

Tento blog špeciálne venujem mojej kamarátke Lucke a všetkým zo seminára pre slobodných „Boh je verný“.

 

Prečítajte si tiež Túžiš po dobrom životnom partnerovi

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
tým, že sa držíte Slova života na moju slávu v Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. (Flp 2,16)
Отправлено в 02.09.14 13:05.
Отправлено в 02.09.14 23:02.
Ja by som len dodal z pohľadu hľadajúceho muža - okrem tohto všetkého milé dievčatá určite nezaškodí, keď tomu "podľa vás pravému" vaše zámery dostatočne konkrétne a opakovane naznačíte a nebudete iba čakať a vysielať "jemné signály", nakoľko my muži im mnohokrát neporozumieme a potom sa trápime nad tým, či sa pokúšať s dotyčnou niečo mať, nakoľko sa to z jej strany nejaví na nejakú voľu byť viac ako kamaráti. Toľko odo mňa. Tiež vám (dámy) i nám (mužom) vyprosujem veľa Božích milostí do tohto obdobia slobody. Okrem toho odporúčam knihu: S nikým nechodím a nejsem cvok od Joshua Harrisa.
Отправлено в 05.09.14 13:08.