Chorí

  • Navštevovanie chorých
  • Duchovná služba v nemocnici

Navštevovanie chorých

Kňaz navštevuje pravidelne každý mesiac chorých, ktorí chcú prijať Eucharistiu a podľa potreby aj sviatosť zmierenia.

 

Navštevovanie chorých sa riadi podľa nasledovného rozvrhu:

 

Papradno, horný koniec

 v pondelok pred prvým piatkom v mesiaci dopoludnia

Papradno, dolný koniec

 v utorok pred prvým piatkom v mesiaci dopoludnia

Brvnište

 v stredu pred prvým piatkom v mesiaci dopoludnia

Domov dôchodcov  

 v prvý piatok mesiaca dopoludnia

 

 

Prípadné zmeny sú vyhlásené v nedeľných oznamoch.

 

Ostatných chorých navštevuje kňaz pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami.

 

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje podľa potreby na požiadanie.
Pravidelne ju udeľujeme všetkým chorým a starším v kostole na Svetový deň chorých (11. februára); tým, ktorí nemôžu v tento deň prísť do kostola, udelíme sviatosť pred veľkonočnými sviatkami.

 

Chorých možno nahlásiť kedykoľvek osobne, telefonicky (042 4393356) alebo e-mailom.

 

Poznámka:

V dome chorého, ktorý chce prijať Eucharistiu, je vhodné pripraviť stôl, prestretý bielym obrusom, naň položiť kríž a dve sviece, príp. pohár s požehnanou vodou a vetvičku.

Отображение сетевого контента

Nemocničná duchovná služba

 

Chorí v nemocnici v Považskej Bystrici majú možnosť využiť služby kňaza:

  • možnosť návštevy kňaza pri lôžku chorého,
  • vysluhovanie sviatosti pomazania chorých,
  • sväté omše pre pacientov a zamestnancov nemocnice.

 

Kontakt na duchovného správcu nemocnice:
Mgr. František Galvánek
mobil: 
0905 262921

Treba nahlásiť meno chorého, oddelenie, číslo izby alebo poslať SMS-správu s týmito údajmi.

Ak by sa vám to nepodarilo alebo zabudnete číslo, môžete chorých nahlásiť aj u nás na fare, my vám túto službu zabezpečíme.

 

Pozri tiež:  http://pb.fara.sk/nemocnica/