Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

1.adventná nedeľa - Pravda mužnosti

1.adventná nedeľa - Pravda mužnosti

Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán-, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť. Jer 33,14-16  

Niet väčšieho vzoru mužnosti, ako je Ježiš Kristus. Pre niekoho je tento vzor bláznovstvom, no pre kresťanských mužov životnou výzvou.
Podľa očí sveta bol Ježiš druhotriednym občanom, slabšie situovaným, možno nemanželského pôvodu, označený za buriča a nakoniec, akoby zlyhal smrťou na kríži.
Zdá sa, že Ježiš ako teenager už nemal ani pozemského otca, v čase, kedy chlapci potrebujú pevnú otcovskú ruku, aby nevznikol "samorast". Na prvý pohľad by sme takéhoto muža skôr poľutovali, no on sa stal spravodlivým výhonkom, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi.

Napriek tomu, že svet ho odpísal, lebo sa stal obetným Baránkom, Boh ho povýšil a ustanovil ho za Kráľa celého stvorenstva. (Flp 2)

Ježiš je nádejou pre všetkých mužov, ktorí nezažili lásku svojho pozemského otca, zvlášť v čase puberty alebo neokúsili povtrdenie svojej mužnosti od pozemského otca v čase, kedy mladý muž potrebuje počuť "máš na to, som na teba hrdý".

Ježiš je naším vzorom a "spravodlivosťou". Ježiš nám ukázal Otca, ktorý ako pri Jordáne potvrdzuje Ježiša "Toto je môj milovaný syn", prijíma nás za vlastných synov.
Ježiš nám zjavil Otca, ktorý miluje, je osobný, je mocný a ktorý nás stále potvrdzuje slovami "Si môj milovaný syn".
Nasledujme Ježiša v poznávaní Otca, aby sme rástli v identite Božích synov a stávali sa lepšími mužmi.

Na týchto stránkach sa budeme v čase adventu venovať identite mužov podľa vzoru Ježiša Krista.

Ak ťa tento článok oslovil, neváhaj pozdieľa sa s priateľmi na sociálnych sieťach.

Predchádzajúci