Blog

Byť sám/sama sebou

Do manželstva vstupujú dve slobodné osoby, to znamená, že je to rozhodnutie, ktoré musí byť dobrovoľné. Ale znamená to aj, že každá z nich je sama sebou a ako taká sa otvára prijatiu zo strany partnera, respektíve prijíma dar jeho osoby. Byť sám sebou, a zároveň „vo vzťahu“, to nie je celkom jednoduché – ani na pochopenie, ani na uskutočnenie. Nehovoríme, že keď je niekto vo vzťahu, už nie je „slobodný“? Máme to chápať tak, že po svadbe končí sloboda? No, nie je ona zároveň podstatnou črtou našej dôstojnosti? O ňu by sme asi nemali v manželstve prichádzať... Ak je niekto, kto vie, čo je to mať problémy s vlastnou identitou v súvislosti s rozhodovaním sa pre manželstvo, tak je to pani Maggie Carpenterová – Grahamová. Dovolil som si nahliadnuť do jej nezvyčajného príbehu a poprosiť ju o pomoc s týmito ťažkými otázkami, formou fiktívneho rozhovoru.
Узнать больше О Byť sám/sama sebou »

Nové podobenstvo o márnotratnom synovi. Alebo: Apropo argumenty „za“ a „proti“ svätému prijímaniu pre rozvedených a znovuzosobášených

V nijakom prípade si nedovoľujem meniť Evanjelium. Len som si dovolil poslúžiť známym Ježišovým podobenstvom a mierne ho upraviť, aby som sa zamyslel nad aktuálnou a veľmi ostro diskutovanou témou.
Узнать больше О Nové podobenstvo o márnotratnom synovi. Alebo: Apropo argumenty „za“ a „proti“ svätému prijímaniu pre rozvedených a znovuzosobášených »

Kto je budúcnosťou spoločnosti: deti či starí?

Na tohtoročnom Svetovom stretnutí rodín v Dubline povedal pápež František vetu, ktorá je dosť prekvapujúca: „Spoločnosť, ktorá si neváži starých rodičov, je spoločnosťou bez budúcnosti.“ Dosiaľ sme počúvali, aj z úst pápežov, vrátane Františka, že „spoločnosť bez detí je spoločnosťou bez budúcnosti“. Tak ako to je – neprotirečí si?
Узнать больше О Kto je budúcnosťou spoločnosti: deti či starí? »

Kto čo kričal - a čo my dnes s tým máme

Udivuje ma, ako kazatelia takmer výlučne identifikujú zástup ľudí, ktorí Ježišovi kričali „Hosanna“ na Kvetnú nedeľu, so zástupom ľudí, ktorí kričali „Ukrižuj ho!“ na Veľký piatok – a rozvíjajú tému totálneho „prevrátenia kabátov“, zmeny priam o 180 stupňov a povrchnosti toho nedeľného nadšenia. Ale odkiaľ vieme, že to bolí tí istí?
Узнать больше О Kto čo kričal - a čo my dnes s tým máme »

Za kňazov...

Príliš veľa kňazov, v rôznom veku a dĺžke kňazstva, odchádza. Nemalo by nám to byť ľahostajné.
Узнать больше О Za kňazov... »

Valentín vs. Národný týždeň manželstva?

Načo? Tieto sviatky nejdú proti sebe, najmä ak máme na mysli svätého Valentína.
Узнать больше О Valentín vs. Národný týždeň manželstva? »

Ako si vytvoriť názor na prezidenta USA?

