« Назад

Ako sa modlíme?

Ako sa modlíme?

Nedávno som mal možnosť spoznať jednu ženu menom Mária. Bolo pekné vidieť na nej, že má rada, ak ju oslovujú Mária a nie Maja, Majka alebo ináč ešte, a že si cení to, že má takú patrónku v nebi. Nuž aby som to veľmi neobkecával a došiel k veci, tak ako sme sa bavili o rôznych veciach, prišla na rad aj modlitba a začali sme rozoberať to ako sa modlíme.

Mnohí sa modlíme za rôzne veci, často také, po ktorých túžime a myslíme si, že sú dobré. Ale otázkou je to, či sme sa niekedy spýtali sami seba, či to, po čom túžime je aj vôľou Boha? Pán Ježiš nám dal nádhernú, úžasnú modlitbu, ktorá zahŕňa v sebe aj pasáž: Buď vôľa Tvoja! Takže modlíme sa buď vôľa tvoja, ale koľko krát prosíme práve touto modlitbou ešte o to, aby sa splnila tá naša vôľa? Pán nám dáva len dobré, často krát lepšie než by sme chceli my sami.  Apoštol Pavol píše: Rim 8:26-27 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Jakub opäť píše vo svojom liste: Jak 4:3-4 Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti. Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Z toho vyplývajú dve veci a to za prvé, že my ani nevieme ako máme prosiť a za druhé prosíme o nesprávne veci.

                Pre mňa sú podstatné tieto veci keď pristupujem k modlitbe: odpustenie, pokora, láska, viera a dôvera. Odpustenie je veľmi dôležité. Pred modlitbou je dobré skúmať si srdce či sme odpustili a keď nájdeme niečo, čo nás zranilo, skúsme odpustiť a vnútorne poprosiť Pána o pomoc v odpustení. Pane, tuto som zranený ale túžim odpustiť tomuto človeku čo ma zranil. Vstup do môjho srdca, uzdrav tú ranu a daj mi lásku aby som odpustil tak ako aj ty si odpúšťal na kríži. Pán Ježiš nám aj hovorí: Mk 11:25 A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“ Odpustenie prináša do srdca pokoj a radosť. Pred Pána prichádzam s pokorou a s vedomím, že som len úbohý hriešnik a potrebujem Jeho milosrdenstvo, lásku ako aj to, že neviem za čo mám prosiť.  Uvedomujem si pritom aj slová Pána Ježiša v ktorých nám vraví: veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Áno, náš Otec to vie, ako to vedia bežne rodičia. Rodič vie, že dieťa potrebuje najesť, napiť sa, obliecť a všetky tie ďalšie veci. Skrze Pána Ježiša sme dostali adoptívne synovstvo v ktorom nazývame Boha Otcom. Môj Ocko vie čo potrebujem a tak ho nemusím prosiť, lebo mi to dá. Pokora sa prepája súčasne s  láskou v ktorej som si plne vedomý Otcovej lásky, a tak reagujem na ňu svojou láskou a automaticky úmysel modlitby sa stáva jednotným s vôľou Otca. Túžim po tom po čom túži sám Pán v uvedomení, že On chce pre svoje dieťa to najlepšie. Tu už mizne možnosť, že by som prosil za zlé veci alebo nesprávne veci. K modlitbe samozrejme je potrebná viera bez ktorej by nemalo zmysel sa modliť. Ak by sme neverili, že to, za čo sa modlíme sa naozaj aj môže udiať, boli by naše modlitby márne. Už nevravím o tom, že je tu potrebná aj prvotná viera v Boha ku ktorému sa modlíme, aby sa modlitby naplnili. V Písme nám opäť vraví Pán Ježiš vetu: „ Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“ Pán Ježiš nám poukazuje na absolútnu vieru, ktorá je už presvedčením, istotou v živote.  Je takou istotou ako keď svojho otca či mamu poprosí dieťa o čaj, lebo je smädné. Samozrejme že dieťa vie, že ten čaj dostane a rodič mu ho samozrejme podá. Takto sa zároveň aj vytvára a posilňuje dôvera medzi Bohom a nami. Pán Ježiš je rád, ak mu duše dôverujú a ak prosia v jeho mene Otca. Keď sa Pán Ježiš lúčil so svojimi učeníkmi povedal im: Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.

                Pán Ježiš dal sv. sestre Faustíne modlitbu Korunky k Božiemu Milosrdenstvu. Túžil po tom, aby bolo vzývané Jeho milosrdenstvo a aby duše plne dôverovali v Jeho milosrdenstvo. O tom svedčí aj obraz Božieho Milosrdenstva pod ktorým je nadpis: Ježišu, dôverujem v Teba.  Duše ktoré mu dôverujú, z takých má radosť a udeľuje im kopu milostí. Pán Ježiš rád udeľuje milostí. Sv. Katarína Labouré, ktorá mala zjavenia Panny Márie a od ktorej poznáme aj známu zázračnú medailu mala jedno zjavenie pri ktorom jej povedala Panna Mária o milostiach, a drahocenných kameňoch ako o milostiach o ktoré nikto neprosí. Pán Ježiš svoju Mamu a aj našu Mamu poveril tiež udeľovaním milostí dušiam. V modlitbe Zdravas Mária ju oslovujeme ako plnú milosti. Pán Ježiš v Denníčku Sestry Faustíny vraví, že žiadna milosť nevyjde nazmar ktorú udelí. Ak udelí milosť a duša ju nevyužije, tak ju dostane duša, ktorá ju prijme a využije.  Modlitba by mala byť plná pokory, viery, lásky a dôvery. Čo keby sme sa pomodlili takúto krátku modlitbu: Panna Mária, Mamička moja, prosím ťa o všetky tie milosti o ktoré ťa nikto neprosí a zároveň všetky, ktoré práve potrebujem. Prosím ťa, priprav ma na prijatie tých milostí, ktoré ešte nedokážem prijať a tak ich mohol prijať a naplno využiť, nech má zo mňa Pán Ježiš radosť. Zároveň ma veď svojou materinskou rukou k Pánovi Ježišovi a ochraňuj ma pred všetkým zlom. Táto modlitba je moja vlastná, ktorá je ako túžba vyslovovaná neustále. Pán Ježiš nám povedal, aby sme sa nemodlili ako pohania, ktorí veľa hovoria. Preto ja sa pripravujem na modlitbu takto ako som popísal. Osobne mám rád modlitbu sv. ruženca, ktorú obetuvávam na úmysly Panny Márie. Veď ako Mama nás stále prosí, aby sme sa modlili ruženec a ako Mama aj vie, ako tie modlitby najlepšie využije. Zároveň je tam obsiahnutá modlitba Otčenáša a  v podstate celý život Pána Ježiša a Panny Márie. Je to pekná, rozjímavá modlitba. Zároveň aj modlitba litánií je v podstate dobrá na rozjímanie i prosenie.  Pochválený buď Ježiš Kristus!

Предыдущий
Комментарии