« Назад

Princezné a princovia z maštale (6. časť)

Keď sa kráľovské deti ešte nezačali cítiť ako princezné a princovia, možno ich stále diabol drží v klamstve, že sa môžu len pozerať, a ničoho sa nesmú dotknúť... lebo čo ak ich kvôli tomu z paláca vyhodia a budú sa musieť vrátiť do chudoby svojej minulosti?

Ak z objatia môjho Otca nevyskočím (a tým nemám na mysli slabosť, zlyhanie, či dokonca hriech), tak ma z neho nevytrhne nik. Veľakrát som však "ušla z miesta činu" dobrovoľne. Pri najmenšom náznaku mojej nedokonalosti, vždy, keď sa ukázalo, že dokážem urobiť aj zlú vec, mala som pocit, že musím mať sama dosť rozumu, či sebareflexie... a odísť.

Pointa je, že prvýkrát ma vzal do náručia vo chvíli, keď som si ho vôbec nezaslúžila. Keď som dokonca ani tú vieru nemala. A predsa si ma On s nehou vyložil na kolená a hľadel mi do očí, vysvetľujúc, že toto "umiestnenie" mi daroval. Že toto je moja "stolička" na párty. Kde sa vzalo presvedčenie, že na druhýkrát ma vezme do náručia až alebo iba vtedy, keď bude môj život "na poriadku"? Nuž, presne viem, z koho hlavy je. A tomu ja už neverím.

V Božom srdci je túžba "v tomto objatí smieš ostať naveky." Prvotný plán nie je "keď sa vrátiš, príjmem ťa" ale "ostaň pri mne, nech sa deje čokoľvek". Plán "keď zlyháš, zhodím ťa na zem a ty sa posnaž poriešiť svoj život, potom sa skús vrátiť a uvidíme" nemá nič spoločné so srdcom môjho Otca, rovnako ani myšlienka "prvýkrát to máš grátis, druhýkrát to bude inak."

Príbeh o Jurajovi je rozprávaním o tejto skúsenosti. Ešte sa neskončil, ale dnes som cítila, že treba prehovoriť priamo, nie v obrazoch. Príbeh je rozprávaním človeka, ktorý vždy diablovi naletel, že láska Otca má určite hranice (prirodzene - hranice mojej nedokonalosti). Pozvanie však je "ostaň v mojom objatí naveky, no matter what." Boh nás za trest nevracia do chudoby, aby sme precítili, ako veľmi sme Ho urazili. Neodvolá, že sme jeho deti, aby sme znovu precítili, aké je to byť sirotami a vaic si Ho "nabudúce" vážili a dali si lepší pozor, ako sa budeme správať. Takéto stratégie môžu fungovať medzi ľuďmi, ale Boh je svetlo a niet v Ňom nijakej tmy. Je dokonalá láska, ktorá si ma zamilovala.

BOH NIKDY NEOĽUTOVAL, ŽE SA NAD TEBOU ZMILOVAL, pretože láska svoje dary neberie späť, nech sa deje čokoľvek.

Preto vstávam do dnešného rána s istotou, že Boh nemá nič proti mne. Nie pre moju dokonalosť, ale pre Jeho.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Aleluja! Boh nikdy neoľutoval, že sa nado mnou zmiloval.

Vďaka za povzbudenie!

Radujme sa, zdokonaľujme sa, navzájom sa povzbudzume žijme v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s nami.

Tieto slová z Písma oživuješ, čiže napĺňaš. Ešte raz, vďaká.
Отправлено в 05.02.13 8:52.