Farská rada

 

Farská pastoračná rada (FPR)  má byť poradným zborom pre správcu farnosti v pastoračných záležitostiach a súčasne mu má pomáhať v pastoračnej činnosti.

Farská ekonomická rada (FER)  pomáha kňazovi zvládnuť hospodársku stránku farnosti tak, aby materiálne prostriedky farnosti neutrpeli ujmu a dobre sa využívali pre dobro Cirkvi a aby bol kňaz čo najviac odbremenený od materiálnych starostí a mohol sa plne venovať pastoračnej službe, v ktorej je nenahraditeľný.

(porov. kán. 536, 537 Kódexu cirkevného práva)

 

Farská rada

Členovia farskej rady:

 

  • Helena Baculíková, Papradno  (FPR)

  • Ing. Mária Balušíková, Papradno  (FPR, FER)

  • Ján Čukan ml., Brvnište  (FPR)

  • Ing. Štefan Francisty, Brvnište  (FPR, FER)

  • Ing. Oľga Chovančíková, Brvnište  (FPR, FER)

  • Marta Kadáčiková, Papradno  (FPR, FER)

  • Miroslav Moravík, Papradno   (FPR)

  • Ing. Marian Pilátik, Papradno  (FPR)

  • Milan Pozník, Brvnište  (FPR)

  • Mgr. Ing. Mária Pozníková, Brvnište  (FPR)