« Назад

Rozlúčka s Popradom

Tím Národného stretnutia mládeže P15, zložený z centrálneho tímu a vedúcich pracovných skupín, sa lúči s mestom Poprad. V pondelok od skorých hodín väčšina z nich upratala a vyčistila všetky priestory, v ktorých prebiehal program a iné aktivity. Hlavné práce vyvrcholili na Základnej škole na Jarnej ulici, kde počas celého minulého týždňa sídlil hlavný stan tímu.

Z Popradu už postupne odišli stovky dobrovoľníkov, ktorí posledných sedem dní pracovali bez nároku na odmenu. Na celonárodnú akciu, ktorá odštartovala prípravy slovenskej mládeže na budúcoročné Svetové dni mládeže v Krakove, prišli tisícky mladých ľudí z viacerých krajín Európy. P15, ktorá sa uskutočnila v Poprade 20 rokov od návštevy sv. Jána Pavla II. pod Tatrami, sa niesla v znamení myšlienky 30. svetového dňa mládeže Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Pápež František ju určil ako jednu z troch tém rámci prípravy na SDM. Z Poľska naň prišiel mladých  pozvať krakovský pomocný biskup Damian Muskus.

"Naše prvé hodnotenie je veľmi dobré. Všetko išlo podľa plánov. Celé podujatie malo pokojný a požehnaný priebeh. Najlepšou odmenou za všetko vynaložené úsilie sú spontánne nadšené reakcie mladých účastníkov P15. Veľmi povzbudení odišli z mesta i zahraničné delegácie. Ďakujeme Bohu, Konferencii biskupov Slovenska, biskupom, ktorí prišli a povzbudili nás vo viere, dvom hlavným partnerom - mestu Poprad na čele s primátorom mesta Jozefom Švagerkom, farnosti na čele s dekanom Antonom Opartym, dvom špeciálnym skupinám - všetkým dobrodincom, ktorí prispeli so svojou modlitbou i darmi, dobrovoľníkom, miestnym Popradčanom a  samotným účastníkom. Prijali ste nás s otvorenou náručou, za čo vám vyslovujem v mene celého organizačného tímu veľké ďakujem," hovorí Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P15, na ktorom počas troch dní vystúpilo vyše tristo účinkujúcich. Nadviazalo na R13 v Ružomberku, ktoré sa konalo pred dvomi rokmi.


S mladými dobrovoľníkmi sa krátko po skončení akcie rozlúčili všetci prítomní biskupi i primátor Popradu. Nadviazali tak na tradíciu, v rámci ktorej sa aj pápež počas SDM, krátko pred odchodom rozlúči s tými, ktorí pomáhajú. Dobrovoľníci v Poprade strávili pri rôznych aktivitách počas príprav i programu niekoľko tisíc hodín svojho voľného času. Z Vatikánu ich prišiel povzbudiť aj sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Cyril Vasiľ. Za všetkých biskupov im poďakoval predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, biskup Muskus a primátor Švagerko. Požehnanie im udelil spišský biskup Mons. Štefan Sečka.

Komunikačný tím P15

Комментарии