Prezident Spojených štátov amerických, pán Donald Trump, je typickým príkladom „kontroverzného politika“. Pritom ona kontroverznosť nespočíva len v tom, že spoločnosť je rozdelená v jeho hodnotení a jednotlivé skupiny sú priam vyhrotené v protichodných postojoch voči jeho osobe, názorom a rozhodnutiam, ale aj v tom, že – ako sa zdá – aj on sám v niektorých svojich postojoch akoby nebol konzistentný, jednotlivé hodnoty, ktoré presadzuje, neaplikuje rovnakou mierou vo všetkých situáciách.
Узнать больше О Ako si vytvoriť názor na prezidenta USA? »

Výnimočné priateľstvo s maliarom a jeho dielom

Zoznámil som sa s mladým, veľmi zaujímavým človekom, maliarom. Už dávnejšie som o ňom vedel, ale v ostatnom čase som ho spoznal bližšie, poodhalil som, čo sa ukrýva za jeho prchkou povahou a trochu dlhšie a intenzívnejšie som sa zapozeral aj do jeho diela...,takže môžem skutočne hovoriť o priateľstve s ním a toto priateľstvo je pre mňa mimoriadne obohacujúce. Či aj preňho, to neviem celkom posúdiť. Volá sa Michelangelo Merisi, pochádza z Lombardie (severné Taliansko) a hovorí si Caravaggio.
Узнать больше О Výnimočné priateľstvo s maliarom a jeho dielom »

Kto bude učiť loviť ryby?

Existuje nórske príslovie, veľmi dobre známe aj v našich končinách, podľa ktorého „skôr než dať ľuďom ryby, je lepšie naučiť ich loviť ryby“. Ak sa nemýlim, naprieč celým spektrom našej spoločnosti panuje zhoda, že je to rozumné príslovie. (Možno by sa dalo upresniť, že pokiaľ niekto naozaj zomiera od hladu, vtedy treba operatívne zasiahnuť a nakŕmiť ho, a pokiaľ má vekové či zdravotné ťažkosti pri lovení, treba mu pomôcť..., ale inak je cesta, ktorú odporúča príslovie, zrejme tá správna.) Ak je tak, potom byť učiteľom je pre spoločnosť tá najdôležitejšia verejná funkcia, to najvýznamnejšie povolanie, tá najprínosnejšia služba. Stačí túto myšlienku doviesť do dôsledkov a pochopíme, že zárobok učiteľov by mal byť nie na úrovni priemernej mzdy, ani nie na úrovni 1,6-násobku priemernej mzdy, ale najvyšší v celej verejnej službe.
Узнать больше О Kto bude učiť loviť ryby? »

Terezka - Učiteľka

Ponúkam záujemcom text literárno-hudobného pásma, ktoré sme pripravili na privítanie relikvií sv. Terézie z Lisieux na Slovensku. Pásmu môže predchádzať, alebo na záver zaznieť Hymna, ktorú na túto príležitosť zložili bratia a sestry karmelitáni. Všetky tieto piesne môžem, na požiadanie, dodať na mp3.
Узнать больше О Terezka - Učiteľka »

Stratiť sa, a zároveň nájsť

Včera sme sa s mojimi troma deťmi - dcérou (16) a synmi (14 a 8) vybrali na Čebrať, symbol Ružomberka, vrch, ktorý nás priťahuje, odkedy sme sa sem pred 9 rokmi presťahovali. Lenže Čebrať je - pre mňa - akoby zakliaty. Už párkrát som sa tam chystal a niečo mi to prekazilo, naposledy sme sa museli so študentmi vrátiť, lebo prišla hrozivá búrka. Ani teraz to nevyšlo. A predsa.
Узнать больше О Stratiť sa, a zároveň nájsť »

Koncert na želanie

Moji milí, členovia Mojej Komunity. Po krásnych reakciách na minuloročný koncert "Povolanie: láska?" a "na želanie" mnohých, ktorí nechceli, aby to bol môj posledný, chystám - po roku - takú hudobnú spomienku naň, a najmä na tú atmosféru. A srdečne vás všetkých pozývam.
Узнать больше О Koncert na želanie »

Sklamanie

Skončilo sa referendum. Takmer 80% oprávnených voličov na Slovensku je proti, alebo nezaujímajú základné civilizačné hodnoty, ako je heterosexualita manželstva, rodičovstva (i náhradného) a sloboda rodičov vo vzťahu k sexuálnej a bioetickej výchove detí v škole. V prvých reakciách mi chýba sklamanie.
Узнать больше О Sklamanie »

