« Späť

1.adventná nedeľa: Ženský advent 1: Krok k Tebe

1.adventná nedeľa: Ženský advent 1: Krok k Tebe

„Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť.“

Zamyslenie: Dnes sa začínam tešiť, že prídeš a všetko napravíš. Hoci som možno pozabudla, že aj keď si prišiel ako dieťa, teraz si Pán sveta! Máš moc, no nepoužívaš ju len vo svoj prospech. Zaujímam Ťa a Ty sa o mňa staráš. Viem, že vieš, že niekedy je ťažké čakať na Teba. Zvlášť, keď ja, ako žena, sa môžem „len modliť“. No viem, že nesklameš. Posilni moje srdce, aby som Ťa ani ja nesklamala svojou nevierou a ostala stáť pevne, kým neprídeš.

Predchádzajúci