Položky so značkou muž .

Mužský advent: 2.PIATOK: Poslušnosť

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ...
Čítaj ďalej o Mužský advent: 2.PIATOK: Poslušnosť »

Mužský advent: 2.ŠTVRTOK: Nástroj v Božích rukách

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem! Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí Pán a tvoj vykupiteľ Svätý Izraela. Urobím z teba mláťačku, novú a ostrú, s mnohými zubami. Rozmlátiš a rozdrvíš vrchy, pahorky na plevy obrátiš. Preveješ ich: vietor ich uchytí a víchrica...
Čítaj ďalej o Mužský advent: 2.ŠTVRTOK: Nástroj v Božích rukách »

Mužský advent: 2.STREDA: O pokore

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“   Verím, že o pokore máme veľmi skreslenú predstavu. Možno sa nám pred očami vybaví...
Čítaj ďalej o Mužský advent: 2.STREDA: O pokore »

Mužský advent: 2.pondelok: Sila

Srdce mi plesá v Pánovi, * v mojom Bohu rastie moja sila. Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom, * lebo sa radujem z tvojej pomoci. R. Luk silákov sa zlomil, * slabí sa opásali silou. Tí, čo boli sýti, dávajú sa prenajímať za chlieb, * no tí, čo hladovali, už nepoznajú núdzu. Neplodná rodí mnoho ráz * a tá, čo má veľa detí, vädne. R. Pán dáva...
Čítaj ďalej o Mužský advent: 2.pondelok: Sila »

Mužský advent: 2.pondelok: Boží plán

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; * on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, * a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. R. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, * spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Vernosť vyrastie zo zeme, * spravodlivosť zhliadne z neba. R. Veď Pán dá požehnanie * ...
Čítaj ďalej o Mužský advent: 2.pondelok: Boží plán »

Mužský advent: 2. adventná nedeľa: Slobodný a šťastný

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech. Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec...
Čítaj ďalej o Mužský advent: 2. adventná nedeľa: Slobodný a šťastný »

Mužský advent: SOBOTA : Byť osobný

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju...
Čítaj ďalej o Mužský advent: SOBOTA : Byť osobný »

Mužský advent: pondelok: Krok viery

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem:...
Čítaj ďalej o Mužský advent: pondelok: Krok viery »
Ukazujem 8 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 1