« Späť

Mužský advent: 1.adventná nedeľa: Podobný Tebe

Mužský advent: 1.adventná nedeľa: Podobný Tebe

Každý z nás chce vyzerať ako správny, silný chlap, schopný, úspešný... Potrebuje to naše srdce: pozrieť sa na seba- a byť na seba hrdý, byť si istý, že robím tú správnu vec.

Čítanie zo Svätého písma

Ty, Pane, si náš otec, náš vykupiteľ: to je tvoje meno od vekov. Prečo si nám, Pane, dal zablúdiť z tvojich ciest, srdcu zatvrdnúť, aby sme nemali bázeň pred tebou? Obráť sa k nám, lebo sme tvoji služobníci a kmene tvojho dedičstva.

Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil! Vrchy by sa rozplynuli pred tebou.

Zostúpil si a vrchy sa rozplynuli pred tebou. Od vekov nebolo slýchať, ucho nepočulo, oko nevidelo, aby bol okrem teba iný Boh, ktorý by pomáhal tým, čo v neho dúfajú. Vychádzaš v ústrety tým, čo s radosťou konajú spravodlivo, tým, čo si na tvojich cestách spomínajú na teba.

Ty si sa hneval, a my sme hrešili. Dlho sme ti boli neverní, ale budeme spasení. Všetci sme boli nečistí, sťa špinavý šat je všetka naša spravodivosť. Všetci sme jak zvädnuté lístie, naša neprávosť nás unáša ako vietor.

Nik nevzýva tvoje meno, nik sa nevzchopí, aby sa k tebe privinul, lebo si skryl pred nami svoju tvár, vydal si nás napospas našej neprávosti. A predsa, Pane, ty si náš otec! My sme hlina, ty si náš tvorca; všetci sme dielo tvojich rúk.   Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7

 

Zamyslenie

 

Núka sa mi toľko vzorov, idolov a ideálov. Každý z nás chce vyzerať ako správny, silný chlap, schopný, úspešný... Potrebuje to naše srdce: pozrieť sa na seba- a byť na seba hrdý, byť si istý, že robím tú správnu vec. Vyzeraá to jednoducho, ale v reálnom živote to také jednoduché nie je. Často máme pokušenia chcieť sa niekomu zapáčiť, dostať uznanie, podobať sa na niekoho významného. A tu prichádzam k Tebe Ježiš- že nebol a nikdy nebude významnejší chlap ako Ty, že uznanie od nikoho iného ma neutvrdí v mojej identite ako to Tvoje- a že nie je nikto dôležitejší, komu by sa mal páčiť môj život a výkon. Tento advent chcem naštartovať zasa raz naplno za Tebou, stávať sa Ti stále viac podobným a stále viac Ťa nasledovať.

Predchádzajúci