« Назад

Keď priveľa znamená málo...

Keď priveľa znamená málo...

Veľa modlitby ešte nemusí znamenať veľkú vieru...

Raz povedal Ježiš: Nehovorte veľa, ako pohania... myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť... 

Nekritizoval ľudí, ktorí sa radi zhovárajú... kritizoval monológ človeka, ktorý chce Boha "ukecať". Kritizoval vzťah bez dôvery v to, že ten druhý počúva. Mali ste niekedy pocit, že istým ľuďom treba všetko povedať radšej dvakrát, aby ste mali istotu, že urobia to, o čo ste žiadali? Mali ste niekedy tento pocit pri modlitbe?

Priveľa prosieb za veci, ktoré nám Boh prisľúbil dať, môže znamenať aj nedostatok viery a vzťahu, skutočného poznania dobroty Otca. Hovoriť s Ním neznamená uprosiť boháča, aby hodil pár drobných do klobúka pre chudáka. Nezabudni, že keď prichádzaš prosiť, ideš hovoriť s niekým, koho láska nekonečne presahuje tvoju. V dôvernom vzťahu je tvoj Otec pohnutý tým, čím je pohnuté tvoje srdce. Stvoril tvoje srdce a počíta s tým, že sa prejaví, že to srdce je horúce, živé a milujúce.

Možno preto sme pozvaní vzdávať vďaky skôr, než sme dostali to, o čo sme prosili... Možno sa niekedy zdá, akoby Boh bol ďaleko, alebo stál niekde na okraji, nečinne sa prizerajúc. My však vieme, že toto nie je možné. Jednoducho to nikdy nebude pravda. Je veľmi dôležité, na akom základe staviame svoj vzťah s Ním.

Postav svoj život na tom, že Boh je dobrý. Dobrý dnes, včera, vždy za každých okolností. Všetko sa zmení.

Záručný list podpísal On.

Prosím Otec, aby si v takej miere zjavil svojmu ľudu svoju dobrotu, že naše životy viac nebudú otriasané pochybnosťami a neistotou, či chceš naše dobro. Ďakujem, že to, čo hýbe mojím srdcom, sa dotýka tvojho srdca. Nech v skúsenosti s tebou, v stretnutí, rastie naše uctievanie, aby skrze nás svet poznal, aký je tvoj charakter.

Ak budeš mať v blízkej budúcnosti pocit, že Bohu treba niečo zopakovať, aby nezabudol, skús sa vzoprieť nedôvere a miesto nej vzdávaj vďaky Otcovi za to, že počul každé jedno tvoje slovo a dokonca pozná úprimnosť tvojej lásky. Nie, nedávam návod, že modliť sa a prosiť treba jedenkrát a dosť. Len hľadaj na druhom konci linky rovnako bijúce srdce, plné lásky k tebe a ku komukoľvek za koho prosíš. Jeho dobrota zmení tvoju modlitbu v pieseň.

Nezabudni si v pohodičke vypiť dnešnú šálku dobroty :).