Ukradnutá Venuša a naše referendum

Poznáte film "Ako ukradnúť Venušu"? Šarmantný Peter O´Toole a pôvabná Audrey Hepburn ukradnú vzácnu sochu zo superchráneného múzea. Ako? Trikrát spustia alarm, ktorý vyzerá ako falošný, až sa nik z privolaných policajtov neodváži veriť, že nie je pokazený. Takže ho vypnú. A je to.
Узнать больше О Ukradnutá Venuša a naše referendum »

SV. Ján Krstiteľ o čosi bližší

Adventná kázeň Mons. Mariána Bublinca na Katolíckej univerzite v Ružomberku mi zas o čosi viac priblížila postavu sv. Jána Krstiteľa, najväčšieho z tých, čo sa narodili zo ženy (11,11).
Узнать больше О SV. Ján Krstiteľ o čosi bližší »

Katolícka univerzita ako myšlienka a zodpovednosť

Trávim pár dní v Miláne, kde je hlavné sídlo talianskej Katolíckej univerzity Božského Srdca... a rozmýšľam. Po vstupe do priestorov tejto univerzity na prvý pohľad je zrejmé, že je hrdosť študovať tu..., lebo je hrdosť učiť tu..., lebo je hrdosťou Cirkvi mať takú univerzitu...
Узнать больше О Katolícka univerzita ako myšlienka a zodpovednosť »

Priatelia Benjamína Martinského

Zrelo to už dávnejšie (škoda, že nedozrelo už dávno). Ale je to tu, ponuka, prvý krok. Ak sa Pánu Bohu zapáči a bude ho požehnávať, máme už vymyslené aj ďalšie...
Узнать больше О Priatelia Benjamína Martinského »

Svätý Jozef - ochranca rodín

Je zrejmé, že Boh vo svojej prozreteľnosti pripravoval na veľké dielo vytvorenia Svätej rodiny nielen Matku svojho jednorodeného Syna, ale aj jeho pestúna, ochrancu, ba pred očami ľudí – otca. Keď však nadišla plnosť času, môže byť prekvapujúce, že so zvestovaním svojho diela spásy prichádza len za Máriou.
Узнать больше О Svätý Jozef - ochranca rodín »

Pôst ako cesta k rovnováhe a tréning pre lásku

Charakteristická pôstna biblická myšlienka „nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst" (cit. v Mt 4,4) neznehodnocuje našu starosť o „chlieb", čiže vo všeobecnosti o hmotné zabezpečenie. Hovorí o rovnováhe - nielen toto hmotné, ale aj ono duchovné treba riešiť!
Узнать больше О Pôst ako cesta k rovnováhe a tréning pre lásku »

P. Benjamín - patrón života

Dnes, 23.2.2014, je presne päťdesiat rokov odkedy zomrel v chýre svätosti Páter Benjamín Martinský, SJ. Hoci sa naše životy prekrížili celkom nakrátko, čosi o tom viem...
Узнать больше О P. Benjamín - patrón života »

Kresťan = lampa

Och, opäť ma Svätý Otec dojal... Ale k veci. Dnes - svojou otázkou, ktorú adresoval celému námestiu (i nám všetkým, pri televízoroch): "Ako chcete žiť? Ako lampa zasvietená, alebo ako zhasnutá???"
Узнать больше О Kresťan = lampa »

"Povolanie: láska?"

