Veľmi odporúčam blogy o rodine, manželstve a výchove mojej drahej manželky.

« Назад

Mons.Brodek: Podobenstvo o rybároch bez rýb

Mons.Brodek: Podobenstvo o rybároch bez rýb

Pripomína sa nám vymyslené podobenstvo o rybároch bez rýb. Bola to skupina ľudí, ktorí si hovorili rybári. A hľa, vo všetkých vodách okolo bolo veľa rýb a boli to hladné ryby.

Týždeň po týždni, mesiac po mesiaci a rok po roku sa títo, ktorí sa nazývali rybármi, stretávali na stretnutiach a hovorili o svojom povolaní chytať ryby, o hojnosti rýb a ako by ich mali začať loviť. Neprestajne hľadali nové a lepšie metódy lovu. Milovali slogany ako: „Chytanie rýb je úlohou každého rybára“, alebo „Každý rybár chytá ryby.“ Sponzorovali nákladné celonárodné kongresy, aby tam prediskutovali lov rýb alebo či bola vynájdená nejaká nová návnada. Budovali prekrásne budovy zvané: „Rybárske ústredie.“ Zorganizovali výbor na pravidelné vysielanie rybárov na ďalšie miesta a všetci boli presvedčení, že je potrebný práve výbor. Tiež boli zriadené drahé výcvikové strediská, poskytované kurzy. Vyučujúci mali doktoráty z rybológie, absolventi získali rybárske licencie a boli vyslaní chytať ryby na plný úväzok. Veľa sa stretávali, aby definovali a obraňovali rybárčenie a aby rozhodli, o ktorých ďalších prameňoch treba uvažovať. Ale ani výbor, ani vodcovia, ani absolventi nikdy nechytali ryby.

Po jednom búrlivom stretnutí na tému „Nevyhnutnosť chytania rýb“ sa jeden mladý muž postavil a odišiel chytať ryby. Na druhý deň podal správu, že ulovil dve výnimočné ryby. Za jeho bravúrny úlovok ho odmenili a naplánovali mu návštevu rôznych významných stretnutí, aby porozprával, ako sa mu to podarilo. Tak prestal chodiť na ryby, aby mal čas hovoriť o svojej skúsenosti ostatným členom spolku.

Je pravda, že mnohí rybári sa obetovali a vysporiadali sa s rôznymi ťažkosťami. Niektorí utŕžili výsmech od takých, čo si robili vtipy z ich rybárskych spolkov a čudovali sa, keď niektorí ľudia necítili potrebu chodiť na stretnutia každý týždeň a hovoriť o chytaní rýb.

Skúste si predstaviť, ako niekoho zranilo, keď v jeden deň niekto podotkol, že tí, ktorí nelovia ryby, v skutočnosti nie sú rybári, bez ohľadu na to, ako veľmi to o sebe tvrdia. Či nám nepovedal Pán: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí!“? (Mt 4, 19)

So súhlasom Mons. Petra Brodeka uverejňujeme jeho príspevok, ktorý zaznel na druhom kolokviu s o. biskupmi v Badíne. Veľmi inšpiratívne a skutočne užitočné na zamyslenie sa o našich aktivitách, centrách a akreditačných programoch, ale najmä vlastnom živote a povolaní.

Zdroj obrázkov: internet

Комментарии

 

Momentálne píšem adventné zamyslenia pre mužov zamerané na mužskú identitu a spiritualitu: rok 2018, rok 2017rok 2016, rok 2015, rok 2014.