Veľmi odporúčam blogy o rodine, manželstve a výchove mojej drahej manželky.

« Назад

Slovo pre chlapov: na ceste k zrelosti muža

Slovo pre chlapov: na ceste k zrelosti muža

 Prešiel týždeň a my sa opäť  spolu môžeme pozrieť na niektoré z tajov mužskej duše. Ukázali sme si, že Pán nás mužov povoláva ako bojovníkov a pozreli sme sa aj čo znamená v biblickej reči „Gibbor“, teda bojovník. Je prirodzené, že my muži,( ale myslím, že aj ženy) radi obdivujeme bojovníkov a tak ako nám je sympatický kráľ Dávid – víťaz mnohých bitiek, tak isto máme aj rešpekt pred Ježišom, ktorý s povrazom v ruke vyháňa kupcov z chrámu. Túžime byť ako oni, horieť za spravodlivosť, nepoznať strach, potlačiť únavu a bolesť a pozerať sa tvrdo súperovi do očí a neustúpiť, pokiaľ sám nesklopí zrak.

...a niekedy táto naša túžba zostáva iba snom. Naše hrdinské predstavy sú zahnané našou hanblivosťou alebo utlačené nedostatkom odvahy. Možno sa pýtame samých seba, ako sa stať takýmto bojovníkom. Možno by si chcel byť tiež takýmto mužom. Niekedy sa ti možno zdá, akoby si neprežil svoj moment „pomazania“ alebo akúsi iniciáciu do mužnosti.  Ak to podobne zažívaš vo svojom život, mám pre teba recept. Aby si bol skutočným bojovníkom, musíš sa nechať premeniť láskou Boha Otca. Možno to neznie príliš „chlapsky“, ale pravda je taká, že čím bližšie sme pri Otcovi, tým viac sme utvrdení v tej správnej identite. Možno stačí povedať Bohu úprimné „Otec, túžim prežiť Tvoju lásku, daj sa mi okúsiť“. Som si istý, že náš Otec  bude bežať k Tebe s otvorenou náručou, aby Ťa objal. Ak si v živote nezažil skutočnú dávku lásky svojho otca, je tu náš nebeský Otec, ktorý Ťa túži uzdraviť a doplniť to, čo chýbalo možno v detstve. Ak si zažil utvrdenie seba v Otcovej láske, si na dobrej ceste stať sa vášnivým bojovníkom. Je zaujímavé, že psychlógovia potvrdzujú tento duchovný princíp v ľudskej rovine. Richard Rohr, kňaz ktorý zasvätil svoj život obnove mužov, hovorí, že cesta k zrelosti muža pozostáva z dvoch častí. Tá prvá je cesta učeníka Jána. Najskôr sa máme učiť milovať, načúvať, preukazovať súcit. Učeník Ján bol ten, ktorý bol pri Ježišovej hrudi, akoby pri jeho srdcu najbližšie. Jeho láska k Ježišovi mu dodala odvahu prísť až pod kríž. Je jasné, že učeník Ján miloval Ježiša celým srdcom. Zdajú sa nám tieto otvorené prejavy lásky k Ježišovi nie chlapské? Kráľ Dávid predtým, než sa stal bojovníkom, bol starostlivým pastierom oviec. Cesta lásky je pre muža nevyhnutná k jeho celistvosti. Po tom, čo sa naučíme chodiť po ceste lásky, môžeme prejsť do druhej fázy. Druhou časťou cesty k zrelosti muža je cesta Jána Krstiteľa. Bol to muž, ktorý bol tvrdý na seba, ale aj na ostatných. Nemal problém povedať komukoľvek tvrdé slová o pokáni. Dá sa podať, že Ján Krstiteľ bol „Gibborom“.

