Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Plniť Božiu vôľu

Plniť Božiu vôľu

Bratia, keď Kristus prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o mne –, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“ Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. (Mich 5, 1-4a)

Častokrát mávame pocit, že plnenie Božej vôle je čímsi ťažkým a moment pred rozhodnutím, kedy zvažujeme áno alebo nie sa nám zdá ako zelená míľa. Ježiš povedal, že jeho pokrmom je plniť Otcovu vôľu a nezdá sa mi, že by Ježiš plnil vôľu Otca len počas jeho cieľovej rovinke na zemi.

Plnenie Božej vôle si môžeme doslova užívať alebo vnímať ako neznesiteľné bremeno padajúc pod ním na zem ako pod ťarchou príkazov a zákazov. Pokiaľ sme naplnení Duchom Svätým, On sám v nás vyvoláva identitu synov, kedy spontánne voláme Abba (tatko) (Rim 8, 15) a Boží zákon nám vpisuje do sŕdc (Jer 31,33). Inak povedané, pokiaľ nemáme v sebe Ducha Svätého, kresťanské princípy sa pre nás stávajú neskutočnou záťažou a akákoľvek požiadavka od Boha v nás evokuje pocit, že sa znovu len musíme niečoho zriekať a že Boh nás oberá o radosť.

Ak sme naplnení Duchom Svätým, ak s ním máme vzťah, On spôsobuje to, že sami vyhľadávame príležitosti, kedy by sme mohli plniť Božiu vôľu, šíriť Božie kráľovstvo a prináša nám to úprimnú radosť.

Prvýkrát som počul otázku “Si syn alebo otrok” niekedy na jeseň 2004 na prednáške Mária Tomášika. Táto otázka môže byť pre nás stále živá a môže byť barometrom toho, ako veľmi sa nám chce plniť Božiu vôľu a zveľaďovať Božie kráľovstvo. Syn sa stará s radosťou o majetok svojho Otca, zveľaďuje ho a keď treba zamakať, vie prečo to robí. Otrok pracuje, lebo musí, nie preto, že by to robil sám od seba. Otrok nemá osobný záujem na šírení kráľovho impéria.

Ak úprimne dovolíme Duchu Svätému, aby nás naplnil a očakávame ho, Duch Svätý prichádza, mení našu identitu otroka na syna, prichádza radosť, vášeň do života a máme túžbu plniť Božiu vôľu.

Úloha na dnes
Poprosme Ducha Svätého, aby nás naplnil a aby nám dal poznať svoju vôľu pre náš život. Som si istý, že On odpovie a bude nás viesť.