Priatelia (aj Vaši priatelia a priatelia Vašich priateľov) - srdečne Vás pozývam, spolu so svojimi speváčkami a s hosťami, na náš koncert, opäť po rokoch..., ale s rovnakou túžbou byť Božím nástrojom, v tomto prípade hudobným... Koncert sa uskutoční 26.2.2014 o 17.h v Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Všetci ste pozvaní, miesta je dosť. Zatiaľ. :-)
Узнать больше О "Povolanie: láska?" »

Rybár - vzor učeníckej pripravenosti

Včera ma v kázni nášho pána kaplána oslovila jedna dôležitá myšlienka. Prečo si Pán vyberá svojich budúcich spolupracovníkov spomedzi rybárov? Lebo tí nesedia na brehu a neplačú, že ryby sú hlboko...
Узнать больше О Rybár - vzor učeníckej pripravenosti »

Katolícka univerzita v Ružomberku opäť na pretras

V týchto dňoch sa povedalo (a zrejme ešte povie) veľa zlého na adresu mojej univerzity – Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). To „mojej“ nemyslím v tom zmysle, že by som si ju nejako prisvojoval, ale v tom zmysle, že je mojou srdcovou vecou, nie len zamestnávateľom. (Možno toto zdanlivo nepotrebné upresnenie pomôže trochu aj pri vyjasnení slov, ktoré budú nasledovať.)
Узнать больше О Katolícka univerzita v Ružomberku opäť na pretras »

Čas radosti, veselosti...

Je pozoruhodné, ako často býva v slovenských vianočných koledách pravá sviatočná nálada oslavy príchodu Spasiteľa na svet vykreslená práve pojmami radosť a veselosť. Prečo "radosť", to asi nie je ťažké si predstaviť, ale "veselosť"?...
Узнать больше О Čas radosti, veselosti... »

Odpusť mi, AK som ti ublížil

Obzvlášť takto, pred sviatkami, v kontexte "čistenia" vlastného "domu" (vrátane vlastnej duše) znejú takéto slová krásne... - ako "bianco" vôľa oľutovať všetko, čohokoľvek som sa mohol dopustiť a čo ten druhý uzná za potrebné odpustiť. Ale... nemali by sme predsa len vedieť, ZA ČO vlastne prosíme o odpustenie?
Узнать больше О Odpusť mi, AK som ti ublížil »

Radosť Evanjelia - Evanjeliová radosť

Dnes Svätá Stolica oficiálne publikovala apoštolskú exhortáciu pápeža Františka "Evangelii gaudium" o ohlasovaní Evanjelia v súčasnom svete. Viacerí komentátori ju označujú ako "programový" dokument súčasného pápeža... a vyzerá naozaj veľmi povzbudivo - tak ako povzbudením je samotný Svätý Otec.
Узнать больше О Radosť Evanjelia - Evanjeliová radosť »

Anton Aschner - meno, ktoré sa oplatí poznať

V druhej polovici 18. storočia pôsobil v Kremnici hudobný skladateľ, ktorého - ak by žil len o 200 km južnejšie - by dnes poznal celý svet. Keďže však pôsobil na Slovensku a komponoval prevážne duchovnú hudbu, upadol do zabudnutia... Našťastie, nie definitívneho.
Узнать больше О Anton Aschner - meno, ktoré sa oplatí poznať »

Prečo vnucujeme svoju predstavu o živote

Dnes popoludní v Košiciach som bol veľmi povzbudený skvelou atmosférou oslavy života. Ale v duchu a akomsi vnútornom tichu som si kládol otázku, čo bude zajtra - či dokážeme obhájiť dar života v každodennom zápase proti názorom, ktoré naše argumenty spochybňujú, bagatelizujú a zosmiešňujú.
Узнать больше О Prečo vnucujeme svoju predstavu o živote »

Jedno ospravedlnenie po rokoch

Pred dvadsiatimi rokmi som slávil veľkonočné sviatky, vrátane Veľkého Piatku, so svojimi drahými priateľmi, v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Chcem sa však ospravedlniť tým, ktorí sa pre našu radosť zo stretnutia nemohli sústrediť... Je mi to ľúto.
Узнать больше О Jedno ospravedlnenie po rokoch »
Показывается результатов: 1 - 30 из 70.
Предметов на странице 30
из 3