Skús sa otvoriť Božej láske. Ona spôsobí to, že do tvojho života príde nová vášeň, ktorú ako bojovník nutne potrebuješ. Je to vášeň dávajúca odvahu, tvorivé nápady, nádej a silu. Božia láska je pre mňa osobne, ako muža, hnacím motorom.  Ak strácam vzťah s Ježišom , zisťujem, že si prestávam veriť a môj život sa začína premieňať na rutinu, ale keď sa nechávam v modlitbe prenikať jeho láskou, všetko začína naberať iné obrátky. Zrazu zisťujem, že nemám problém vybaviť nepríjemné záležitosti, z obyčajného dňa pociťujem nadšenie a moja manželka je šťastnejšia, pretože jej prejavujem viac pozornosti. To všetko a ešte viac je spôsobené láskou Otca.

Na záver by som sa chcel opýtať: patrí prejavovanie emócií k zrelej mužnosti? Možno predstava muža tohto sveta by bola jasné NIE, veď muž má byť tvrdý! Ale Ježiš nemal problém prejavovať svoje emócie: plakal nad Jeruzalemom, pri hrobe lazára, bral deti na ruky atď. Učme sa od Ježiša, lebo On je vzorom maximálne mužnosti. Niekedy sa nazdávame, že keď preukážeme svoje lásku alebo pozornosť , uberie to na našom statuse. Lenže opak je pravdou. Otec rastie v očiach svojich detí najviac, keď im prejavuje lásku. To isté platí aj v manželstve a v spoločnosti.

Prajem všetkým chlapom, aby zakúsili ešte väčší rast svojej mužnosti v láske nášho Otca.

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Pán ma volá k tomu, aby som opäť písal články o mužskej spiritualite. Je dobré, aby sme rozumeli vlastnému vnútru. Ľahšie sa potom stávame tými pravými božími mužmi.
Отправлено в 05.01.12 20:30 в ответ на Otília Ferenčíková.
Čím ďalej, tým viac sa presviedčam, ako málo sa robí pre dobrú výchovu chlapcov. Nikde sa nedá študovať veda ako dobre vychovávať syna - dcéru.
Myslím si že, výchova je veľmi podceňovaná. Akoby človek, ktorý vstúpi do manželstva odrazu mal dostať patent na výchovu detí. Pokus- omyl, pokus- omyl, sem tam úspech, a potom už je neskoro, keď zistíme, že sme venovali príliš veľa času a energie naháňaním sa za stravou a materiálnymi dobrami, a nemali čas, lebo sme podceňovali, to najvzácnejšie- vzťahy, trávenie času spolu, jednoduché spoločenské hry, spoznávanie pocitu víťazstva i prehry, rozhovory na všetky možné i nemožné témy, odovzdávanie viery.
Ako si môžu deti všimnúť niečo, ak "musia" v čase svätej omše byť na tréningu, alebo v ZUŠke...
Nie je menej niekedy skutočne viac?
O čo nám ide?
Zahltiť hard disky detí kopcom informácií, aby nemali miesto na to, byť dobrými láskyplnými ľuďmi? Byť autentickými? Slobodnými pevnými osobnosťami? S rovnou chrbtovou kosťou.. kedy to mali načerpať?
Tak ako my, "odchovanci totality", až v univerzite tretieho veku?
...
Martin, píš, rozhlasuj zo striech...,...dnes je deň, kedy spása vstúpila do mnohých domov, aj prostredníctvom tvojho Slova pre chlapov.
Отправлено в 06.01.12 10:57 в ответ на Martin Lojek.
Vďaka Bohu za Teba Martin ! Prajem Ti, nech ťa Pán požehnáva v Tvojej službe Jemu
i spáse ľudí.
Отправлено в 06.01.12 14:53.
Vdaka,Martin! Je to super odpoved na nudzu na tomto poli!
Отправлено в 04.09.12 22:36.

 

Momentálne píšem adventné zamyslenia pre mužov zamerané na mužskú identitu a spiritualitu: rok 2018, rok 2017rok 2016, rok 2015, rok 2014.