Farské oznamy

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA 20. NOVEMBRA 2022

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

20. NOVEMBRA 2022

  1. Slávime Tridsiatu štvrtú nedeľu v cezročnom období. Slávime ju ako Nedeľu Krista Kráľa. Podľa encykliky pápeža Pia XI. Quas primas sa v tento deň vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou koná Zasvätenie Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na tejto poklone, môže získať úplné odpustky. Sviatosť oltárna bude vyložená počas dňa do 16.00 hodiny vo farskom aj filiálnom kostole.
  2. Farské hody a 230. výročie nášho farského kostola budeme sláviť v sobotu, 26.11.2022 o 14.00 h. slávením hodovej svätej omše vo farskom kostole. Pri svätej omši  bude požehnaný obnovený farský kostol, nová kniha o farskom kostole a nová poštová známka, na ktorej je vyobrazený náš farský kostol. Pri svätej omši sa koná hodová ofera. (bližšie info na plagáte)
  3. Počas týždňa sa budeme pripravovať na slávenie hodov duchovnou obnovou od pondelka do piatku slávením svätých omší o 17.30 h. (bližšie info na plagáte)
  4. Od pondelka do štvrtku je možnosť svätej spovede od 17.00 do 17.30 h. a v piatok od 15.30 do 17.00 h. (bližšie info na plagáte)
  5. Farská charita organizuje v našej farnosti prostredníctvom  predajní COOP Jednota zbierku potravín a drogérie s názvom „PODEĽ SA A POMÔŽ.“ Zbierka bude prebiehať od 14. do 26. novembra 2022 v predajniach COOP Jednota. (bližšie info na plagáte)
  6. Budúcou nedeľou vstupujeme do Adventného obdobia. Pri svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence a sviece. Pri svätých omšiach sa koná zbierka na katolícku charitu.
  7. Počas tohto týždňa môžete nahlásiť v sakristii kostola vašich starých a chorých k vianočnej svätej spovedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 20. do 27. novembra 2022

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

20.11.2022

Tridsiata štvrtá nedeľa

Krista Kráľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za + rodinu Martina Mikudíka

Poďakovanie Pánu Bohu za 70. rokov života

Za zdravie a Božiu pomoc pre Vincenta a celú rodinu a za veriacich

Pondelok

21.11.2022

Votívna o sv. Ondrejovi, apoštolovi

17.30

 Za dobrodincov farského kostola

Utorok

22.11.2022

Votívna o sv. Ondrejovi, apoštolovi

17.30

Za dobrodincov farského kostola

Streda

23.11.2022

Votívna o sv. Ondrejovi, apoštolovi

17.30

Za dobrodincov farského kostola

Štvrtok

24.11.2022

Votívna o sv. Ondrejovi, apoštolovi

17.30

Za dobrodincov farského kostola

Piatok

25.11.2022

Votívna o sv. Ondrejovi, apoštolovi

17.30

Za dobrodincov farského kostola

Sobota

26.11.2022

FARSKÉ HODY         

230. VÝROČIE FARSKÉHO KOSTOLA

14.00 

Za veriacich našej farnosti

Nedeľa

27.11.2022

Prvá adventná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef, Peter, Anna a František

+ Juliana, Lukáš, rodičia a rodina

+ Jozef, (1. výr.) a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0