« Назад

Nech sa rúca čokoľvek,

Nech sa rúca čokoľvek,

Jeho milosť od teba neodstúpi...

Vždy je vzácne znovu si uvedomiť, že nech sa otrasie čokoľvek, Jeho milosť zostáva. Občas si potrebujeme zopakovať, že požehnanie nerovná sa úspech a zdar, že milosť neznamená, že problémy so rozpustili v mraku zabudnutia, že Božia prítomnosť a blízkosť neznamená, že svet je gombička a život peříčko.

Čo teda znamená, že Boh je blízko?

Včera počas modlitby s priateľmi som si uvedomila, že miesto modlitby je miestom, kde prebýva Boh. Verím tomu, lebo to sám povedal. Je to miesto bezpečnia a istoty. Ani CO-kryt nie je bezpečnejším miestom. Tu na zemi nie je miesto, kde by bolo viac pokoja, viac života, viac radosti, viac požehnania, než je tam, kde prebýva Boh.

Môžu sa chvieť okolnosti okolo nás, otriasať všetky naše istoty, môžeme sa chvieť strachom, úzkosťou, obavami. A predsa sa v tej istej chvíli môžeme ocitnúť na mieste pokoja, kde On utišuje búrku, zmierňuje vietor i silu vĺn, a nastáva ticho a pokoj.

Tým miestom je modlitba. Je to chvíľa, okamih, kedy vedome vstúpime do toho, že Boh je tu. Že je Emanuel, ktorý je vždy blízko, a že slovo, ktoré dal: "Nenechám vás ako siroty, prídem k vám...", naozaj platí.

Ak máš pocit, že si vo víre čohokoľvek, čo ťa oberá o pokoj, len ťa pozývam vrátiť sa na to miesto. Je jasné, že netreba nikam chodiť, ani hľadať špeciálne miesta, hoci aj to môže pomôcť. Treba sa najmä zahľadieť správnym smerom, vložiť svoje nádeje do jedinej istoty, oprieť sa o jediný pevný základ. Znamená zo postaviť svoj život opäť na Skalu, vrátiť sa do dôvery, pustiť z rúk to, čo nemôžeme udržať, prijať fakt, že Ho absolútne bytostne potrebujeme ku každému nádychu.

Jednoducho povedané, vložiť svoj život, alebo kohokoľvek iného, do Jeho starostlivosti. Vtedy sa určite staneme svedkami, ako sa naplní toto nádherné prisľúbenie. Lebo Jeho slovo má moc nielen povzbudiť, ale aj uskutočniť to, o čom hovorí.

Nech je v tvojom živote Jeho milosť, ktorá od teba neodstúpi, ani keď sa otrasú kopce tvojich istôt, a zrútia sa vrchy, ktoré si si vybudoval, aby si bol v bezpečí. Nech je tvoj život postavný na Skale.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Vďaka, v ťažších chvíľach práve JEHO ISTOTA , je naozaj to, čo veľmi pomáha...emoticon
Отправлено в 09.10.12 7:54.