Комментарии
sign-in-to-add-comment
emoticon Vďakaemoticon Myslím, že tomu sa musíme naučiť, zistila so, že sme často iba akoby opakovali po niekom, alebo sme akoby príliš priľnuli k spôsobu modlitby, ktorý sa po čase vykľul ako "monológ"... Sama som s tým mala boj, ve´d našim problémom - a mojim ako by dal - je, že NEVIEME a nechceme počúvať... Začala som s chválami a vzdávaním vďaky, aj keď som to ešte nemala celkom "v krvi", treba to konať dlhšie, potom sa ukáže aj ovocie aj nová možnosť modlitbyemoticon Som vďačná, že som sa to mohla naučiťemoticon Neplodné modlenie - t.j. modlitby takmer bez ovocia (Boh je tak úžasný, že pomôže a dá aj pri týchemoticon) - len nerastieme a možno ani nemôžeme slúžiť iným ku spáse...to je totiž horšie ako žiadne modlitby! Neverila by som, ale zažila som... Príkladom sú aj "spravodliví", čo sa vôbec nemodlia... nie že by som to schvaľovala, ale Boh ich vedie, no tí svojim spravodlivým konaním odpovedajú na Božiu vôľu dakedy plodnejšie, ako úbohí "modlitebníci", ktorí prosia zle! Veď je to aj v písme viac razy spomínané: mnoho slov, alebo modlitby bez viery, a keby ste vedeli, ako máte prosiť, dostali by ste... Vďaka za blogemoticon
Отправлено в 23.01.13 0:25.
Na druhej strane však - úprimne obetovaná modlitba sv.ruženca, alebo nejakých litánií, ktoré sú absolútne chválou Boha, je tiež možná a je to Bohu isto veľmi milé a hodnotné... veď koľko ľudí, toľko spôsobov a možností. Alebo adorka s vierou je isto plodnejšia, než zaoberanie sa tým, ako chválim alebo vzývam Pána svojimi myšlienkami dakde v mojich predstavách o tom, čo sa mám alebo nemám modliť, alebo ako mám či nemám Boha ctiť a vzdať mu slávu a česť... Ide vždy o to, aby som mala túžbu stretnúť ho a byť s ním. Tak alebo inak. Boh vidí naše srdce a naše úmysly, preto nie vždy forma a spôsob rozhodujú o tom, nakoľko sa stanú plodnými alebo nie. Vždy je Boh nad všetkým a nad nami všetkými. Mladých osloví jedno, starších iné, hlavná je, úprimnosť a túžba chváliť a velebiť Boha, ďakovať mu a ísť k nemu a s ním. Nič iné. Musíme byť schopní "vidieť" na širokom uhle. každý z nás je osonosť Bohom milovaná, chcená a volaná. Aj my medzi sebou navzájom sa tak máme vidieť. Jeden, čo sa modlí ružence, iný, ktorý chváli. dokonca aj taký, čo si ani nedá námahu - takých nesieme my (dúfam, že áno) na krídlach našich chválemoticon
Отправлено в 23.01.13 2:15.
Sestričky, veľmi vám Ďakujem za vaše príspevky :-) Veľmi je potrebné sa vyvarovať reptania, ktore môže znížiť úroveň našej modlitby na modlitbu nezodpovedanú kvôli našim negatívnym slovám, stále s tým bojujem. Je to veľmi veľmi cenné pred Bohom, ked sa modlíme, preetože On je náš Otecko, milujúci a vždy v každom čase na každom mieste kdekoľvek sa nachádzame, pravdivý, spoľahlivý a verný Svojim sľubom, len musím sa naučiť čakať na Pána vo viere a v dôvere, že On má všetko pod kontrolou, aby som vdaka mojim či iných ľudí negatívnym vyznaniam nestratila to, o čo som prosila. ďakujem ešte raz:-)
Отправлено в 23.01.13 10:53.
Janička, sám Pán Ježiš nás v evanjeliu Mt 6,5-8 napomína, aby sme sa nemodlili
veľa slovami a tak aby to o nás bolo známe.
Neodsudzovala by som ale ľudí, ktorí vytrvalo prosia na modlitebných stránkach- i tu na MK na rôzne úmysly. Alebo na stránke Samka Brečku Modlitby za kňazov.
Môžme opakovane Pánovi vyjadriť aj to, že mu veríme, že vieme, že on urobí to najlepšie.
Poznám dva extrémy.
Zúfalá pani dala 450 € na tzv. gregoriánske omše za svojho syna, hoci šlo o zbožného chlapca, ktorý pravidelne pristupoval k sviatostiam a náhle tragicky zomrel.Duchovný otec jej povedal, prečo je taká úzkostlivá a neschvaľoval jej počínanie.
Kamarátke umrel otecko. Poprosila odslúžiť po hrebnú sv. omšu a bola spokojná.
Povedala: "Jedna sv. obeť sv. omše má nekonečnú hodnotu, ja verím vo vykupiteľskú moc Kristovej obety, a okrem toho, v každej sv. omši obetovanej denne na celom svete sa koná spomuienka za zosnulých a zasvätené osoby i kňazi sa denne vo vešperoch za nich modlia".
Отправлено в 24.01.13 11:53.
Hej hej emoticon, veď ja nikoho nesúdim, ani nehodnotím - iba povzbudzujem k prehodnoteniu postoja a vlastnej dôvery emoticon. Zámerne som vážila slová, aby ten text nebol urážlivý voči komukoľvek emoticon. "kritizoval monológ človeka, ktorý chce Boha "ukecať"" tu je to vyjadrené emoticon - ide o postoj niekoho, kto sa spolieha na vlastné slová a nie na Otca, alebo dokonca očakáva, že musí Boha prehovoriť, aby urobil dobre niekomu emoticon.

Aj som napísala, že priveľa prosieb "može znamenať", nie že znamená... tak verím, že sa moje slová nikoho negatívne nedotkli emoticon. Ja sama mám veci, ktoré Bohu prinášam denne.
Отправлено в 24.01.13 11:58 в ответ на Mária-Irma Danieliszová.
Ani len nepomysli na urážku, Janka! Ďakujem za pochopenie! emoticon
Отправлено в 24.01.13 12:04 в ответ на Janka Guričanová.